LAP harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku

Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankehaku on nyt käynnissä! Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda yhteistyöverkostoja, kehittää matkailutuotteita ja -palveluita tai edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.8.2022.

Haku on valtakunnallinen ja koskee Suomen harvaan asuttuja alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Hankehaun taustalla on harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös kohdentaa rahoitusta näiden alueiden matkailun kehittämiseen yhteensä kolme miljoonaa euroa. Hankehaun toimeenpanosta vastaa Lapin ELY-keskus.

Lapin ELY-keskus järjesti haun avautumisesta infotilaisuuden tiistaina 21.6.2022 klo 9–10.30. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa julkaisusta 6.7.2022 saakka

Oikopolut:

Hakuilmoitus

Mihin tarkoitukseen

Rahoitusta voidaan myöntää luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen harvaan asututuilla alueilla. Haemme rahoitettavaksi kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on:

 • matkailun vastuullisuuden edistäminen
 • digitalisaation hyödyntäminen matkailualalla
 • matkailualan yhteistyöverkostojen luominen ja alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien rakentaminen
 • matkailun tiedolla johtamisen edistäminen
 • matkailutuotteiden ja -palveluiden tuotekehitys, laadun kehittäminen, saavutettavuuden ja/tai ostettavuuden edistäminen
 • tai muu edellisiin kohtiin verrattava tarkoitus

Hankehaussa painotetaan Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin hanke on tullut vireille Lapin ELY-keskukseen. Hakemuksen vireille tulon jälkeen hanketta voi toteuttaa omalla riskillä, mutta suosittelemme odottamaan virallista rahoituspäätöstä.

Hankkeen koko ja tuen määrä

Hankkeen kustannusarvio voi olla 30 000–200 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio voi olla suurempikin, mutta tukea myönnetään enintään 180 000 euroa. Hankkeelle myönnettävä tuki voi olla 75–90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitus on kansallista.

Hankkeen toimenpiteistä riippuen yksityinen rahoitus on mahdollista kattaa myös kokonaan tai osin vastikkeettomalla työllä.

Hakuaika

Hankehaku on avoinna vain vuonna 2022. Hakujaksoja järjestetään kaksi:

 • 15.6.2022 - 15.8.2022. Hakuaika päättyy 15.8.2022 klo 23:59.
 • 16.8.2022 - 19.9.2022. Hakuaika päättyy 19.9.2022 klo 23:59.  

Huomioithan, että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Edellytämme, että hakija perehtyy hakijan ohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.9.2023.

Kuka voi hakea

Hankkeiden hakijoina voivat olla julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten

 • kunnat, oppilaitokset, rekisteröityneet yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja yritykset
 • toiminimi ei voi olla hankkeen hakijana

Tuki kohdennetaan harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu -luokitukseen. Tuen myöntämisen esteenä ei ole hankkeen vaikutusten kohdentuminen vähäisessä määrin muille kuin harvaan asutuille alueille.

Hankkeiden valintakriteerit

Kunkin hakujakson päättymisen jälkeen hakuun tulleet hankkeet pisteytetään Lapin ELY-keskuksessa. Hankkeet rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä hakujaksolle varatun määrärahan puitteissa.

Hakeminen

Tukea haetaan hakuun osoitetulla hakemuslomakkeella. Hakemuslomake liitteineen lähetetään Lapin ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen kautta määräaikaan mennessä.

Täytä asiointilomakkeen tähdellä (*) merkityt kohdat. Lisäksi kiinnitä huomiota, että valitset / kirjoitat seuraavat tiedot alla oleviin kohtiin, jotta hakemuksesi kohdistuu oikein: 

 • Virasto: Lapin ELY
 • Asioinnin tarkoitus: Hakemus
 • Asia: HAMA-matkailuhankehaku

Muista liittää asiointilomakkeeseen hakemuslomake, hankesuunnitelma ja eritelty kustannusarvio pdf-muodossa. Tiedostojen yhteiskoko saa olla korkeintaan 50 MB. Lähettämisen jälkeen saat automaattisen vastaanottokuittauksen asiointilomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Harvaan asutut alueet

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 prosenttia Suomen pinta-alasta. Alue on kansallisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsee valtaosa Suomen luonnon raaka-aineista. Alueella on kuitenkin runsaasti pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuvia haasteita. Vakituisia asukkaita alueella on noin 5 prosenttia väestöstä. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutuluokitukseen.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä seuraa harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmä edistää tavoitteidensa saavuttamista erilaisilla toimenpiteillä, mm. hankehauilla. Toiminnan teemoina ovat elinvoima, koulutus, monipaikkaisuus ja laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat, pitkän aikavälin muutokset. Nykyisen työryhmän toimikausi on 2020-2023.

Infotilaisuudet

Hakuinfo ti 21.6.2022

Ajankohtaiset uutiset