Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankehaku on ollut käynnissä kesällä/syksyllä 2022. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda yhteistyöverkostoja, kehittää matkailutuotteita ja -palveluita tai edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta.

Hankehaun taustalla on ollut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös kohdentaa rahoitusta näiden alueiden matkailun kehittämiseen yhteensä kolme miljoonaa euroa. Haku oli valtakunnallinen ja koski Suomen harvaan asuttuja alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Hankehaun toimeenpanosta vastaa Lapin ELY-keskus.

Rahoitetut hankkeet

Yleistä hankehausta

Rahoitusta myönnettiin luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen harvaan asututuilla alueilla. Hakujaksoja järjestettiin kaksi: 15.6.-15.8.2022 ja 16.8.-19.9.2022.

Hakujaksoille tuli yhteensä 118 hankehakemusta, noin 12 miljoonan euron edestä. Hankerahoitusta on jaettavissa noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhteensä hakukierroksilta rahoitettiin pisteytyksen perusteella 35 hanketta. Keskimäärin hankkeelle myönnettiin avustusta 96 600 euroa.

Rahoitettavaksi haettiin kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on:

  • matkailun vastuullisuuden edistäminen
  • digitalisaation hyödyntäminen matkailualalla
  • matkailualan yhteistyöverkostojen luominen ja alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien rakentaminen
  • matkailun tiedolla johtamisen edistäminen
  • matkailutuotteiden ja -palveluiden tuotekehitys, laadun kehittäminen, saavutettavuuden ja/tai ostettavuuden edistäminen
  • tai muu edellisiin kohtiin verrattava tarkoitus

Hankehaussa painotettiin Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Ajankohtaiset uutiset

Lisätietojen ja maksuhakemuksen toimittaminen

Lähetä mahdolliset lisätiedot hankehakemuksesta ja maksuhakemukset Lapin ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen kautta.

Täytä asiointilomakkeen tähdellä (*) merkityt kohdat. Lisäksi kiinnitä huomiota, että valitset / kirjoitat seuraavat tiedot alla oleviin kohtiin, jotta lomakkeesi kohdistuu oikein:

  • Virasto: Lapin ELY
  • Asioinnin tarkoitus: Lisäselvitys / Hakemus (maksuhakemus)
  • Asia: HAMA-matkailuhankehaku

Tiedostojen yhteiskoko saa olla korkeintaan 50 MB. Lähettämisen jälkeen saat automaattisen vastaanottokuittauksen asiointilomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Harvaan asutut alueet

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 prosenttia Suomen pinta-alasta. Alue on kansallisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsee valtaosa Suomen luonnon raaka-aineista. Alueella on kuitenkin runsaasti pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuvia haasteita. Vakituisia asukkaita alueella on noin 5 prosenttia väestöstä. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutuluokitukseen.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä seuraa harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmä edistää tavoitteidensa saavuttamista erilaisilla toimenpiteillä, mm. hankehauilla. Toiminnan teemoina ovat elinvoima, koulutus, monipaikkaisuus ja laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat, pitkän aikavälin muutokset. Nykyisen työryhmän toimikausi on 2020-2023.

Infotilaisuudet

Hakuinfo pe 19.8.2022

Hakuinfo ti 21.6.2022

Päivitetty: 15.09.2023