Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi

Tapahtuman liikennejärjestelyt

 

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä, lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Mikäli maantietä käytetään tapahtuman tarpeisiin niin, että tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä ei tarvita, Pirkanmaan ELY-keskus tekee asiasta pelkän maksuttoman lausunnon. Tällöinkin edetään edellä mainitun lupaprosessin kautta (lisätietoja kohdassa luvan hakeminen). HUOM! On tärkeää vastata sähköisessä asioinnissa kohtaan, jossa kysytään maantien ajoneuvoliikenteen tilapäisestä pysäyttämisestä.  Ajoneuvoliikenteen tilapäinen pysäyttäminen edellyttää aina liikennemerkkijärjestelyjä. Tarvittaessa nopeusrajoitus pudotetaan 50 km/h:ssa ja lisäksi tarvitaan muu vaara -merkki, jolla varoitetaan muuta liikennettä edessä olevasta pysäytyksestä.

Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan. Hakemuksen käsittely kestää minimissään 3 arkipäivää.

Mikäli tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan tiealueella tehtävän työn vuoksi, tulee hakea työlupa tiealueella työskentelyyn.

Luvan hakeminen

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus. Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • ilmoitus siitä, pysäytetäänkö maantien liikenne tilapäisesti tapahtuman vuoksi
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Maksut

 • 1–10 kpl liikennemerkkejä 50 €
 • 11–25 kpl liikennemerkkejä 200 €
 • Yli 25 kpl liikennemerkkejä 500 €
 • Maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä
 • kielteinen päätös 50 €
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena. Jatkohakemuksen viitteenä käytetään lupapäätöksen numeroa. Jatkoaikaa haetaan sähköpostiosoitteesta tilapaiset(at)ely-keskus.fi.

HUOM!  Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on sulkemiseen haettava erikseen lupa alueellisesta ELY-keskuksesta. Lue lisätietoa asiasta nettisivulta:

Tiekirkot

Tiekirkot viitoitetaan tilapäisellä opastusmerkillä kuten kausiluonteiset yleisötilaisuudet. Lupapäätös on maksullinen.

Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia tai muita tapahtumia. Tiekirkkoviitoituksen edellytyksenä on mm., että tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittaisessa tiekirkkoesitteessä ja sillä tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa.

Luvan hakeminen talvirallikilpailun yhteydessä talvirallirenkailla ajettaville siirtymäosuuksille

Siirtymälupa tarvitaan silloin, kun suljettavat tieosuudet sijoittuvat vain yksityisteille tai kunnalliselle katuverkolle ja maanteitä käytetään pelkästään siirtymäosuuksina.

Rallikilpailun yhteydessä pelkästään siirtymäosuuksilla ajettaville valtion teille Traficomin myöntämän "Poikkeuksen myöntäminen ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä tiellä koskevista vaatimuksista" -päätöksen lisäksi on laadittava hakemus ELY-keskukselle. 

Ennen hakemuksen laatimista järjestäjän on perehdyttävä ELY-keskuksen asettamiin ehtoihin talvirallirenkaiden käytölle siirtymäosuuksilla. Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 03.11.2023