Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista

 

Hakemustilanne 19.2.2024

Hakemusjonossa on tällä hetkellä 90 hakemusta. Hakemusten käsittelyynottoaika on noin 3-4 työpäivää. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi lupakäsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

Erikoiskuljetuslupa-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti Liikenteen asiakaspalveluun Palauteväylän kautta. Näin rauhoitamme lupa-asiantuntijoiden lupakäsittelyä. Lisäksi Liikenteen asiakaspalvelu palvelee puhelimitse 0295 020 600 ja chatissa (arkisin klo 9-15) tai sähköpostitse liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi. Yhteydenottoja käsitellään arkisin 8-16 välillä.

Tarvitsetko lupaa erikoiskuljetukselle Paraisille (21.6.2023)

Ainoa kiinteä yhteys Paraisille on Saaristotie (mt 180) ja se kulkee Kirjalansalmen sillan läpi. Kirjalansalmen 
silta on huonokuntoinen ja elinkaarensa päässä. Sillalle on jouduttu asettamaan liikenteen rajoituksia ja 
erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Kirjalansalmen sillan liikennerajoituksista ja erikoiskuljetuksista on 
koottu tietoa ja toimintaohjeita omille verkkosivuille: 


https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi-erityistilanteiden-infosivu-kirjalansalmen-silta  
https://www.ely-keskus.fi/egentliga-finland-information-om-exceptionella-situationer-ravsundsbron 

 

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivittyneet (31.5.2023)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot ovat päivittyneet ja voimassa 1.6.2023 alkaen. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan versioon verrattuna ovat kohdassa 9 aika- ja kelirajoituksiin kuljettamiselle sekä kohdassa 3.3 raitiotiejohtoihin liittyen. 

 

Ennakkopäätöksen hakeminen jatkossa ennen lupapäätöstä (31.5.2023)

Ennakkopäätös vaaditaan 1.6.2023 alkaen jatkossa aina ennen lupapäätöstä, kun kokonaismassa on 250 tonnia tai yli ja kun kokonaismassa on 200 tonnia tai yli ja samalla kuljetuksen korkeus on yli 7,0 metriä. 

 

Kirjalansalmen sillan kunto heikentynyt (31.5.2023)

Tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedote Kirjalansalmen sillan kunnon heikentymisestä, mistä johtuen erikoiskuljetusten massoja sillalla joudutaan rajoittamaan ja aiempaa nopeusrajoitusta alentamaan.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kirjalansalmen-sillan-nopeusrajoitus-alennetaan-30-kmiinh?publisherId=69817888&releaseId=69982105

 

Erikoiskuljetusapuri on otettu käyttöön 9.6.2022

Erikoiskuljetusten sähköisen asioinnin ratkaisuapuri on otettu käyttöön ja löytyy Erikoiskuljetusapuri -kohdasta. Apuri auttaa, kun on erikoiskuljetusluvan tarve mietinnässä ja sitä voi käyttää ilman vahvaa tunnistautumista.

Sähköisen asioinnin käyttöohje päivitetty 9.6.2022

Sähköisen asioinnin käyttöohje on päivitetty hakemusten paikanvaihdon osalta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Mikäli halutaan, että myöhemmin lähetetty hakemus käsitellään aikaisemmin lähetetyn hakemuksen paikalla, pitää molemmat hakemukset ottaa muokkaukseen Muokkaa hakemusta -painikkeesta. Tämän jälkeen hakemuksiin on tehtävä tarvittavat kalusto- ja reittimuutokset (aikaisempaan hakemukseen muutetaan myöhemmän hakemuksen tiedot ja päinvastoin). Hakemukset on tämän jälkeen muistettava lähettää uudelleen käsittelyyn.

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivittyneet (10.1.2022) 

Lupaehtoja on päivitetty 10.1.2022. Tällä hetkellä on tarjolla suomenkielinen versio. Ruotsi, englanti ja venäjä päivittyvät tammikuun aikana. Lupaehdoissa on tarkennettu kuorman merkitsemistapaa sekä varoitusauton/EKL-auton käyttöä siirtymäsäännösten poistuttua 1.1.2022 alkaen. Lisäksi muutamia yksittäisiä kohtia on korjattu ja päivitetty.

Kuorman merkitseminen 1.1.2022 (29.12.2021)

Erikoiskuljetusten kuorman merkitsemiseen tulee vuoden vaihteen jälkeen muutoksia, kun erikoiskuljetusmääräyksessä olevat siirtymäsäännökset poistuvat ja näin ollen erikoiskuljetusasetuksen aikaiset kuorman merkitsemistavat eivät ole enää voimassa. Alla tiedosto, johon on tehty yhteenvetoa muutoksista.
Kuorman merkitseminen.pdf​​

Kannattaa huomioida, että tarkat määräykset kuorman merkitsemiseen löytyvät erikoiskuljetusmääräyksestä: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Erikoiskuljetusm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys_FI.pdf

Muutoksena myös se, että erikoiskuljetuksen ollessa yli 4,00 metriä leveä, yli 5,00 metriä korkea tai yli 40,00 metriä pitkä, varoitusautona on käytettävä pelkästään EKL-autoja. Jos kuljetuksessa ei ylitetä muita liikenteessä sallittuja mittoja kuin korkeus (max 5,50 metriä) niin kuljetuksessa voidaan käyttää varoitusautona muuta kuin EKL-autoa.

Lupaehtoihin päivitykset on kirjattu 10.1.2022 päivitettyihin lupaehtoihin.

Muistutusta 1.9.2021 alkaen tulleesta muutoksesta (6.9.2021)

Lupapäätöksen vaihtoehtoinen reitin osa on muuttunut maksulliseksi 1.9.2021 alkaen. Tämän jälkeen vain työmaista johtuvat muutokset tehdään lupiin maksuttomina ja muut vaihtoehtoiset reitin osat ovat maksullisia. Suosittelemme reittitoiveen laittamista jo lupaa haettaessa.

Muistutuksena myös, että lupapäätöksen reitti- ja ajoneuvomuutokset sekä aikaistamiset ja jatkamiset tehdään uutena lupapäätöksenä.

Käyttämättömien sillan valvontamaksuihin muutosta 23.8.2021 alkaen (19.1.2024)

23.8.2021 alkaen käyttämättömien sillan valvontamaksujen palautusta voi anoa halutessaan maksettavaksi ennen lupapäätöksen voimassaoloajan päättymistä. Tällöin lupapäätöksestä tehdään uusi, korvaava versio, jossa luvan voimassaoloaika päätetään ja käyttämättömät sillanvalvontamaksut palautetaan vähennettynä käsittelymaksulla.

1.9.2021 alkaen otamme vastaan suomalaisten hakijoiden erikoiskuljetuslupahakemukset vain sähköisen asiointipalvelun tai kirjepostin kautta (22.7.2021)

Sähköinen asiointipalvelu: erikoiskuljetusluvat.ahtp.fi

Ohje sähköisen asiointipalvelun käyttöön (pdf)

Sähköisessä asiointipalvelussa on myös mahdollista asioida ruotsin kielellä.

Ennakkotietoa tulevasta muutoksesta 1.9.2021 alkaen (24.5.2021)

Lupapäätöksen vaihtoehtoinen reitin osa muuttuu maksulliseksi 1.9.2021 alkaen. Tämän jälkeen vain työmaista johtuvat muutokset tehdään lupiin maksuttomina ja muut vaihtoehtoiset reitin osat ovat maksullisia. Suosittelemme reittitoiveen laittamista lupaa haettaessa.

Muistutuksena myös, että lupapäätöksen reitti- ja ajoneuvomuutokset sekä aikaistamiset ja jatkamiset tehdään uutena lupapäätöksenä.

 

Lupapäätösten muutokset jälkikäteen sekä muutokset sillanvalvontojen valvontamaksuihin ja voimassaoloaikaan (12.1.2021)

12.1.2021 alkaen lupapäätöksen myöntämisen jälkeen mahdollisten vähäisten muutosten määrää on lupakäsittelyn selkeyttämiseksi tarkennettu seuraavasti:

  • reittimuutokset uutena lupapäätöksenä, poikkeuksena kuitenkin lupapäätöksen reitillä olevan tietyön rajoitukset, jotka eivät mahdollista kuljetuksen suorittamista

  • ajoneuvojen lisäys tai muuttaminen uutena lupapäätöksenä

  • voimassaoloajan aikaistus tai jatkaminen uutena lupapäätöksenä

Muutokset sillanvalvonnan sisältävissä lupapäätöksissä 12.1.2021 alkaen:

  • käyttämättömän sillanvalvonnan sisältävän lupapäätöksen uusiminen sellaisenaan voimassaoloaikana siirtää valvontamaksut uuteen lupapäätökseen

  • sillanvalvonnan sisältävän lupapäätöksen voimassaoloaika on 6 kk   

Nostettavien ja irrotettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa uudistunut (11.3.2020)

 

Kuorma-autojen nostettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa sallitaan jatkossa vain normaaliliikenteen massojen puitteissa. Ylimassaisena käyttö akseli nostettuna ei ole jatkossa mahdollista Traficomin ja katsastusviranomaisten kanssa yhteistyössä tarkentuneen ohjeistuksen jälkeen, mutta irrotettavien akseleiden osalta ylimassaisuus sallitaan erikoiskuljetuksissa edelleen. Näin voidaan siis samassa luvassa sallia esim. 4-akselisten autojen kanssa 5-akselisia autoja irrotettavalla akselilla, jolloin autojen käyttö on lupapäätöksessä 4-akselisina. Autojen rekisteriotteella täytyy olla maininta erikoiskuljetuskäytöstä massatiedoin käytettävän akselimäärän mukaan ja yhdistelmässä irrotettavalla akselilla varustettua autoa käytettäessä täytyy perävaunun rekisteriotteella olla kytkentä kyseiselle akselimäärälle auton osalta. (11.3.2020)

 

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty (4/2019)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot ja vapaat mittarajat päivitetty suomeksi 5.4.2019, päivitetty erikoiskuljetusluvan lupaehdot 4/2019 ja vapaat mittarajat ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi 10.4.2019.  (10.4.2019)

Reitistövaihtoehdot kartalla (21.3.2019)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty 8/2017,  Vapaat mittarajat ja Normaaliliikenteen mittarajat (29.1.2019)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Käyttöasetuksen 4.12.1992/1257 mukaiset mittamuutokset sekä kohdassa 6 "Varoitustoimet ja niissä käytettävät varusteet" lisätty teksti, että yli 7 metriä leveässä erikoiskuljetuksessa voidaan käyttää hälytysvarusteista poliisiautoa.

Erikoiskuljetustoimintaan liittyvä lainsäädäntö (2.11.2018)

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas (4.9.2018)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty 8/2017 (15.2.2018)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Kappale 9 Aikarajoitukset kuljettamiselle:
- aikarajoituksia muutettu siten, että ne eivät koske tyhjää, lastaamatonta ajoneuvoyhdistelmää valtion teillä

Samanlaiset ajoneuvot samaan lupaan yhdellä lupamaksulla (20.12.2017)

Samaan lupaan on voitu laittaa 29.5.2015 lähtien useampi samanlainen yhdistelmä yhdellä lupamaksulla. 2.1.2018 alkaen samaan lupaan voidaan laittaa edellä mainitun lisäksi myös pelkästään useita samanlaisia ajoneuvoja, esim. ajoneuvonostureita yhdellä lupamaksulla. Tällä muutoksella halutaan edelleen helpottaa asiakkaiden ajojärjestelyä.

Maakuntakartta (2.11.2017)

Veneenkuljetusauton luvanhaku (4.10.2017)

Erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotti (30.3.2017)

Wärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa huhtikuun alussa yhteisen uudentyyppisen erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotin.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, lupapäällikkö Petteri Pietilä, [email protected], puh. 0295 036 281
  • Liikennevirasto, asiakkuuspäällikkö Anu Kruth, [email protected], puh. 0295 34 3912

Erikoiskuljetuksen lupaprosessi (23.3.2017)

Muistutus työlupien hakemisesta (12.7.2016)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 3/2015

Kuljetusta rajoittavat tekijät LVMaEk 34 §

Tienvarsilaitteet

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Portaalien nostamisessa on noudatettava portaalityöohjetta. Erikoiskuljetuslupa ja portaalityöohje eivät oikeuta nostamaan tai irrottamaan portaalia.

Työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa:

Tällä hetkellä käsittelyajat ovat noin 2-3 viikkoa.

Erityyppisten ajoneuvojen kohtelu erikoiskuljetusluvassa lieventyy (29.5.2015)

Ylimassaiselle erikoiskuljetukselle myönnetyssä luvassa yksilöidään kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot yleensä rekisteritunnuksella tai sen puuttuessa valmistenumerolla. Mikäli luvassa on useita vaihtoehtoisia vetoautoja tai perävaunuja, tulee niiden olla keskenään samantyyppisiä. Esimerkiksi kolme ja neljä akselisia vetoautoja ei voida käyttää samassa luvassa. Rajatapauksena olemme pitäneet erilaisella akselien sijoittelulla toteutettuja kuorma-autoja, joissa kuitenkaan auton kokonaispituudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan (esimerkiksi 2+2 akselia ja 1+3 akselia). Tällä tavalla poikkeavat ajoneuvot on saanut ja saa jatkossakin samalle luvalle.

Kun erikoiskuljetuslupa myönnetään useille vaihtoehtoisille ajoneuvoille, voidaan lupaan merkitä kaikista vaihtoehdoista alimmat akselimassat sekä pienimmät akselivälit. Siksi pienemmän kantavuuden omaavan akselin sijoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi luvassa sallittuihin massoihin. Esimerkiksi kaksi kolmeakselista vetoautoa, joissa toisessa suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat on 7t  7t+12t ja toisessa 7t  12t+7t, voi erikoiskuljetusluvassa saada akselimassoikseen enintään 7t  2x7t.

Aikaisemmin samaan lupaan merkittävissä ajoneuvoissa on pitänyt olla sama määrä vetäviä akseleita ja akselijärjestyksen samanlainen. 29.5.2015 lähtien voi kuitenkin samaan lupaan saada ajoneuvoja, joissa on eri määrä vetäviä akseleita ja/tai eri akselijärjestys. Tämä koskee vain yhdistelmiä.

 


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä 

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta 0295 020 600 ma-pe klo 9-15  (pvm/mpm)

Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Sähköposti: [email protected]

Päivitetty: 20.02.2024