Navigointivalikko

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista

Hakemustilanne 20.10.2020

Hakemusjonoa on tällä hetkellä 82 hakemuksen verran, joista 38 on sähköisiä hakemuksia. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on kahdesta neljään työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

Erikoiskuljetuslupien sähköistä asiointipalvelua kehitetty (17.6.2020)

Erikoiskuljetuslupien sähköistä asiointipalvelua on kehitetty palautteiden pohjalta. Palvelun avulla suomalainen henkilö voi hakea reitistölupaa, reittikohtaista lupaa tai ennakkopäätöstä itselleen tai yrityksen puolesta. Sähköinen asiointipalvelu:

Palveluun kirjaudutaan sisään Suomi.fi-palvelun avulla, jossa käyttäjän tunnistus tapahtuu vahvalla tunnistautumisella, eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Yrityksen puolesta asiointia on parannettu ja jatkossa lupia voi hakea yrityksen puolesta kahdella eri tavalla:

  • käyttäen Suomi.fi:n yritysvahvistusta/valtuutusta, jolloin kaikki luvan hakijan tekemät hakemukset ja myönnetyt lupapäätökset kirjautuvat yritykselle eli yritys ja kaikki yrityksen valtuuttamat muut lupahakijat näkevät toistensa hakemukset ja myönnetyt lupapäätökset palvelusta
  • ilman Suomi.fi:n yritysvahvistusta/ilman valtuutusta, jolloin kaikki luvan hakijan tekemät hakemukset ja myönnetyt lupapäätökset kirjautuvat hakijalle henkilökohtaisesti eli ainoastaan hän näkee ne palvelusta

Mikäli palvelussa on jo tähän asti käyttänyt Suomi.fi:n yritysvahvistusta/valtuutusta, kannattaa sitä jatkossakin käyttää, jolloin kaikki hakemukset ja myönnetyt lupapäätökset näkyvät samassa paikassa. Palvelun uudessa versiossa on myös parannettu ajoneuvojen syöttämistä ja tunnistamista.

Huomioitavaa on, että erikoiskuljetuslupien sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä täysin valmis ja sitä tullaan kehittämään edelleen asiakaspalautteiden avulla. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen:

  • erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi

Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon palvelun etusivulla.

Nostettavien ja irrotettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa uudistunut (11.3.2020)

Kuorma-autojen nostettavien akseleiden käyttö erikoiskuljetuksissa sallitaan jatkossa vain normaaliliikenteen massojen puitteissa. Ylimassaisena käyttö akseli nostettuna ei ole jatkossa mahdollista Traficomin ja katsastusviranomaisten kanssa yhteistyössä tarkentuneen ohjeistuksen jälkeen, mutta irrotettavien akseleiden osalta ylimassaisuus sallitaan erikoiskuljetuksissa edelleen. Näin voidaan siis samassa luvassa sallia esim. 4-akselisten autojen kanssa 5-akselisia autoja irrotettavalla akselilla, jolloin autojen käyttö on lupapäätöksessä 4-akselisina. Autojen rekisteriotteella täytyy olla maininta erikoiskuljetuskäytöstä massatiedoin käytettävän akselimäärän mukaan ja yhdistelmässä irrotettavalla akselilla varustettua autoa käytettäessä täytyy perävaunun rekisteriotteella olla kytkentä kyseiselle akselimäärälle auton osalta. (11.3.2020)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty (4/2019)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot ja vapaat mittarajat päivitetty suomeksi 5.4.2019, päivitetty erikoiskuljetusluvan lupaehdot 4/2019 ja vapaat mittarajat ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi 10.4.2019.  (10.4.2019)

Reitistövaihtoehdot kartalla (21.3.2019)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty 8/2017,  Vapaat mittarajat ja Normaaliliikenteen mittarajat (29.1.2019)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Käyttöasetuksen 4.12.1992/1257 mukaiset mittamuutokset sekä kohdassa 6 "Varoitustoimet ja niissä käytettävät varusteet" lisätty teksti, että yli 7 metriä leveässä erikoiskuljetuksessa voidaan käyttää hälytysvarusteista poliisiautoa.

Erikoiskuljetustoimintaan liittyvä lainsäädäntö (2.11.2018)

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas (4.9.2018)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot päivitetty 8/2017 (15.2.2018)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Kappale 9 Aikarajoitukset kuljettamiselle:
- aikarajoituksia muutettu siten, että ne eivät koske tyhjää, lastaamatonta ajoneuvoyhdistelmää valtion teillä

Samanlaiset ajoneuvot samaan lupaan yhdellä lupamaksulla (20.12.2017)

Samaan lupaan on voitu laittaa 29.5.2015 lähtien useampi samanlainen yhdistelmä yhdellä lupamaksulla. 2.1.2018 alkaen samaan lupaan voidaan laittaa edellä mainitun lisäksi myös pelkästään useita samanlaisia ajoneuvoja, esim. ajoneuvonostureita yhdellä lupamaksulla. Tällä muutoksella halutaan edelleen helpottaa asiakkaiden ajojärjestelyä.

Maakuntakartta (2.11.2017)

Veneenkuljetusauton luvanhaku (4.10.2017)

Erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotti (30.3.2017)

Wärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa huhtikuun alussa yhteisen uudentyyppisen erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotin.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, lupapäällikkö Petteri Pietilä, petteri.pietila@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 281
  • Liikennevirasto, asiakkuuspäällikkö Anu Kruth, anu.kruth@liikennevirasto.fi, puh. 0295 34 3912

Erikoiskuljetuksen lupaprosessi (23.3.2017)

Muistutus työlupien hakemisesta (12.7.2016)

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 3/2015

Kuljetusta rajoittavat tekijät LVMaEk 34 §

Tienvarsilaitteet

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Portaalien nostamisessa on noudatettava portaalityöohjetta. Erikoiskuljetuslupa ja portaalityöohje eivät oikeuta nostamaan tai irrottamaan portaalia.

Työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa:

Tällä hetkellä käsittelyajat ovat noin 2-3 viikkoa.

Erityyppisten ajoneuvojen kohtelu erikoiskuljetusluvassa lieventyy (29.5.2015)

Ylimassaiselle erikoiskuljetukselle myönnetyssä luvassa yksilöidään kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot yleensä rekisteritunnuksella tai sen puuttuessa valmistenumerolla. Mikäli luvassa on useita vaihtoehtoisia vetoautoja tai perävaunuja, tulee niiden olla keskenään samantyyppisiä. Esimerkiksi kolme ja neljä akselisia vetoautoja ei voida käyttää samassa luvassa. Rajatapauksena olemme pitäneet erilaisella akselien sijoittelulla toteutettuja kuorma-autoja, joissa kuitenkaan auton kokonaispituudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan (esimerkiksi 2+2 akselia ja 1+3 akselia). Tällä tavalla poikkeavat ajoneuvot on saanut ja saa jatkossakin samalle luvalle.

Kun erikoiskuljetuslupa myönnetään useille vaihtoehtoisille ajoneuvoille, voidaan lupaan merkitä kaikista vaihtoehdoista alimmat akselimassat sekä pienimmät akselivälit. Siksi pienemmän kantavuuden omaavan akselin sijoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi luvassa sallittuihin massoihin. Esimerkiksi kaksi kolmeakselista vetoautoa, joissa toisessa suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat on 7t  7t+12t ja toisessa 7t  12t+7t, voi erikoiskuljetusluvassa saada akselimassoikseen enintään 7t  2x7t.

Aikaisemmin samaan lupaan merkittävissä ajoneuvoissa on pitänyt olla sama määrä vetäviä akseleita ja akselijärjestyksen samanlainen. 29.5.2015 lähtien voi kuitenkin samaan lupaan saada ajoneuvoja, joissa on eri määrä vetäviä akseleita ja/tai eri akselijärjestys. Tämä koskee vain yhdistelmiä.

 


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Sähköposti: erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi