Navigointivalikko
Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta

ELY-keskusten tulossuunnittelu

Jokaiselle ELY-keskukselle laaditaan vuosittain tulossopimus työ-ja elinkeinoministeriön kanssa. ELY-keskusten tulossopimusten tavoitteet pohjautuvat hallitusohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmaan sekä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteiseen strategia-asiakirjaan. Suunnittelussa huomioidaan myös julkisen talouden suunnitelma ja hallinnonalojen talousarvioesitykset.

Tulossopimuksessa tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulossopimus päivitetään rullaavasti vuosittain.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan maaliskuun puolivälissä tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa ja puolivuotistoteumaa syksyllä tulossopimuksen tarkistamisen yhteydessä.

Alueellisille suunnittelun ja seurannan sivuille pääsee valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat

  • alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  • työmarkkinatilannetta
  • väestönkehitystä ja hyvinvointia
  • ympäristön kestävää kehitystä.

ELY-keskukset seuraavat sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Alueellinen suunnittelu ja seuranta

Päivitetty: 14.02.2024