Navigointivalikko
EPO Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) - Etelä-Pohjanmaa

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2023–2027 on esitetty yleiskatsaus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen liikenteeseen, tienpitoon ja rahoitukseen.

Suunnitelmassa on myös kerrottu käynnissä olevat suunnittelu- ja rakennushankkeet sekä esitelty merkittävimpiä rahoituspäätöksiä odottavia hankekokonaisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

Tienpidon- ja liikenteen suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Valtatie 19 Seinäjoen ja Lapuan välinen tieosuus. Kuvan on ottanut Ida Panula, Welado Oy

Kuva. Valtatie 19 Seinäjoen ja Lapuan välinen tieosuus. Kuvan on ottanut Ida Panula, Welado Oy.

Ajankohtaista

Elämme haasteellisia aikoja. Suomen taloustilanne pandemian jälkeen on tukala. Tämä tarkoittanee, ettei Suomen kansallisomaisuuteen, eli tieverkkoon, ole varaa edelleenkään satsata. Tuleva hallitusohjelman sen näyttää, mutta en usko, että siinä on satsauksia tieverkkoon. Ei investointeihin eikä edes nykyverkon kunnossa pitämiseen. Kun samalla hinnat infra-alalla ovat kahdessa vuodessa nousseet yli 20 %, niin olemme aika tukalassa tilanteessa. Mikä on tieverkon tulevaisuus, kun meille ei anneta mitään mahdollisuuksia pitää tieverkosta hyvää huolta.

Tieverkon kunto on tällä vuosituhannella päästetty osittain erittäin huonoon kuntoon. Vähäliikenteiset tiet ovat tästä kärsineet, kun meidän on ollut pakko satsata vähäiset roposemme vilkasliikenteiselle tieverkolle. Vuosikausia jatkunut tilanne, jossa tienpitoon kokonaisuudessaan on ohjattu liian vähän rahaa, on johtanut tämän päivän ahdinkoon. Eikä valoa tunnelissa näy.

Tieverkolla on jo nyt Suomessa korjausvelkaa noin 1,7 miljardin euron edestä. Eikä tilanne näytä tästä parantuvan. Korjausvelka kasvaa edelleen joka vuosi. Tänä kesänä uutta päällystettä saa vain 100–110 km meidän päällystetyistä teistämme. Tarve olisi nelinkertainen määrä, jos tavoitteena olisi pysäyttää korjausvelan kasvu. Paikkaamalla pystymme osittain pitämään päällystetyn tieverkon välttävässä kunnossa, mutta jo nyt meillä on satoja kilometrejä päällystettyjä teitä, joiden kunto on niin huono, että paikkaaminen ei enää riitä pitämään päällystettä kasassa.

Alueellamme on yli 8000 km valtion teitä. Niistä noin 6000 km on päällystetty. Kun rahaa uusiin päällysteisiin on liian vähän tarpeeseen nähden, joudumme priorisoimaan vilkkaasti liikennöidyt tiet. Meidän mittariemme mukaan tämä tarkoittaa, että tiet, joiden liikennemäärä on yli 3000 ajoneuvoja vuorokaudessa, ovat etusijalla saamaan uutta päällystettä. Koska vuosittain päällysteiden uusimiseen ei ole riittävästi rahaa korjata kaikkia huonokuntoisia teitä, meillä on iso joukko huonokuntoisia päällystettyjä teitä, joiden kuntotilanne ei tule lähivuosina parantumaan. Näillä teillä liikennemäärä vuorokaudessa on alle 800 ajoneuvoa. Tähän joukkoon kuuluu puolet meidän päällystetyistä teistämme!

Suomen taloudellinen tilanne pakottaa etsimään säästöjä valtion menoista. Valtiovarainministeriö on ehdottanut, että perusväylänpidosta leikattaisiin 300 milj. €. Tämä olisi katastrofi jo ennestään alirahoitetulle väylänpidolle.

Eduskunta hyväksyi kaksi vuotta sitten valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmä-suunnitelman. Siinä linjattiin väyläverkon kehittämissuunnat ja tavoitteet. Myös rahoitusraamit tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin. Sen pohjalta Väylävirasto laatii vuosittain 8-vuotisen väyläverkon investointiohjelman. Eduskunta ei kuitenkaan ole myöntänyt investointiohjelman toteuttamiseen raamien mukaista rahoitusta. Eli eduskunnan kahden vuoden takainen tahtotila on vesittymässä jo alkumetreillä.

Tästä kaikesta huolimatta pyrimme ELY-keskuksessa pitämään positiivista asennetta yllä ja tekemään mitä pystymme tieverkon hyväksi.

Anders Östergård
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020 600

Tienkäyttäjän linja
0200 2100

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Käyntiosoite:
Wolffintie 36
65200 Vaasa
0295 027 500

Johtaja, liikenne ja infrastruktuuri
Anders Östergård, 0295 027 766

Yksikön päällikkö, tienpidon suunnittelu
Janne Ponsimaa, 0295 027 746

Yksikön päällikkö, liikennejärjestelmä
Jarmo Salo, 0295 027 754

Toiminnanohjauspäällikkö
Tanja Västi, 0295 027 747

Sähköpostiosoitteet
[email protected]

Päivitetty: 26.05.2023