Tiestön ylläpito

Päällysteiden ylläpidossa perusrahoitusta suunnataan edelleen pääasiassa vilkasliikenteiselle tieverkolle.

Rahoitus ei viime vuosina ole juurikaan mahdollistunut tierakenteiden parantamista. Vuosittaiseen päällysteiden uusimisen määrään vaikuttaa rahoitus ja bitumin hinnan kehitys. Mikäli maanteitä päällystettäisiin perusrahoituksella vuosittain noin 250-300 km, saataisiin pääteiden päällysteet pidettyä pääosin nykyisessä kunnossa. Erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla päällysteiden rappeutuminen kuitenkin jatkuu. Ylläpidon paikkausten määrä kasvaa tieverkon kunnon heikentyessä ja hoidon paikkausten siirtyessä pääosin ylläpitourakkaan. Kuivatukseen ja tienpientareiden kuntoon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.

Vuoden 2023 määrärahoilla pystytään tiestöä päällystämään vain noin 115 km, josta valta- ja kantateiden osuus on noin 82 %.

Kuva 11. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, päällystyskohteet vuonna 2023. Päällystysmäärästä noin 115 km suurin osa sijaitsee päätiestöllä eli yhteensä noin 82 %. Suurimmat päällystyskohteet sijaitsevat valtateillä 8, 3, 66, 28 sekä valtatiellä 18. Alempiluokkaisia teitä päällystetään vain noin 11 kilometriä ja kävely- ja pyöräteitä noin 8 kilometriä.

Kuva 11. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, päällystyskohteet vuonna 2023. Päällystysmäärästä noin 115 km suurin osa sijaitsee päätiestöllä eli yhteensä noin 82 %. Suurimmat päällystyskohteet sijaitsevat valtateillä 8, 3, 66, 28 sekä valtatiellä 18. Alempiluokkaisia teitä päällystetään vain noin 11 kilometriä ja kävely- ja pyöräteitä noin 8 kilometriä.

Sorateiden rakenteen parantamista pystytään tekemään vuonna 2023 erillisrahoituksilla noin 10 km. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on yhteensä noin 2600 km sorateitä. Osassa sorateillä ongelmana on, että sorastusmurskeiden määrät ovat nykyrahoituksella niukat, ja sorateiden kulutuskerroksen pitäminen sopivan paksuisena tuottaa vaikeuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sorateiden erityisongelmana on pintakelirikko, jota on viime vuosina ollut runsaasti ilmastomuutoksen seurauksena syksyllä ja jopa talvella.

Päivitetty: 25.05.2023