Tiestön ylläpito

Päällysteiden ylläpidossa perusrahoitusta suunnataan edelleen pääasiassa vilkasliikenteiselle tieverkolle. Rahoitus ei viime vuosina ole juurikaan mahdollistunut tierakenteiden parantamista.

Vuosittaiseen päällysteiden uusimisen määrään vaikuttaa rahoitus ja bitumin hinnan kehitys. Teitä päällystetään perusrahoituksella vuosittain noin 250–300 km, millä saadaan pääteiden päällysteet pidettyä pääosin nykyisessä kunnossa. Erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla päällysteiden rappeutuminen kuitenkin jatkuu. Ylläpidon paikkausten määrä kasvaa tieverkon kunnon heikentyessä ja hoidon paikkausten siirtyessä pääosin ylläpitourakkaan. Kuivatukseen ja tienpientareiden kuntoon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.

Vuonna 2020 on saatu lisärahoitusta, jolla tiestöä korjataan, päällystetään ja rakennetta parannetaan erityisesti keskivilkkailla korjaustarpeessa olevilla seututeillä, jotka ovat elinkeinoelämälle tärkeitä. Vuoden 2020 määrärahoilla pystytään tiestöä päällystämään jopa n. 450 km, josta n. 20 km on jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Öljyn ja siitä johtuen myös bitumin hinta on ollut erityisen alhainen vuonna 2020, joten n. 21 M€ määrärahalla on saatu suhteessa enemmän päällystyskilometrejä

Vuoden 2020 päällystyskohteet kartalla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystyskohteet vuonna 2020 (vihreällä kevyen liikenteen väylät). Päällystysmäärästä (n. 460 km) suurin osa (n. 340 km) sijaitsee päätiestöllä ja seudullisella tiestöllä. Suurimmat päällystyskohteet ovat sijainneet valtateillä 13, 8, 18 ja 19 sekä kantatiellä 63. Seudullisista teistä on eniten päällystetty maanteitä 749, 672 ja 673. Kevyen liikenteen väyliä on päällystetty huomattavimmat määrät Mustasaaressa, Pietarsaaressa ja Luodossa.

 

Sorateiden rakenteen parantamisia on tehty viime vuosina perustienpidon rahoituksella noin 5–6 kilometriä vuodessa. Hoidon alueurakoissa on jouduttu luopumaan näistä hankkeista, ja käyttämään rahat kelirikkomurskeisiin, jotta voidaan turvata sorateillä liikennöinti. Muiden sorateiden kuntotaso voi heikentyä, koska sorastus- ja ojitusmääriä joudutaan vähentämään ja talvet saattavat olla leutoja sekä aiempaa lyhempiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sorateiden erityisongelmana on pintakelirikko, jota on viime vuosina ollut runsaasti myös syksyllä ja jopa talvella.