Siltojen hoito

Kaikkiaan siltoja uusitaan tai peruskorjataan vuosittain 8–13 kpl. Peruskorjausten ja uusimisten painopiste säilyy 1950–1980-lukujen silloissa sekä huonokuntoisissa putkisilloissa. Ensisijaisesti korjataan pääteiden huonokuntoiset sillat. Suurin osa huonokuntoisista silloista sijaitsee kuitenkin pääasiassa vähäliikenteisellä tieverkolla, joten sillankorjaustoimenpiteet painottuvat sinne.

Merkittäviä vuonna 2020 toteutuvia sillankorjauksia ovat Passin silta Kauhavalla ja Kylänpään silta Laihialla sekä Konttikosken sillan kannen uusiminen Vetelissä, jolloin painorajoitus poistuu (n. 1,2 M€). Lapuanjoen sillan uusiminen oli tarkoitus toteuttaa 2020, mutta suunnitelman valmistumisen viivästymisen vuoksi työ aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen 2021. Myös Kolpin ylikulkusilta, Pedersöressä, tehdään vuonna 2021.

Lisäksi ELY-keskus uusii noin 8 putkisiltaa (n.1,2 M€) sekä korjaa siltojen vähäisiä vaurioita (0,5 M€).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on yhteensä 1398 kpl siltoja, joista 73 kpl on huonokuntoisia ja 16 kpl erittäin huonokuntoisia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella huonokuntoisia siltoja on tasaisesti Kristiinankaupungin, Seinäjoen ja Kokkolan rajaamalla alueella. Suurin osa näistä sijoittuu Närpiön, Kauhajoen, Seinäjoen ja Vaasan rajaamalle alueelle. Huonokuntoisia siltoja on myös muutamia Seinäjoki–Kokkola-linjan itäpuolella. Erittäin huonokuntoisista silloista 5 sijoittuu Kauhajoki-Kurikka-Jalasjärvi alueille, 4kpl Isokyrö-Seinäjoki-Lapua, 4 kpl Maalahti-Vaasa-Vöyri ja 3 kpl Pietarsaari-Pedersöre -alueille.

Kuntoluokkien selitykset:

​​​​​Erittäin huonokuntoiset (kuntoluokka 1, kartalla punainen): Silta on jo niin huono, että se on välttämättä korjattava. Vaurioita on niin paljon, että pelkästään niiden kirjaaminen on työlästä. Silta on täydellisen peruskorjauksen tai jopa uusimisen tarpeessa.

Huonokuntoiset (kuntoluokka 2, kartalla keltainen): Useita selvästi havaittavia korjausta vaativia vaurioita. Erikoistarkastuksen tarve on ilmeinen. Laitettava korjausohjelmaan.

Lisää tietoa siltojen kunnossapidosta