Joukkoliikenne

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on määritelty se joukkoliikenteen palvelutaso, jota alueelle tullaan tavoittelemaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet.

Joukkoliikenteen palvelutason tavoite 2019–2022. Korkeimpaan palvelutasoluokkaan V kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Seinäjoki, Vaasa-Laihia, Vaasa-Maalahti ja Seinäjoki-Ilmajoki. Toiseksi korkeimpaan luokkaan VI+ kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Isokyrö, Vaasa-Mustasaari-Pietarsaari-Luoto-Pedersöre-Kokkola-Kannus, Seinäjoki-Lapua-Kauhava sekä Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki. Yhteysväliluokkaan VII kuuluvat, Isojoki, Karijoki, Teuva, Kaskinen, Soini, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Perho, Halsua, Lestijärvi, Korsnäs. Muut kunnat kuuluvat luokkaan VI.

Määrittelytyö tehtiin yhdessä kuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Palvelutason määrittely tulee jatkossa sisältämään myös tärkeimpien pysäkkien (solmupysäkit ja kuntien keskuspysäkit) palvelutasotavoitteet. Jokaisen kunnan kanssa sovitaan, missä ajassa kunnan keskuspysäkki rakennetaan, ja sovitaan vastuunjaosta.

Suunnitelmakaudella tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja sujuvia joukkoliikenteen palveluja ja tiivistää joukkoliikenteen ja koko liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kysyntää määritellyillä alueilla ja yhteysväleillä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunkiseudulla. Muilla alueilla tiivistetään yhteistyötä kuntien kanssa uusien joustavien kuljetusratkaisujen aikaansaamiseksi. Tieosuuksille, joilla on asutustihentymiä, kehitetään lisämatkustajien houkuttelemiseksi joukkoliikennepalveluita, mm. vuorotarjontaa.

Laki liikenteen palveluista astui voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018, laissa määrätään mm. avattaviksi liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot, kuten aikataulu- ja hintatiedot. Lisäksi laki velvoittaa eri lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden. Tavoitteena on, että liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä.

Joukkoliikenteessä on tehty alueen liikennöitsijöiden kanssa liikennöintisopimuksia n. 400 linja-autovuorosta. Tehdyt sopimukset päättyvät eri aikoina ja ovat pisimmillään voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Sopimuskauden jälkeen liikennettä on mahdollista jatkaa markkinaehtoisesti tai ostoliikenteenä palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Koronaviruksen vaikutuksia joukkoliikenteen toimijoille kartoitettiin kyselyllä

Linja-autoliiton tekemä jäsenkysely koronaviruksen vaikutuksista lähetettiin jäsenyrityksille toimitusjohtajajakelulla 13.8.2020. Vastausaikaa oli 18.8. asti, eli ennen kuin kaikki oppilaitokset oli aloittaneet lukuvuotta 2020–2021. Kyselyssä selvitettiin markkinaehtoisen liikenteen, kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten, ELY-keskusten, kuntien koululaisliikenteiden sekä tilausliikenteen ja bussimatkailun tilannekuvaa.

85 % vastanneista ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 30 %. Vastanneista 66 % ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50 %. Valtaosalla yrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja linja-autoja poistettuna liikennekäytöstä.

Yritystukikanavia, tuen jakoperusteita, määrää ja käsittelyaikoja pääosin kritisoitiin – eniten käytetty tukikanava on Valtiokonttori. 66 % ilmoitti saaneen yritystukea jostakin kanavasta, 20 % vastanneista ei ollut saanut tukea.

Tilausliikenne ja bussimatkailu oli käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana. 63 % vastannaista ilmoitti tilausliikenteen ja bussimatkailun volyymin olevan vain 0–10 %:n tasolla normaalitilanteeseen nähden.

Liikennöitsijöiden vastatessa kyselyyn, kaikkien koulujen lukuvuosi 2020–2021 ei ollut kyselyn aikana vielä alkanut, joten matkustajamäärät noussevat syksyn edetessä, ellei koronaviruksen toinen aalto iske voimakkaana.