Joukkoliikenne

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on määrittänyt toimivalta-alueensa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2023–2027 vuorovaikutuksessa alueen kuntien kanssa. Palvelutasomäärityksen tavoitteena on kuvata millaista palvelutasoa tavoitella ottaen huomioon alueen asukkaiden liikkumistarpeet, valtion ja kuntien tavoitteet, markkinaehtoisen liikenteen tarjonta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen määrärahakehys.

Kuva 4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen liikenteelliset palvelutasotavoitteet 2023–2027. Korkeimpaan palvelutasoluokkaan 1 kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Seinäjoki, Seinäjoki-Ilmajoki-Kurikka-Kauhajoki, Seinäjoki-Lapua-Kauhava-Pedersöre-Kokkola-Kannus ja Pietarsaari-Pedersöre. Toiseksi korkeimpaan luokkaan 2 kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Maalahti, Vaasa-Närpiö-Kristiinankaupunki, Vaasa-Laihia, Vaasa-Isokyrö, Vaasa-Vöyri, Vaasa-Mustasaari-Uusikaarlepyy-Pietarsaari-Luoto/Kruunupyy-Kokkola, Kokkola-Kaustinen-Veteli, Kannus-Toholampi, Seinäjoki-Isokyrö, Seinäjoki-Kuortane ja Seinäjoki-Alavus-Ähtäri. Muut yhteysvälit kuuluvat luokkaan 3. Lisäksi viikonlopun liityntäyhteyksiä on osoitettu yhteysväleille Vaasa-Närpiö-Kaskinen, Kannus-Toholampi-Lestijärvi, Vimpeli-Alajärvi-Lapua, Soini-Kuortane-Seinäjoki, Ähtäri-Alavus-Seinäjoki ja Teuva-Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki.

Kuva 4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen liikenteelliset palvelutasotavoitteet 2023–2027. Korkeimpaan palvelutasoluokkaan 1 kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Seinäjoki, Seinäjoki-Ilmajoki-Kurikka-Kauhajoki, Seinäjoki-Lapua-Kauhava-Pedersöre-Kokkola-Kannus ja Pietarsaari-Pedersöre. Toiseksi korkeimpaan luokkaan 2 kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Maalahti, Vaasa-Närpiö-Kristiinankaupunki, Vaasa-Laihia, Vaasa-Isokyrö, Vaasa-Vöyri, Vaasa-Mustasaari-Uusikaarlepyy-Pietarsaari-Luoto/Kruunupyy-Kokkola, Kokkola-Kaustinen-Veteli, Kannus-Toholampi, Seinäjoki-Isokyrö, Seinäjoki-Kuortane ja Seinäjoki-Alavus-Ähtäri. Muut yhteysvälit kuuluvat luokkaan 3. Lisäksi viikonlopun liityntäyhteyksiä on osoitettu yhteysväleille Vaasa-Närpiö-Kaskinen, Kannus-Toholampi-Lestijärvi, Vimpeli-Alajärvi-Lapua, Soini-Kuortane-Seinäjoki, Ähtäri-Alavus-Seinäjoki ja Teuva-Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki.

Palvelutasotavoitteita on määritetty liikenteelliselle palvelutasolle, laadullisille tekijöille ja julkisen liikenteen tärkeimmille solmupisteille. ELY-keskuksen liikenteen palvelutasomääritys koskee kuntakeskusten välistä, kuntarajat ylittävää liikennettä. Palvelutasomääritys sisältää junaliikenteen sekä markkinaehtoisena ja sopimusliikenteenä järjestetyn linja-autoliikenteen.

Palvelutasomäärityksen liikenteellisten tavoitteiden mukaan yhteysväleille on asetettu erilaisia tavoitteita. Luokan 1 yhteysvälit muodostavat alueen joukkoliikennekäytävät. Joukkoliikennekäytävien tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja palvella monipuolisesti eri matkustustarpeita. Usein näillä yhteysväleillä on kattavat junayhteydet, jota bussit täydentävät. Luokan 2 yhteysvälit muodostavat alueen perusyhteydet. Tavoitteena näillä yhteysväleillä on mahdollistaa yhteydet, jotka palvelevat työssäkäyntiä, opiskelua ja asiointia. Luokan 3 yhteysväleillä tavoitteena on ensisijaisesti palvella koululaisten ja opiskelijoiden liikkumistarpeita. Näiden luokkien lisäksi osasta kaukana pääradasta sijaitseville kunnille on esitetty tavoitteita viikonlopun liityntäyhteyksille juniin.

Suunnitelmakaudella tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja sujuvia joukkoliikenteen palveluja ja tiivistää joukkoliikenteen ja koko liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. Joukkoliikenteen kilpailukykyä pystytään parantamaan hyvällä matkustajainformaatiolla ja joukkoliikennettä markkinoimalla sekä erilaisilla matkustuskokemusta parantavilla laatutekijöillä. Matkustajamäärien raportoimisen muuttuneet käytännöt tarjoavat tarkempaa tietoa eri yhteysvälien matkustuspotentiaalista ja auttavat kehittämään joukkoliikennettä kokonaisuutena.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tunnistanut yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista asiakasinformaation parantamisen. ELY-keskuksen hankkima liikenne löytyy luotettavasti yhdestä reittioppaasta, mikä on valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi. Tavoitteena on saada luotettavan reitti- ja aikataulutiedon lisäksi matkan hintatieto näkymään reittioppaassa. Suunnitelmakauden alussa reittioppaasta pitäisikin pystyä saamaan reittihaun yhteydessä tieto siitä, mitä autosta ostettavan kertalipun hinta enimmillään on ELY-keskuksen hankkimassa joukkoliikenteessä. Lisäksi ajoneuvojen reaaliaikainen seuranta pitäisi olla tulevaisuudessa mahdollista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut valtaosan järjestämästään joukkoliikenteestä vuoden 2022 alkupuoliskolla. Pääosa käyttöoikeussopimuksista on 2 vuotisia, missä on myös mahdollisuus yhdelle optiovuodelle. Lisäksi on kaksi sopimusta, jotka on tehty viidelle vuodelle.

Päivitetty: 24.05.2023