Joukkoliikenne

ELY-keskuksen alueella on määritelty se joukkoliikenteen palvelutaso, jota alueelle tullaan tavoittelemaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ehdotus joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiksi

Kuva 4. Joukkoliikenteen palvelutaso, tavoite 2019 – 2022. Korkeimpaan palvelutasoluokkaan V kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Seinäjoki, Vaasa-Laihia, Vaasa-Maalahti ja Seinäjoki-Ilmajoki. Toiseksi korkeimpaan luokkaan VI+ kuuluvat yhteysvälit Vaasa-Isokyrö, Vaasa-Mustasaari-Pietarsaari-Luoto-Pedersöre-Kokkola-Kannus, Seinäjoki-Lapua-Kauhava sekä Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki. Yhteysväliluokkaan VII kuuluvat, Isojoki, Karijoki, Teuva, Kaskinen, Soini, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Perho, Halsua, Lestijärvi, Korsnäs. Muut kunnat kuuluvat luokkaan VI.

Määrittelytyö tehtiin yhdessä kuntien ja maakuntaliittojen kanssa. Palvelutason määrittely tulee jatkossa sisältämään myös tärkeimpien pysäkkien (solmupysäkit ja kuntien keskuspysäkit) palvelutasotavoitteet, sekä digitaalisuuteen liittyvät tavoitteet, kuten lippu- ja maksujärjestelmän ja liikenteen reaaliaikaiseen seurantaan liittyvät tavoitteet. Jokaisen kunnan kanssa sovitaan, missä ajassa kunnan keskuspysäkki rakennetaan, ja sovitaan vastuunjaosta.  

Laki liikenteen palveluista astui voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018, laissa määrätään mm. avattaviksi liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot, kuten aikataulu- ja hintatiedot. Lisäksi laki velvoittaa eri lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuuden. Tavoitteena on, että liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä.

Suunnitelmakaudella tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja sujuvia joukkoliikenteen palveluja ja tiivistää joukkoliikenteen ja koko liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kysyntää määritellyillä alueilla ja yhteysväleillä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunkiseudulla. Muilla alueilla tiivistetään yhteistyötä kuntien kanssa uusien joustavien kuljetusratkaisujen aikaansaamiseksi. Tieosuuksille, joilla on asutustihentymiä, kehitetään lisämatkustajien houkuttelemiseksi joukkoliikennepalveluita mm. nopeammilla vuoroilla ja pendelöijille ja opiskelijoille räätälöidyillä täsmävuoroilla.  

Joukkoliikenteessä kilpailutetaan nyt suurin osa ostoliikenteestä. Uudet sopimuskaudet ovat voimassa 1.6.2022 - 9.6.2024. Sopimuksia voidaan jatkaa optiolla 8.6.2025 saakka. Sopimuskauden jälkeen liikennettä on mahdollista jatkaa markkinaehtoisesti tai ostoliikenteenä palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Korona on kohdellut joukkoliikennettä rajusti. Pahimmillaan liikevaihto on vähentynyt yli 50 % ja matkustajien palaamista joukkoliikenteen käyttäjiksi ei odoteta tapahtuvan nopeasti. 

Päivitetty: 30.05.2022