Navigointivalikko
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätys osa hallitusohjelmaa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on sisällytetty ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen jatkuminen. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.  

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020-2022. Vuonna 2022 kokeiluohjelma sai jatkorahoitusta vuosille 2023-2024. Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016-2018. 

Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet 

Mihin rahoitusta voi saada?

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. 

Tukea myös investointeihin

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

Mitä biomassalla tarkoitetaan?

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Etelä-pohjalainen peltomaisema

 

Ajankohtaiset

Tulevat hakujaksot

Seuraavat hakujaksot päättyvät 31.3., 31.8. ja 31.10. 2023 klo. 16.15.

Ravinnekierrätyksen rahoitusmahdollisuudet -webinaari 22.3.

Ravinnekierrätyksen rahoitusmahdollisuudet -webinaarin ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja, kokeiluohjelman hankkeiden esittelyjä sekä tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvästä rahoituksesta. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Kestävä kiertotalous etenee - Biolan Oy:n Euran biokuitutehdas valmis

Biolan Oy:llä Eurassa vietettiin 7. helmikuuta maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen biokuitulaitoksen avajaisia. Biokuitulaitos on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Lue lisää tiedotteesta (STT-tiedotepalvelu)

Haku on auki sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden että tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyvien investointien osalta.

Ensi vuoden hakujaksot päättyvät 31.1., 31.3., 31.8. ja 31.10. 2023.

Ota rohkeasti yhteyttä Anja Norjaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.

Huomioithan, että mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa (rakennuslupa, ympäristölupa), tuen myöntämisen edellytyksenä on lainvoimaisen luvan esittäminen.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan

Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma mukana Farmari 2022 -messuilla

Farmari-messut päästiin tänä vuonna järjestämään pitkästä aikaa ja kohteena oli tällä kertaa Mikkeli. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma oli mukana maa- ja metsätalousministeriön yhteisosastolla, jonka teemana oli Ravinteet ja energia kiertoon. Mukana oli kokeiluohjelman lisäksi ProAgrian Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hanke, Tassunjälki-hanke ja Luken Plasman-hanke.

Osastolla esiteltiin ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ravinteiden kierrätyksen testaukseen ja innovaatioihin. Esillä oli myös kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden multa-, kasvualusta ja lannoitenäytteitä. Pöydän ääressä pystyi tutustua mm. luujauhosta, metsätalouden sivuvirroista, hevosenlannasta, kanankakasta ja biohiilestä tehtyihin tuotteisiin.

Lauantaina kokeiluohjelman hankkeet pääsivät vielä ottamaan Saimaa Stadiumin lavan haltuun lyhyiden puheenvuorojen merkeissä.


Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vieraili osastolla torstaina.

Kiinnostaako kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisin esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Anja Norjaan ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi-ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa.

Uuden ohjelman materiaalit löytyvät tältä verkkosivulta

Kokeiluohjelman ensimmäinen ohjelmakausi toteutettiin 2016-2018. Huomioi, että ensimmäiseen ohjelmakauteen liittyvät aineistot ovat

Uusia hankkeita valmisteltaessa ja haettaessa on tärkeää huomioida, että valmistelussa käytetään uuteen ohjelmakauteen liittyviä materiaaleja. Päivitetyt hakemuslomakkeet löytyvät aineistopankista tältä verkkosivulta.

Yhteystiedot

Anja Norja
Kehittämisasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 587

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Raija Siltanen
Maksatusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 686

Jussi Hannonen
Maksatusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 036

Hannele Latvala
Maksatusasiantuntija
​​​​​​​etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
​​​​​​​puh: 0295 027 670                                              

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Päivitetty: 13.03.2023