Navigointivalikko
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 20202022. Vuonna 2022 kokeiluohjelma sai jatkorahoitusta vuosille 20232024. Kokeiluohjelmasta myönnettiin tukea ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 20162018. 

Valtakunnallisen kokeiluohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet 

Mihin rahoitusta voi saada?

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä kehittää biomassoista korkean jalostusasteen tuotteita.

Tukea myös investointeihin

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

Mitä biomassalla tarkoitetaan?

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Haku on auki sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviin investointeihin

​​​​​Seuraava hakujakso päättyy 31.1.2024 klo 16.15.

Ota rohkeasti yhteyttä Anja Norjaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.

Huomioithan, että mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa (rakennuslupa, ympäristölupa), tuen myöntämisen edellytyksenä on lainvoimaisen luvan esittäminen.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan

Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

Katso videolta vinkkimme hyvän rahoitushakemuksen laatimiseen (youtube.com)

Ajankohtaiset

Tulevat hakujaksot

Vuoden 2024 hakujaksot koskevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita. Hakujaksot päättyvät seuraavasti:

  • 31.1.
  • 30.4.
  • 30.9.

Lähetä kaikki hakemukset, liitteet ja täydennykset sähköisen asiointipalvelun kautta (ely-keskus.fi).

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma järjestää kaksi webinaaria joulu- ja tammikuussa

Rahoitusta ravinteiden kierrätykseen -webinaari ti 12.12.2023 klo 9–11

Rahoitusta ravinteiden kierrätykseen -webinaarin bannerikuva, jossa ilmoitettu webinaarin ajankohta ti 12.12.2023 klo 9-11. Lisäksi ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön logot.

Tervetuloa Rahoitusta ravinteiden kierrätykseen -webinaariin! Tilaisuudessa ovat esillä maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja Ravinnekiertotuki. Lisäksi kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneet toimijat esittelevät hankkeitaan.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan (maaseutuverkosto.fi)

Kierrätysravinteet käyttöön viljelyssä -webinaari ti 16.1.2024 klo 12–14

Kiinnostaako kierrätysravinteiden hyödyntäminen maanviljelyssä? Tule mukaan tilaisuuteen, jossa saat aiheesta tietoa viljelyasiantuntijalta, kuulet kokemuksia viljelijältä sekä pääset tutustumaan kierrätysravinnevalmistajan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ohjelma ja ilmoittautumislomake päivittyvät tänne (maaseutuverkosto.fi)

Ravinteiden kierrätys mukana Okra-maatalousnäyttelyssä 5.8.7.2023

Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuivat Okra-maatalousnäyttelyyn yhteisellä Ravinteet kiertoon -pisteellä, joka oli osa MMM:n hallinnonalan yhteisosastoa. Esillä olivat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja Ravinnekiertotuki. 5.–8.7.2023 Oripäässä järjestetty Okra kokosi neljän päivän aikana noin 83 000 kävijää.

Ravinteet kiertoon -pisteellä asiantuntijat esittelivät ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Kuhinaa osastolla riitti – esimerkiksi ravinnekierrätys-tietovisaan vastasi lähes 400 kävijää. Pisteellä sai myös tutustua kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden näytteisiin kierrätyslannoitevalmisteista, turpeettomista kasvualustoista sekä maanparannuskuiduista. Pisteellä vieraili myös uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Lue koko uutinen täältä (ely-keskus.fi).

Ohjelmalavalla seisovat haastattelija Hannakaisa Markkanen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä haastateltavat Sanna Tikander maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
MMM:n Sanna Tikanderia (keskellä) ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Anja Norjaa (oikealla) Luonnonvarat-ohjelmalavalla haastatteli MMM:n Hannakaisa Markkanen (vasemmalla).

Kestävä kiertotalous etenee - Biolan Oy:n Euran biokuitutehdas valmis

Biolan Oy:llä Eurassa vietettiin 7. helmikuuta 2023 maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen biokuitulaitoksen avajaisia. Biokuitulaitos on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Lue lisää tiedotteesta (STT-tiedotepalvelu)

Kiinnostavatko kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisit esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Anja Norjaan ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi- ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa. 

Yhteystiedot

Anja Norja
Kehittämisasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 587

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Jussi Hannonen
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 036

Hannele Latvala
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 670                                              

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Päivitetty: 21.11.2023