Navigointivalikko

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020–2022. Vuonna 2022 kokeiluohjelma sai jatkorahoitusta vuosille 2023–2024. Kokeiluohjelmasta myönnettiin tukea ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016–2018.

Valtakunnallisen kokeiluohjelman rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet

  • Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tukea myönnetään toimintaan, joka edistää biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä.

    Tukea tuotannon käynnistäviin investointeihin

    Ohjelmasta voidaan rahoittaa myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

  • Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Kokeiluohjelman TKI-rahoitus päättyy – toimi nyt!

Haku on auki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI) sekä tuotannon käynnistäviin investointeihin. Rahoitettavilla TKI-hankkeilla on toteutusaikaa vuoden 2025 loppuun saakka. Ravinnekierrätystä edistäviin investointeihin osana Saaristomeri-ohjelmaa on tukea saatavissa ainakin vuoteen 2026 asti.

Seuraava hakujakso päättyy 30.9.2024 klo 16.15. ​​​​​​

  • ​​​​Ota rohkeasti yhteyttä Anja Norjaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.
  • Huomioithan, että mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaislupaa (rakennuslupa, ympäristölupa), tuen myöntämisen edellytyksenä on lainvoimaisen luvan esittäminen.
  • Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta (ely-keskus.fi).
  • Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

MMM:n ja YM:n uutinen: Ravinteiden kierrätyksen tukiohjelmissa avautuu loppusuora (mmm.fi)

Katso videolta vinkkimme hyvän rahoitushakemuksen laatimiseen (youtube.com)

Ajankohtaiset

Tulevat hakujaksot

Kuluva hakujakso päättyy 30.9.2024 klo 16.15.

Lähetä kaikki hakemukset, liitteet ja täydennykset sähköisen asiointipalvelun kautta (ely-keskus.fi).

Olemme mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä 2024 Seinäjoella

Olemme mukana maa- ja metsätalousministeriön ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Ravinteet kiertoon -pisteellä. Esillä ovat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja Ravinnekiertotuki (ely-keskus.fi). Löydät meidät Seinäjoki Areenasta MMM:n hallinnonalan yhteisosastolta A480. Farmari-maatalousnäyttely järjestetään Seinäjoella 4.6.7.2024.

Kuva, jossa lukee: "Tule keskustelemaan ravinteiden kierrätyksestä Farmariin 4.-6.7. Seinäjoelle! Löydät meidät Seinäjoki Areenan osastolta A480". ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön logot. Vasemmalla grafiikkakuva, jossa näkyy taloja sekä lehmiä laitumella. Etualalla Ravinteet & energia kiertoon -logo.

Investointien valintaperusteet ovat muuttuneet 22.2.2024

Jos aiot hakea investointitukea tuotannollisen toiminnan käynnistämiseen, huomioithan uudet valintaperusteet. Valintaperusteisiin on lisätty 22.2.2024 kuudenneksi kohdaksi Saaristomeriohjelma. Hakemusten pisteytyksessä arvioidaan, miten investointi toteuttaa Orpon hallituksen Saaristomeriohjelman painotuksia.

Saaristomeriohjelma-pisteet lasketaan muiden pisteiden päälle. Investoinnin ei tarvitse olla fyysisesti Saaristomeren alueella, mutta pisteytyksessä huomioidaan esimerkiksi investoinnin monistettavuus sekä hyödyt Saaristomeren alueen ravinteiden kierrätykseen.

Muutos koskee ainoastaan investointeja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden valintaperusteet pysyvät ennallaan.

Linkki valintaperusteisiin (pdf) on tämän sivun aineistopankissa Hakijalle-otsikon alla.

Lue lisää tiedotteesta (sttinfo.fi)

Ravinteiden kierrätyksen läpimurtoon ideoitiin ratkaisuja työpajassa

Kuka ravinteiden kierrätyksestä hyötyy ja kuka maksaa kustannukset? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita ravinnekierto tuo mukanaan? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman luotsaamassa työpajassa, joka oli osa Agrihubin, maaseutuverkoston ja ProAgria Keskusten liiton järjestämää Katse horisonttiin! -ideavirtaamoa 9.1.2024.

Lue lisää uutisesta (ely-keskus.fi)

Kestävä kiertotalous etenee - Biolan Oy:n Euran biokuitutehdas valmis

Biolan Oy:llä Eurassa vietettiin 7. helmikuuta 2023 maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen biokuitulaitoksen avajaisia. Biokuitulaitos on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Lue lisää tiedotteesta (STT-tiedotepalvelu)

Kiinnostavatko kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisit esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Anja Norjaan ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi- ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa. 

Yhteystiedot

Anja Norja
Asiantuntija, yritysrahoitus
[email protected]
puh: 0295 027 587

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Hannele Latvala
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 670

Mari Kaleva
Maksatusasiantuntija
[email protected]
puh: 0295 027 686                                 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Päivitetty: 04.06.2024