Navigointivalikko
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022

Ravinteiden kierrätys osa hallitusohjelmaa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on sisällytetty ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen jatkuminen. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.  

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020-2022. Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016-2018. 

Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet 

Mihin rahoitusta voi saada?

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. 

Tukea myös investointeihin

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

Mitä biomassalla tarkoitetaan?

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Etelä-pohjalainen peltomaisema

 

Ajankohtaiset

 

Kutsun koristekuva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen-webinaari 7.2.2022

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on tällä ohjelmakaudella rahoittanut jo 28 tutkimus- kehittämis- ja investointihanketta, joiden tavoitteena on edistää erilaisten biomassojen prosessointia siten, että ravinteet saadaan talteen ja uudelleen kiertoon. Tässä webinaarissa hanketoimijat pääsevät kertomaan hankkeistaan sekä niiden tuloksista ja tavoitteista.

Haku on auki

Tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviä investointeja koskeva hankehaku avataan uudestaan. Seuraava hakujakso päättyy torstaina 31.3.2022 klo. 16.15. Ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin on käytettävissä n. 1,5 M€.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta vuoden 2022 ensimmäinen hakujakso päättyy jo 31.1.2022 klo. 16.15. 

Ota rohkeasti yhteyttä Anja Norjaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi. 

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan

Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

Maatalouden ravinteet ja energia kiertoon-hanke (MARIKA)

Hanketoimijoiden apuna on aloittanut Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön- hanke (MARIKA), jossa tiedotetaan ravinnekierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta sekä tuetaan kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa. Hankkeessa neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, sparrataan hankesuunnitelmien laatimisessa ja autetaan yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Keskusten Liitto.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta energiayrittäjyys.fi

Lisätietoja: Karoliina Aalto, projektipäällikkö, puh. 044-420 9011 karoliina.aalto@proagria.fi

Kiinnostaako kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisin esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Anja Norjaan ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi-ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa.

Uuden ohjelman materiaalit löytyvät tältä verkkosivulta

Kokeiluohjelman ensimmäinen ohjelmakausi toteutettiin 2016-2018. Tähän ohjelmakauteen liittyviä hankkeita on vielä käynnissä. Huomioi, että ensimmäiseen ohjelmakauteen liittyvät aineistot ovat

Uusia hankkeita valmisteltaessa ja haettaessa on tärkeää huomioida, että valmistelussa käytetään uuteen ohjelmakauteen liittyviä materiaaleja. Päivitetyt hakemuslomakkeet löytyvät aineistopankista tältä verkkosivulta.