Haapakosken säännöstelypato.

Haapajärven säännöstelyn kehittäminen

Haapajärven vedenkorkeutta säännöstellään Haapakosken säännöstelypadolla. Säännöstelyn tarkoituksena on Haapajärven ylävirran puolella olevan tulva-alueen vapauttaminen haitallisista vedenkorkeuksista.

Vuonna 2020 Haapajärvelle valmistui vesilain 18 3 a § mukainen padotus- ja juoksutusselvitys. Selvityksen taustalla on Pyhäjoen kevään 2013 jääpatotulvat ja Pyhäjoen tulvariskienhallintasuunnitelma, jossa Haapajärven säännöstelyn kehittäminen on yksi hallintasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä.

Selvityksen mukaan Haapajärven säännöstelytilavuuden suurentaminen vähentää Pyhäjoen jääpatojen haitallisuutta. Jos säännöstelytilavuutta kasvatetaan vain tilapäisesti viljelyskauden ulkopuolella, niin siitä ei aiheudu haittaa maataloudelle. Säännöstelyn muutokset voivat myös kohentaa järven ekologista tilaa.

Selvitys nostaa esille ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka lisäävät jatkossa ääriolosuhteita ja virtaamahuippuja. Siksi säännöstely ei ole tulevaisuudessa mahdollista nykyisien päivämääriin sidottujen lupaehtojen mukaisesti.

ELY-keskus tulee hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta nykyiseen säännöstelylupaan. Lupakäsittelyssä asianosaisilla on mahdollisuus antaa lupamuutoshakemuksesta muistutuksia ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Yleisötilaisuuden 20.4.2021 aineistot

Lisätietoja:

Vesitaloussuunnittelija Velipekka Latvala, Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], p. 0295 038 365

Tutkija Kalle Sippel, vesistömallilaskennat, Suomen ympäristökeskus, [email protected], p. 0295 251 646

Päivitetty: 09.03.2023