Kalavesien kunnostus - Uusimaa

Kirkkojoen Munksin alapato oli kalojen nousueste. Kuva: Pasi Lempinen

 

Uudenmaan kalateitä

Kalojen vaelluksia joissa ja puroissa haittaavat tai estävät monenlaiset padot. Kalateiden avulla voidaan palauttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia padotuissa virtavesissä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on kertynyt runsaasti kokemusta erityisesti luonnonmukaisten kalatieratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Virtaavissa vesissä on vielä paljon patoja, joissa on tarvetta kalatielle. Jotta mahdolliset kalatien rakentamisesta kiinnostuneet – kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kalastusalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset, järvien hoitoyhdistykset, kalastusseurat, padon omistajat – saisivat tietoa erilaisista vaihtoehdoista kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi, Uudenmaan ELY-keskus haluaa esitellä joitakin Uudenmaan noin 80 kalatieratkaisusta ja niistä saatuja kokemuksia.

 

Päivitetty: 04.08.2022