Navigointivalikko
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Tiestön tila ja tienpidon rahoitus

Tienpidon ensisijaisena tavoitteena on säilyttää koko liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys ja tyydyttävä hoitotaso. Nykyiset tienpidon määrärahat ovat riittäneet teiden ylläpitoon vain kevein hoito- ja ylläpitotoimin, mikä on johtanut tieverkon kiihtyvään rapautumiseen. Valta- ja kantateiden kunto on pystytty pitämään pääosin hyvänä, sen sijaan muun tieverkon, erityisesti vähäliikenteisen päällystetyn tiestön kunto on heikentynyt entisestään. Sorateiden liikennöitävyyttä on haitannut ajallisesti lisääntyvä pintakelirikko eri vuodenaikoina.

Maanteiden päivittäistä tilaa voi tarkastella Traffic Management Finland Liikennetilanne nettipalvelusta, jossa karttamuodossa voi tarkastella liikenteen häiriöitä, tietöitä, ajokeliä, painorajoituksia ja muita tietoja. ​​​​​​Liikennetilannekartasta selviää myös maanteille tehdyt talvihoitotoimenpiteet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013–2021. Päällystysohjelman pituus vuonna 2020 oli noin 450 km. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 päällysteohjelman pituus kasvoi 299 km:sta peräti 482 km:n, jonka jälkeen se laski vuoteen 2019 mennessä vain n. 140 km:n. Myös rahoitus seurasi samaa trendiä ollen alimmillaan vuonna 2019 vain n. 6 M€ ja tänä vuonna n. 21 M€. Vuoden 2021 ennuste rahoituksen osalta on n. 15 M€ ja sitä vastaavat päällystekilometrit olisivat n. 325 km. Päätiestön huonokuntoisten teiden osuus oli vuonna 2013 n. 46 km ja vuoden 2020 ennuste on n. 60 km. Muun tiestön osalta huonokuntoisten teiden määrä on ollut vuonna 2013 vain 197 km, kunnes määrä kasvoi vuoteen 2016 mennessä jo n. 760 km:n. Määrä on pysynyt sen jälkeen vuosittain suhteellisen samalla tasolla ja vuoden 2021 ennuste on 765 km.

Tienpidon rahoitus vuonna 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on osoitettu määrärahaa tienpitoon vuodelle 2020 noin 57,8 M€. Määräraha sisältää rahoituksen myös yksittäisiin pienehköihin liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin (lisärahoituskohteet).

Määrärahamyöntöjä on täydennetty 13.3.2020, jolloin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on myönnetty kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä keskitettyyn suunnitteluohjelmaan yhteensä n. 0,4 M€. Tienpitoon on saatu myös lisärahoitusta 1,77 M€, joka on osoitettu jakovarahankkeiden lisärahoitustarpeisiin, päällystämiseen, sorateiden kunnostamiseen ja siltojen korjaukseen ja päällystämiseen.

Toukokuussa 11.5. on myönnetty lisärahoitusta 2,88 M€, josta 2,16 päällystämiseen ja 0,72 M€ muuhun perustienpitoon. Myös 6.6. on saatu lisärahoitusta tienpitoon n. 2,11 M€, kohdistettavaksi uuden tieliikennelain mukaisiin liikennemerkkeihin, päällysteisiin, varusteisiin ja laitteisiin, sorateiden kunnostuksiin ja kuivatuksiin. Kesäkuun rahoitusta on täydennetty 1.7.2020, jolloin on myönnetty n. 1,66 M€ lisärahoitus.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytössään määrärahoja vuodelle 2020 noin 66,5 M€. Rahoituksen (M€) eri käyttötarkoitus näkyy alla olevassa kuvassa:

 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon määrärahojen jakautuminen vuonna 2020:

  • Elinkaaren hallinta 52 % (34,8 M€)
  • Hoito 29 % (19,1 M€)
  • Liikenneväylien parantamisinvestoinnit 7 % (4,5 M€)
  • Energiakustannukset 4 % (2,5 M€)
  • Erillisrahoitus (Eduskunta) 4 % (2,4 M€)
  • Korjaus 3 % (2,3 M€)
  • Suunnittelu 1 % (0,6 M€)
  • Keskitetty suunnittelu n. 1 % (0,4 M€)

Elinkaaren hallinta sisältää mm. päällystykset, päällysteiden paikkaukset, tiemerkinnät, erillisprojektit, sillat, eduskunnan jakovarahankkeet (kts. lisärahoitus 2020), varusteet ja laitteet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen kehitys (M€) vuosina 2012–2020. Perustienpidon rahoitus on koostunut pääasiassa ylläpitoon ja parantamiseen ja maanteiden hoitoon käytettävistä rahoista. Vuosina 2014–2016 on saatu erillistä mitat ja massat rahaa painorajoitettujen siltojen korjaamiseen, vuosina 2016–2018 on perusrahoituksen lisäksi saatu erillistä korjausvelkarahaa. Vuosina 2017–2020 eduskunta on osoittanut lisärahoitusta mm. päällystämiseen. Rahoitus on vaihdellut vuosina 2012–2018 välillä 45–54,5 M€, kunnes se romahti vuonna 2019 n. 40 M€. Vuoden 2020 osalta rahoitus oli n. 64,5 M€, varsinkin ylläpidon ja parantamisen osuus kasvoi huomattavasti.

 

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jakaa valtionavustuksia yksityisteiden tienpitoon. Vuodelle 2020 tähän tarkoitukseen on Traficomin kautta myönnetty alueellemme n. 1,14 M€.