Navigointivalikko
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Tiestön tila ja tienpidon rahoitus

Tienpidon ensisijaisena tavoitteena on säilyttää koko liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys ja tyydyttävä hoitotaso. Nykyiset tienpidon määrärahat ovat riittäneet teiden ylläpitoon vain kevein hoito- ja ylläpitotoimin, mikä on johtanut tieverkon kiihtyvään rapautumiseen. Valta- ja kantateiden kunto on pystytty pitämään pääosin hyvänä, sen sijaan muun tieverkon, erityisesti vähäliikenteisen päällystetyn tiestön kunto on heikentynyt entisestään. Sorateiden liikennöitävyyttä on haitannut ajallisesti lisääntyvä pintakelirikko eri vuodenaikoina.

Maanteiden päivittäistä tilaa voi tarkastella Traffic Management Finland Liikennetilanne nettipalvelusta, jossa karttamuodossa voi tarkastella liikenteen häiriöitä, tietöitä, ajokeliä, painorajoituksia ja muita tietoja. ​​​​​​Liikennetilannekartasta selviää myös maanteille tehdyt talvihoitotoimenpiteet.

. Päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013–23.

Kuva 8. Päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013–23, Etelä-Pohjanmaan ELY. Päällystysohjelman pituus vuonna 2022 oli noin 194 km. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 päällysteohjelman pituus kasvoi 299 km:sta peräti 482 km:n, jonka jälkeen se laski vuoteen 2019 mennessä vain noin 140 km:n. Myös rahoitus seurasi samaa trendiä ollen alimmillaan vuonna 2019 vain noin 6 M€, Vuodelle 2020 rahoitusta nostettiin 21 M€, vuonna 2022 se laski noin 13 M€:n. Vuoden 2023 ennuste rahoituksen osalta on noin 11,0 M€ ja sitä vastaavat päällystekilometrit olisivat noin 115 km. Päätiestön huonokuntoisten osuus oli vuonna 2013 noin 46 km ja vuoden 2023 ennuste on noin 71 km. Muun tiestön osalta huonokuntoisten teiden määrä on ollut vuonna 2013 vain 197 km, kunnes määrä kasvoi vuoteen 2016 mennessä jo noin 760 km:n. Määrä on pysynyt sen jälkeen vuosittain suhteellisen samalla tasolla vuoteen 2020 saakka. Vuosina 2021 ja 2022 on huonokuntoisten teiden määrät kasvaneet ja ennuste vuodelle 2023 on jopa 1212 km.

Tienpidon rahoitus vuonna 2022

Etelä-Pohjanmaan Ely- keskuksella on käytössään määrärahoja vuodelle 2023 noin 54,11 M€. Rahoituksen (M€) eri käyttötarkoitus näkyy alla olevassa kuvassa:

Korjaus sisältää esim. päällystyksen, päällysteiden paikkaukset, tiemerkinnät, sillat ja kalliit siltakorjaukset, varusteet ja laitteet, liikennemerkkiuudistus, sorateiden kelirikkokorjaus, alueurakoihin sisältyvä ylläpito jne.

Hoito sisältää tieverkon päivittäisen hoidon kuten talvella lumenaurauksen, liukkauden torjunnan ym. ja kesällä niitot, sorateiden hoitamiset jne.

Parantaminen ja suunnittelu sisältää rakennushankkeet ja niiden suunnittelun sekä esisuunnitelmia ja selvityksiä.

Korjaus ja parantaminen kohta sisältävät myös rahoituksen eduskunnan päättämiin jakovarahankkeisiin.

Lue lisää eduskunnan jakovarahankkeista (ely-keskus.fi) ►

 

Kuva 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, määrärahat vuonna 2023 (M€)

Kuva 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, määrärahat vuonna 2023 (M€)

  • Korjaus 29,7 M€, 55 %
  • Hoito 22,9 M€, 42 %
  • Parantaminen ja suunnittelu 1,5 M€, 3 %

Kuva 10. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen kehitys (M€). Perustienpidon rahoitus on koostunut pääasiassa ylläpitoon ja parantamiseen ja maanteiden hoitoon käytettävistä rahoista. Vuosina 2014–2016 on saatu erillistä mitat ja massat rahaa siltojen korjaamiseen ja ylläpitoon, vuosina 2016-2018 on perusrahoituksen lisäksi saatu erillistä korjausvelkarahaa. Vuosina 2017–2020 eduskunta on osoittanut lisärahoitusta päällystämiseen jne. Rahoitus on vaihdellut vuosina 2012–2018 välillä 45–54,5 M€, kunnes se romahti vuonna 2019 noin 40 M€. Vuoden 2020 osalta rahoitus oli noin 64,5 M€, josta se on lähtenyt laskuun. Vuoden 2023 ennuste on noin 54,1 M€.

Kuva 10. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen kehitys (M€). Perustienpidon rahoitus on koostunut pääasiassa ylläpitoon ja parantamiseen ja maanteiden hoitoon käytettävistä rahoista. Vuosina 2014–2016 on saatu erillistä mitat ja massat rahaa siltojen korjaamiseen ja ylläpitoon, vuosina 2016–2018 on perusrahoituksen lisäksi saatu erillistä korjausvelkarahaa. Vuosina 2017–2020 eduskunta on osoittanut lisärahoitusta päällystämiseen jne. Rahoitus on vaihdellut vuosina 2012–2018 välillä 45–54,5 M€, kunnes se romahti vuonna 2019 noin 40 M€. Vuoden 2020 osalta rahoitus oli noin 64,5 M€, josta se on lähtenyt laskuun. Vuoden 2023 ennuste on noin 54,1 M€.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jakaa valtionavustuksia yksityisteiden parantamiseen. Vuodelle 2023 tähän tarkoitukseen on Traficomin kautta myönnetty alueellemme n. 2,4 M€.

Päivitetty: 02.06.2023