Lisärahoitus 2020

Hallitus on lisätalousarviossaan osoittanut lisärahoitusta tienpitoon koko Suomen osalta.
Väyläverkon kehittämishankkeisiin on varattu yhteensä noin 404 miljoonaa euroa. Perusväylänpitoon on osoitettu n. 30 miljoonaa euroa teiden päällysteiden korjaamiseen. Joukkoliikennettä tuetaan n. 100 miljoonalla eurolla, josta n. 15 M€ kohdentuu ELY-keskuksille. Tällä korvataan lipputulojen menetystä. Valtiontukea lisätään myös jalankulun ja pyöräilyliikenteen tukemiseen 18 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle osoitettiin lisäbudjetista ns. valtuusrahaa seuraaviin rakennushankkeisiin (eduskunnan jakovarahankkeet):

 • Vt 19 Seinäjoki–Lapua, 25 M€, josta 2,0 M€ vuodelle 2020
 • Vt 8 Edsevön ramppi, 8,2 M€, josta 2,5 M€ vuodelle 2020
 • Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre, 5,0 M€, josta 0,1 M€ vuodelle 2020

Näiden hankkeiden toteuttamisesta vastaa Väylävirasto.

Muita lisärahoituskohteita

 • Mt 661 Päntäne–Isojoki, Kauhajoki, tien parantaminen, 0,76 M€
 • Mt 7071 Kätkänjoentie, Alavus, perusparannuksen loppuun saattaminen, 0,2 M€
 • Vt 3 Juustoportin risteys, Jalasjärvi, Iiittymäalueen parantaminen, 0,15 M€

Myös seuraavat suunnittelukohteet saivat vuodelle 2020 suunnittelurahaa:

 • Kt 63 Ina–Kaustinen pääsuuntaselvitys
 • Vt 8 Kirkkolehdon kiertoliittymä – Vt 13 liittymä, Kokkola
 • Vt 3 Vaasa–Laihia, YS ja YVA
 • Kt 67 Ilmajoki–Seinäjoki, YS ja YVA
 • Vt 8 Kokkola–Haavistonkangas, TS
 • Vt 8 Vaasa–Kokkola, ohituskaistojen suunnittelu, 1,0 M€
 • GigaVaasa, liikenneyhteyksien suunnittelu, 0,5 M€

Perusväylänpitoon saatu lisämäärärahasta (n. 3,75 M€) tullaan käyttämään päällysteiden korjaamiseen n. 2,0 M€ ja liikennemerkkiuudistuksen vaatimiin muutoksiin n. 1,7 M€.

Kuntien investointeja maantieverkolle toteutetaan ohjelmakautena useita. Niiden rahoitus ja toteuttamisajankohdat ovat kuntien päätettävissä. Kuntien rahoittamat hankkeet ovat pääasiassa kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia tai maankäytön kehittymisen edellyttämiä liittymien parantamisia.

Vuonna 2020 käynnistyy tai jatkuu seuraavien kevyen liikenteen väylien rakentaminen:

 • Mt 17517 kevyen liikenteen väylä välille Tepontie ja Latikan alue, Seinäjoki
 • Mt 697 jalankulku- ja pyöräilyväylä Kirkonmäki–Murtokankaantie, Soini
 • Mt 749 Pohjoisväylä, Lottelundin kiertoliittymä, Kokkola
 • Mt 17171 jalankulku- ja pyöräilyväylä; Åbrovägen, Yttermark, Närpiö
 • Mt 7060 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyörätieväylä välille Ojanperä–Hakomäki, Alavus