Hanketarinat

Tutustu Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hanketarinoihin. Hankkeita ovat toteuttaneet pk-yritykset sekä erilaiset yhteisöt hanketyypistä riippuen.

​​​​​Soilfoodin maanparannuskuiduilla voidaan puolittaa savimaiden eroosio ja fosforivaluma

Soilfood Oy on tutkinut yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja yrityskumppanien kanssa pitkäjänteisesti maanparannuskuitujen käytön hyötyjä maanviljelijälle, ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

 

Redono kehittää paikallista ruoantuotannon ekosysteemiä Lohjan jäteasemalle

Redonon BioFeed-laitoksen avulla voitaisiin tuottaa ympärivuotista lähiruokaa ja elintarviketuotannon raaka-aineita kiertotalouden avulla.

Weeefiner sieppaa ravinteet talteen kalanviljelyaltaista

​​​​​​Weeefiner Oy kehittää ratkaisua ravinteiden talteenottoon kalanviljelyaltaiden vesistä.

Kalateollisuuden jätevesistä lannoitetta sähkökemiallisella menetelmällä

Flocon Technologies erottelee hankkeessaan ravinteet kalanperkuun pesuvesistä sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä. Yritys on testannut teknologiaa myös ravinteiden erotteluun sian lietelannasta.

BioKymppi toimii aina ravinnekierrätys edellä

Pikkukuva, jossa BioKympin yrittäjä Mika JuvonenBioKymppi on toteuttanut useita ravinnekierrätyshankkeita vuosien varrella.

Gaiamare jalostaa mädätysjäännöksestä kierrätyslannoitetta

Kuvassa Ville JussilaGaiamare jalostaa biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä kotimaista, luomukelpoista ja pelletöityä kierrätyslannoitetta.

 

Kasvuturpeelle kavereita

Kuvassa Juha Näkkilä ja Mari Kosonen kasvihuoneella, jossa kasvaa tomaattiaKauppapuutarhaliitto ja Luonnonvarakeskus etsivät KaTuKa-hankkeessa korvaajia kasvuturpeelle.

Kolme teemahanketta edisti ravinteiden kierrätystä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman lamppugrafiikka​​​​​Kolmessa erillisessä teemahankkeessa kehitettiin maatalousalan oppilaitosten opetusmateriaaleja mm. ravinnekierrätyksestä, tuettiin ravinnekierrätysalan toimijoita rahoituksen hakemisessa ja verkostoitumisessa sekä edistettiin turkislannan ravinteiden kierrätystä.

Hevosenlannasta maaperän hyvinvointituote – IHAA-hanke

IHAA-hankkeessa kehitetään ja testataan hevosenlantaan pohjautuvia sekoitteita. Hanketta vetää pääkaupunkiseudun suurimpiin kasvualustavalmistajiin kuuluva Pihamaa.

Sarjavalmisteinen maatilakokoluokan ravinnekierrätyskonsepti

Kaksi biokaasulaitosta, kuvituskuva.Samara-hanke keskittyi pienen ja keskisuuren mittakaavan biokaasulaitosten kannattavuuden tutkimiseen ja pilotointiin. Hanketta hallinnoi LAB Ammattikorkeakoulu Oy.

Päivitetty: 19.03.2024