Julkaistu 31.8.2023

Gaiamare jalostaa mädätysjäännöksestä luomukelpoisia ja pelletöityjä kierrätyslannoitteita

Gaiamare Oy jalostaa biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä luomukelpoisia ja pelletöityjä kierrätyslannoitevalmisteita. Turkulainen startup-yritys on toteuttanut kolme eri tutkimus- ja kehittämishanketta, joista viimeisimmässä on käynnissä peltoviljelykokeet.

Kuvassa Ville Jussila
Bio- ja kiertotalouden liiketoimintajohtaja Ville Jussila Meriaura Groupista toteaa, että varsinkin bio- ja kiertotalouspuolella on merkittävät kasvunäkymät. "Näemme sen hyvin potentiaalisena liiketoiminta-alueena".

Gaiamare on selvittänyt, voidaanko biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä tuottaa uudella menetelmällä kustannustehokkaasti lannoitevalmiste, jolle löytyisi käyttäjäkunta ja markkinat. Tavoitteena on luoda kaupallinen kierrätyslannoite, joka on luomukelpoinen, pelletöity ja kotimainen.

Hankkeet saivat alkunsa Aura Mare Oy -sijoitusyhtiön omistamassa biokaasulaitosyhtiössä, joka sijaitsee Uudessakaupungissa. Aura Mare sijoittaa bio- ja kiertotaloushankkeisiin ja toimii lähellä Meriaura Group -konsernia.

"Olemme lähteneet biokaasulaitoksen kanssa ratkaisemaan mädätysjäännöksen käsittelyongelmaa, koska peltohehtaarit käyvät niukaksi perinteisessä peltolevityksessä. Sitä varten perustimme Gaiamare Oy -nimisen startup-yrityksen, johon haimme kehitysrahaa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta", kertoo bio- ja kiertotalouden liiketoimintajohtaja Ville Jussila Meriaura Groupista.

Mädätysjäännöstä jalostetaan mikrotermisellä menetelmällä

Ensimmäisessä tutkimushankkeessa Gaiamare selvitti yhteistyössä DTS Finlandin kanssa, millä prosesseilla, jatkokäsittelytekniikoilla ja sekoitussuhteilla saadaan eri tarkoituksiin parhaiten soveltuvia lopputuotteita. Hankkeessa selvisi, että mädätysjäännöksen jalostuksessa voidaan hyödyntää DTS Finlandin kehittämää mikrotermistä menetelmää. Menetelmään päädyttiin sen kustannustehokkuuden vuoksi.

"Olemme tutkineet aika paljon eri menetelmiä. Muut perustuvat enemmän tai vähemmän siihen, että massasta haihdutetaan vesi pois. Se syö huomattavasti enemmän energiaa", Ville Jussila kertoo.

Kehitystyö jatkui mädätysjäännöksen jalostamisen jatkokehityshankkeessa, jonka aikana selvitettiin, miten kierrätyspohjaisten raaka-aineiden esikäsittelyä voidaan tehostaa sekä miten lopputuotteen ravinnetasapainoa ja pelletin laatua voidaan kehittää entistä paremmaksi.

Kolmannessa hankkeessa tutkittiin aiemmissa hankkeissa kehitetyn kierrätyslannoitteen vaikutuksia kasvien kasvuun, sadonmuodostukseen ja maaperän ominaisuuksiin kasvatuskokeiden avulla.

"Olemme optimistisia tähän asti. Olemme päässeet hyviin ravinnesuhteisiin ja todenneet, että tuote pystytään pelletöimään", Jussila toteaa.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Ihmisen kämmenessä pellettiä
Mädätysjäännöksestä jalostettua pellettiä. Kuva: Gaiamare
Pelto, jossa kasvusto aluillaan
Luonnonvarakeskus on toteuttanut hankkeessa peltokasvatuskokeita. Kuva: Gaiamare

Tavoitteena luoda kaupallinen kierrätyslannoite

Biokaasuprosessin sivuvirtana syntyvän mädätysjäännöksen käsittely on toistaiseksi ollut biokaasulaitoksille kannattamatonta. Gaiamaren hankkeista saatujen tulosten mukaan päästään lähemmäs sellaista mädätysjäännöksen käsittelyä, jolla on positiivinen arvo sekä taloudellisesti että ympäristön näkökulmasta.

"Tavoitteena on, että löytäisimme muitakin biokaasulaitoksia kumppaneiksi", Jussila toteaa.

Kolme tutkimus- ja kehittämishanketta ovat saaneet rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Gaiamare aikoo edetä hankkeissaan tuotannolliseen investointiin, jonka myötä yritys alkaisi tuottaa myyntiin kierrätyslannoitteita.

Gaiamare on saanut vuosina 2021–2023 kolmeen tutkimus- ja kehittämishankkeeseensa rahoitusta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta kaikkiaan 171 500 euroa eli 70 prosenttia hankkeiden kokonaisbudjetista.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen. Valtakunnallisella kokeiluohjelmalla rahoitetaan ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on mm. kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä sekä ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja.

Tutustu hankkeeseen lisää videolla (youtube.com).

Päivitetty: 25.09.2023