Navigointivalikko
Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista sekä niiden suunnittelusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa alueellisten investointihankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päättämiä ja ne toteutetaan perustienpidon rahoituksella tai yhteistyössä kuntien kanssa.

Kunnat vastaavat omalla katuverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Etelä-Pohjanmaan tiehankkeet

Pohjanmaan tiehankkeet

Keski-Pohjanmaan tiehankkeet

Väyläviraston verkkosivuilta löytyvät myös tiehankkeiden hankekortit tienumerojärjestyksessä. 

Päivitetty: 17.03.2022