Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Luonnonsuojelu - ingressi

Luonnonsuojelu

Elämä on riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta ja toimivista ekosysteemeistä. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata.

Ihmisen toiminta aiheuttaa ilmaston kuumenemista sekä luontokatoa. Tämän lisäksi olemassa olevien luontoympäristöjen laadun huononeminen aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä seuraa lajien ja luontotyyppien uhanalaistumista ja häviämistä. Luonnonsuojelulain tavoitteena on osaltaan estää luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. ELY-keskuksissa me valvomme luonnonsuojelulain noudattamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa sekä edistämme luonnon- ja maisemansuojelua.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja. Lisäksi huolehdimme, että luontoarvot otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja erilaisissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä. Yhteistyössä Metsähallituksen suunnittelemme luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä. Lisäksi olemme mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita luontoympäristöjä, kuten perinnemaisemia, pienvesiä, metsiä, soita ja lintuvesiä.

Erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten hankimme valtiolle alueita suojelualueiksi ja perustamme luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa. Merkittävässä roolissa metsien suojelussa on vapaaehtoisuuteen perustuva Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO).

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki


Alueellista tietoa


Päivitetty: 14.06.2024