Navigointivalikko

Työvoima- ja yrityspalveluiden hankinta

ELY-keskukset hankkivat työvoima- ja yrityspalveluja yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Hankintojamme ohjaa lainsäädäntö, kuten hankintalaki, laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä. 

Kenelle hankimme työvoima- ja yrityspalveluita?

ELY-keskukset hankkivat palveluita henkilöasiakkaille sekä yritys- ja työnantaja-asiakkaille.

Ajankohtaista hankinnoista

10/2023

Julkiset työvoimapalvelut mukaan lukien työvoimapalveluhankinnat siirtyvät 1.1.2025 alkaen valtiolta kuntien järjestämisvastuulle. Tavoitteena on, että palvelut jatkuisivat saumattomasti siirtymävaiheen yli. ELY-keskuksilla tai TE-toimistoilla voi olla TE-palveluhankintasopimuksia, jotka jatkuvat vuodelle 2025. ELY-keskukset ja TE-toimistot neuvottelevat näiden sopimusten siirroista uusille työvoimaviranomaisille yhteistyössä sopimusosapuolien kanssa.

7/2022

Kotoutumiskoulutuksen valtakunnallisessa kehittämistehtävässä on laadittu yhtenäisiä suosituksia työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen hankintoihin. Yhtenäisillä suosituksilla pyritään kotoutumiskoulutuksen hankintojen ja toteutusten tasalaatuisuuteen sekä opiskelijoiden saaman opetuksen ja koulutuksen korkeatasoisuuteen ja yhdenmukaisuuteen. Lisäksi yhdenmukaiset toimintatavat voivat vähentää niin hankkijoiden kuin koulutusta tarjoavien palveluntuottajien työmäärää.

Tarkoitus on, että työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen uusissa hankinnoissa ja toteutuksissa huomioidaan suosituksessa linjatut asiat. Jokainen hankintayksikkö vastaa kuitenkin omista hankinnoistaan ja harkitsee tapauskohtaisesti, soveltuuko suositus kyseiseen hankintaan.

Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (doria.fi)

4/2022

Valtiovarainministeriö ohjeistaa valtion virastoja ja laitoksia pakotteisiin liittyen. Ohjeiden tarkoituksena on selkeyttää Ukrainan sodan aiheuttaman tilanteen informointia ja säädöspohjaa sekä asetettujen pakotteiden toimeenpanoa ja ohjata yhdenmukaiseen menettelyyn valtion virastoissa toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Selvitämme TE-palveluhankinnoissa pakotteiden vaikutukset palveluntuottajiin ja yhteishankintakoulutuksen osalta työnantajiin.

8/2021

Pidimme 3.6.2021 virtuaalisen työpajan työvoima- ja yrityspalveluhankintojen valtakunnallisesta kehittämisestä. Työpajaan osallistui 200 henkilöä, joista puolet oli palveluntuottajia ja puolet tilaajien edustajia, eli ELY-keskuksen, TE-toimiston ja TEM:n asiantuntijoita. Työpajassa kartoitimme valtakunnallisia hankintojen kehittämisteemoja. 

3.6.2021 kehittämistyöpajan kooste (pdf)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 22.11.2023