Kansainvälinen rekrytointimalli ja palvelut

Työvoiman maahanmuuton palvelujärjestelmän kehittämistarpeisiin on valmisteilla Work in Finland -keskustoiminto, joka kokoaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottamat kansainvälisen rekrytoinnin ja osaajien houkuttelun palvelut.

Work in Finland -toiminnon valmistelua on pohjustanut vuonna 2020 käynnistynyt kansainvälisen rekrytointimallin kehittämistyö. Olemme osallistuneet kansainvälisen rekrytointimallin kehittämistyöhön  palvelujärjestelmää uudistamalla, kehittämällä ulkomaisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan tietojohtamista  sekä vahvistamalla TE-hallinnon roolia kansainvälisessä rekrytoinnissa. Lisäksi olemme yhteensovittaneet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan työnantaja- ja henkilöasiakaspalveluita organisaatio- ja hallinnonrajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi.

Tutustu myös

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan

Teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalojen osaajapulan helpottamiseksi on saatavilla valtakunnallisia palveluita, joiden tavoitteena on saada kielitaitoisia ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarjoamme työnantajille räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Kaksi palvelukokonaisuutta työperäiseen maahanmuuttoon

Etenkin teknologiateollisuuden toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä vaivaa kasvava osaajapula. Avoinna oleviin työpaikkoihin ei saada tarpeeksi päteviä hakijoita, eivätkä alan koulutukset vedä riittävästi kiinnostuneita opiskelijoita. Myös sosiaali- ja terveysalalla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa.

Ratkaisuksi teknologiateollisuuden sekä sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan on luotu seuraavat valtakunnalliset palvelut rekrytointeihin Euroopan talousalueelta:

 • teknologiateollisuuden rekrytoiva ammattitaidon testaus

Autamme yrityksiä ammatti- ja erityisosaajien löytämisessä, hakijoiden osaamisen testaamisessa ja rekrytoitavien osaajien osaamisen kehittämisessä. Palvelua voivat käyttää elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, suunnittelun ja konsultoinnin sekä tietotekniikan toimialoilla toimivat yritykset. Räätälöimme yhdessä kilpailutettujen palveluntuottajiemme kanssa palvelukokonaisuuden yrityksen työvoimatarpeita vastaavaksi. Palvelukokonaisuus voi sisältää:

 • työpaikkojen markkinointi Euroopassa
 • hakemusten vastaanotto, esivalinta ja työhaastattelut
 • hakijoiden osaamisen tunnistaminen sisältäen tarvittaessa käytännön ammattitaidon testauksen
 • kieli-, kulttuuri- ja työelämäkoulutus lähtömaassa
 • rekrytoitavien osaajien puolisoiden tukeminen Suomeen muutossa ja asettautumisessa
 • rekrytoivan yrityksen työyhteisön valmentaminen ulkomailta tulevien osaajien vastaanottoon ja perehdyttämiseen
 • ohjauksen asettautumisen palveluihin
  ​​​​
 • sosiaali- ja terveysalan rekrytoiva lähtömaakoulutus rekrytointeihin Euroopasta

Autamme sotealan työnantajia tavoittamaan sopivia ammattiosaajia Euroopasta. Järjestämme yhdessä kilpailutettujen palveluntuottajiemme kanssa koulutuksen lähtömaassa. Koulutuksen tavoitteet asetamme yhteistyössä työnantajan kanssa ammatin osaamisvaatimuksia vastaaviksi, jotta koulutuksen hyväksytysti suorittava osaaja voi aloittaa työn heti Suomeen saavuttuaan. Keskeisenä tavoitteena koulutuksessa on suomen tai ruotsin kielen opiskelu riittävälle kielitaidon tasolle. Palvelua voivat käyttää niin pienet, keskisuuret kuin suuretkin yksityiset ja julkiset työnantajat. Palvelukokonaisuus räätälöidään työnantajan työvoimatarpeiden mukaan ja se voi sisältää osan tai kaikki seuraavista palveluista:

 • työpaikkojen markkinointi Euroopassa
 • hakemusten vastaanotto, esivalinta ja työhaastattelut
 • kieli-, kulttuuri- ja työelämäkoulutus lähtömaassa
 • rekrytoitavien osaajien puolisoiden tukeminen Suomeen muutossa ja asettautumisessa
 • rekrytoivan yrityksen työyhteisön valmentaminen ulkomailta tulevien osaajien vastaanottoon ja perehdyttämiseen
 • ohjauksen asettautumisen palveluihin

Palveluntuottaja, kiinnostuitko hakemaan palveluntarjoajaksi sotealan rekrytoivaan lähtömaakoulutukseen? Toimi näin:

 • Tutustu dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyyntöön Hanki-tarjouspalvelussa.
 • Laadi osallistumishakemuksesi tarjouspalvelussa ja lähetä se meille.
 • Käsittelemme hakemuksesi ja lähetämme päätöksemme tarjouspalvelun kautta.

Palvelumme ovat osa Talent Boost -ohjelman kansainvälisen rekrytoinnin Work in Finland -toiminnon palvelukokonaisuutta.

Työnantaja, toimi näin:

 • Tee esitys kansainvälisen rekrytoinnin palveluista oman alueesi ELY-keskukseen.
 • Teemme tilauksen työvoimatarve-esityksesi mukaisesti.
 • Palveluntuottaja laatii toteutussuunnitelman ja palvelun yksityiskohdista sovimme erikseen hankintasopimuksessa.

Jos tarvitset lisätietoja:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 22.09.2023