Navigointivalikko

Kotoutuminen ja maahanmuutto - ingressi

Kotoutuminen ja maahanmuutto

ELY-keskuksissa hoidamme alueellisesti kotoutumisen edistämiseen, pakolaisten vastaanottoon, työvoiman maahanmuuttoon ja hyviin väestösuhteisiin liittyviä tehtäviä. Tuemme ja teemme yhteistyötä poikkihallinnollisesti maahanmuuton ja kotoutumisen parissa työskentelevien tahojen kanssa. ELY-keskuksissa vastaamme kotoutumisen edistämisen alueellisesta koordinaatiosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Tehtäviimme kuuluu myös kotoutumisen seuranta.

Voit tutustua ELY-keskusalueittain kuntien kotouttamisohjelmiin kotoutuminen.fi-palvelussa.

ELY-keskuksessa sovimme pakolaisten vastaanotosta kuntien kanssa sekä vastaamme alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden perheryhmäkotitoiminnasta. ELY-keskus tekee päätöksen kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyvien kustannusten korvaamisesta.

Edistämme työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa alueilla seuraamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden kehittymistä. Kehitämme kansallisia kansainvälisiä rekrytointimalleja, laadimme alueellisia työlupalinjauksia sekä edistämme Talent Boost -toimintoja.

Kumppanuus ja hyvien väestösuhteiden edistäminen kulkevat toiminnassamme läpileikkaavina.

Kaikissa viidessätoista ELY-keskuksessa toimii nimetyt maahanmuuttoyhdyshenkilöt.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa alueellisia ELY-keskuksia.

Maahanmuuttovirasto koordinoi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024