Navigointivalikko
Sivistys- Ennakointi - ingressi

Ennakointi

Ennakointi on tulevaisuuden kehityskulkujen ja mahdollisuuksien arviointia valintojen ja päätöksenteon perustaksi. Yhteiskunnan, työn, ansaintalogiikan ja osallisuuden muotojen muutos asettaa uusia vaatimuksia myös osaamisen ja taitojen kehittämiseksi, mihin esimerkiksi koulutus ja aluekehittäminen vastaavat.

Ennakoinnin yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisiä ennakoinnin toimintamuotoja ovat kansalliset, alueelliset ja toimialoittaiset ennakointiverkostot ja -prosessit. Kaikille ELY-keskuksille yhteisiä ennakointiprosesseja ovat muun muassa alueellisten kehitysnäkymien ennakointi sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan arviointi ammattibarometrin avulla. Olennaista on, että ennakointitietoja käytetään päätöksenteossa ja kehittämisen suuntaamisessa.

ELY-keskusten rooli ja vastuut

ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista. Tämä konkretisoituu esimerkiksi työvoimakoulutuksen suunnittelussa ja hankinnassa. ELY-keskukset osallistuvat myös maakuntien liittojen koordinoimaan pidemmän aikavälin ennakointiin tuoden siihen kansallisen koulutus-, työ- sekä elinkeinopolitiikan osaamista ja linjauksia.

ELY-keskusten rooli ennakoinnissa sivistystehtävien näkökulmasta on tuottaa arviointitietoa ja -osaamista vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ja näiden käyttöön siten, että sitä voi suoraan hyödyntää esimerkiksi osaamisen kehittämiseksi, koulutusten järjestämiseksi ja alueen elinkeinoelämän sekä elinvoiman kohentamiseksi. Ennakointiosaamisen laajentamiseksi ja parantamiseksi ELY-keskukset voivat järjestää tilaisuuksia ja koulutuksia. Niiden vaikutuksena voidaan kohentaa työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Esimerkiksi nuoret voivat kokea pääsevänsä hyvin töihin, aikuiset voivat parantaa urataitojaan elämän eri vaiheissa ja luovien alojen yritysten tulevaisuussuunnittelu notkistuu. 

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 19.02.2024