Yrittäjän talousapu 0295 024 880

Yrittäjän talousapu logo

Yrittäjä, älä jää taloushuolissasi yksin!

Meiltä saat luottamuksellista, riippumatonta, maksutonta ja asiantuntevaa apua, tukea ja neuvontaa. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijoita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään yhdessä keino päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Pääset alkuun soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta. Muista, että ei ole väärää hetkeä olla yhteydessä!

Puhelinpalvelu on avoinna

Ole meihin yhteydessä, kun

 •     olet huolissasi yrityksesi kannattavuudesta
 •     et pysty maksamaan itsellesi palkkaa
 •     huomaat laskujen kasautuvan
 •     et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
 •     et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti ovat vähentyneet
 •     haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
 •     tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin ja oma jaksamisesi huolettaa.

Ensimmäisen yhteydenoton aikana käyt läpi tilanteesi asiantuntijan kanssa. Puhelun lopuksi saat konkreettiset ohjeet, mitä tehdä seuraavaksi. Saat tarvittaessa myös yhteystiedot oman alueesi asiantuntijalle, joka voi auttaa sinua asioiden eteenpäin viemisessä ja mahdollisen mentorin löytämisessä.

Ajankohtaista

Floristi työssään

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu

 • Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua ja neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelu koostuu valtakunnallisesta puhelin- ja verkkopalvelusta ja niitä tukevista alueellisista palveluista. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut ja kokeneet asiantuntijat, ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

  Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia.

  • auttaa yrittäjää tunnistamaan talous- ja maksuvaikeudet
  • ohjaa yrittäjä hakemaan apua ajoissa ja välttää turhat konkurssit ja työpaikkojen menetykset
  • neuvoo tilapäisiin talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä takaisin kasvupolulle
  • neuvoo lopettamaan kannattamattomaksi todettu yritystoiminta nopeasti ja mahdollisimman pienin lisäkustannuksin
  • vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin liittyen konkursseihin ja epäonnistumisiin
  • pyrkii mahdollistamaan uuden yritystoiminnan aloittamisen.
 • Euroopan laajuinen Early Warning -toimintamalli rohkaisee yrittäjiä hakemaan apua ajoissa.
  Toimintamalli on lähtöisin Tanskasta, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2007. Palvelun keskeisenä tavoitteena on rohkaista yrittäjiä hakemaan apua ajoissa, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille olisi tarjolla riippumatonta, luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea.

  Toimintamallin käyttöönottoa EU:n jäsenmaissa tukee Early Warning Europe Network -yhteistyöverkosto, jonka toimintaan Suomi liittyi vuonna 2019. Yrittäjän talousavun puhelinpalvelu on toiminut jo vuodesta 2009, ja Early Warning -toiminnan avulla palvelua on saatu kehitettyä ja laajennettua verkkoon ja alueellisiin palveluihin.

  Taustalla on EU:ssa hyväksytty uudistettu maksukyvyttömyysdirektiivi ja direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista. Jälkimmäinen velvoittaa jäsenmaita ottamaan käyttöön yrittäjien maksukyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe