Yrittäjän talousapu 0295 024 880

Yrittäjän talousapu logo

Tietoa yrittäjän taloudesta

Tältä sivulta löydät tietoa ja resursseja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja opiskeluun. Myös muun muassa suomi.fi-palvelu ja Suomen Yrittäjät tarjoavat runsaasti taloustietoa ja palveluja yrityksille.

Tietopankki

 • Budjetointi auttaa sinua hahmottamaan, mihin kaikkeen yrityksesi rahoja kuluu ja miten hyvin ne riittävät budjettikauden aikana. Samalla budjetti toimii yrityksesi rahamääräisenä toimintasuunnitelmana. Budjetin kokoamiseen on erilaisia tapoja, joista yleisimmät ovat kiinteä ja rullaava budjetti. Valitse budjetointitavoista yrityksellesi sopivin.

 • Kannattavuus on yrityksesi elinehto. Rakenna yritystäsi kannattavaksi jo perustamisesta lähtien tarkalla taloussuunnittelulla ja oikealla hinnoittelulla. Seuraa kannattavuuden kehittymistä säännöllisesti ja ryhdy tarvittaessa parantamaan sitä.

 • Kirjanpito on pakollista kaikille yritystoimintaa harjoittaville. Se on yrityksesi toimintaan liittyvien tulojen ja menojen kirjaamista. Siitä selviävät yrityksesi tulos sekä varat ja velat. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä, ja siinä kannattaa hyödyntää ammattitaitoista tilitoimistoa.

 • Jatkuvasti tappiollista yritystoimintaa ei kannata pitkittää. Hallittu konkurssi on parempi vaihtoehto kuin hallitsematon. Konkurssissa maksukyvytön ja kannattamaton yrityksesi lopetetaan tuomioistuinkäsittelyn päätteeksi. Konkurssimenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin konkurssihakemuksen perusteella. Hakemuksen voi jättää joko yrityksesi tai joku sen velkojista. Konkurssissa yrityksesi ei saa enää itse hallita omaisuuttaan. Sen sijaan tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan. Hän muuttaa yrityksesi koko omaisuuden rahaksi ja jakaa rahat velkojille.

  Konkurssi on uuden alku, josta voi oppia ja jatkaa elämää sekä mahdollisesti yrittää uudelleen!

 • Liiketoimintasuunnitelma kertoo, miten yrityksesi lähtee toteuttamaan liikeideaansa käytännössä. Se kuvaa muun muassa yrityksesi tuotteet ja asiakkaat sekä alan markkinatilanne. Se sisältää usein myös rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Päivitä liiketoimintasuunnitelmaa säännöllisesti ja hyödynnä sitä jatkuvasti yritystoimintasi kehittämisessä. Hakiessasi rahoitusta rahoittajat usein vaativat ajan tasalla olevan liiketoimintasuunnitelman laskelmineen.

 • Maksuvaikeudet ovat usein vaikeasti ennustettavia. Niitä voi ilmetä, vaikka yrityksesi liiketoiminta olisikin kannattavaa. Maksuvaikeuksien syitä voivat olla esimerkiksi merkittävä asiakkaasi ei pysty maksamaan laskujaan yrityksellesi ajallaan, tilausten määrän väheneminen, yritystoimintasi nopea laajentuminen tai sairastumisesi, jos yrityksesi on kovin riippuvainen sinusta.

 • Hae apua ajoissa: jos yrityksesi maksuvaikeudet jatkuvat pitkään, seurauksena voi olla maksukyvyttömyys. Kun puutut maksuvaikeuksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pääset aloittamaan yrityksesi tervehdyttämisen hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa vältät maksukyvyttömyyden kokonaan. Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on jatkuvasti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden eräpäivään mennessä. Tällöin maksuvaikeudet eivät ole pelkästään tilapäisiä.

  Ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun puh. 0295 024 880 (pvm/mpm) ma–pe klo 9–16 tai jätä yhteydenottopyyntö, katsotaan yhdessä tilanteesi ja tehdään tilannekartoitus ja pohditaan, mitkä ovat vaihtoehdot.

 • Kevyin vaihtoehto yrityksesi velkojen järjestelyyn on olla suoraan yhteydessä velkojiin ja laatia jokaisen kanssa suunnitelma velkojen maksamisesta. Se soveltuu käytettäväksi silloin, kun yrityksesi maksuongelmat ovat tilapäisiä ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta.

 • Jos yrityksesi maksuvaikeudet pitkittyvät, seurauksena voi olla rahoituskriisi. Tällöin yrityksesi ei pysty maksamaan laskujaan, verojaan ja muita maksujaan ajallaan. Rahoituskriisin selvin merkki onkin, että yrityksesi tulot eivät riitä menoihin ja rahavarat vähenevät. Yrityksesi ei välttämättä koskaan joudu rahoituskriisiin. Kriisin voi välttää, jos pidät koko ajan huolen talouden tasapainosta, olet valppaana ja reagoit muutoksiin nopeasti.

 • Talouden peruslaskelmia ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Tuloslaskelma kertoo yrityksesi tuloksen, tase ilmaisee varallisuustilanteen ja kassavirtalaskelma paljastaa, onko maksuihin tarpeeksi rahaa. Voit seurata yrityksesi maksuvalmiutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta käyttämällä erilaisia mittareita ja tunnuslukuja.

 • Tilinpäätös on tilikauden päätteeksi tehtävä laskelma, joka kertoo yrityksesi tuloksen ja varallisuustilanteen. Se perustuu yrityksesi tilikauden kirjanpitoon. Erikokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset. Tilinpäätöksen pakollisuuteen ja siihen vaadittaviin tietoihin vaikuttavat yrityksesi koko, yhtiömuoto ja toimiala. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia.

 • Vakavaraisuus viittaa yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman suhteeseen. Yritys on sitä vakavaraisempi mitä enemmän yrityksellä on rahaa ja omaisuutta (oma pääoma) suhteessa poismaksettaviin lainoihin (vieras pääoma). Vakavaraisuuden avulla arvioidaan yrityksen kykyä selviytyä velvollisuuksistaan pitkällä aikavälillä ja se voi vaikuttaa esimerkiksi lisärahoituksen saantiin.

 • Velkojen järjestely on keino saada yrityksesi talous kuntoon. Sopiva järjestelytapa muodostuu yhtiömuodon ja vaikeuksien laajuuden perusteella. Kaikille yhtiömuodoille sopivia tapoja ovat maksusuunnitelman laatiminen, yrityssaneeraus ja nopeutettu saneerausmenettely. Yksityishenkilön velkajärjestely taas sopii vain yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

  Yrityksesi voi päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja. Velkajärjestelyssä laaditaan maksuohjelma sekä yrityksesi että yksityistaloutesi veloille. Järjestelyyn haetaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta. Yrittäjän talousavussa voidaan arvioida mahdollisuudet velkajärjestelyyn.

 • Kiireiset jaksot kuuluvat työhön, mutta jatkuva stressi ei. Yrittäjän hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen, asiakkaisiin ja myös mahdollisiin työntekijöihin. Voinnin vahvistamiseen on tarjolla apua. Säännöllisen levon, liikunnan ja vertaistuen lisäksi voit järjestää itsellesi työterveyshuollon, hyödyntää tuettuja lomia ja muita palveluita.

 • Yrityksesi tulee toimittaa Verohallinnolle tietyt ilmoitukset ja maksut oma-aloitteisesti verokausittain, yleensä kuukausittain. Yrityksesi tuloksesta maksetaan tuloveroa ja arvonlisäverovelvollisesta liiketoiminnasta arvonlisäveroa. Yritystä perustaessa rekisteröi yrityksesi yleensä ainakin kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos liikevaihtosi tulee ylittämään 15 000 euroa, rekisteröidy myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Palkoista toimitetaan ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut. Tiettyjen tuotteiden valmistuksesta ja maahantuonnista maksetaan valmisteveroa.

  Anna ilmoitukset ja maksa verot määräajassa. Määräajat ovat yleensä kuukausittain. Voit ilmoittaa ja maksaa yrityksesi veroja OmaVerossa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe