Yrittäjän talousapu 0295 024 880

Yrittäjän talousapu logo

Tietoa yrittäjän taloudesta

Tältä sivulta löydät tietoa ja resursseja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja opiskeluun. Mukana on verkko-oppimismateriaalia, joka on tuotettu RescEWE (Resilience and rescue skills for SMEs, strengthening Early Warning Europe) -projektissa. Projektissa tarjottiin koulutusta yrittäjyysosaamiseeen sekä yritysten resilienssikyvykkyyteen. Suomenkielisten oppimismateriaalien sisältö on kehitetty yhdessä Yrittäjän talousavun kanssa. Voit tutustua materiaaleihin alla olevan tietopankin kautta tai ladata koko työkirjan käyttöösi:

Myös muun muassa Suomi.fi-palvelu ja Suomen Yrittäjät tarjoavat runsaasti taloustietoa ja palveluja yrityksille.

Voit myös soittaa Yrittäjän talousapu -neuvontapalveluun:

 • suomeksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)
 • på svenska to kl 9–16.15 tfn​​​ 0295 024 881 (pvm/mpm)
 • In English Mon.–Fri. 9–16.15 tel. 0295 024 882 (pvm/mpm)
 • yhteydenottopyyntö lomakkeella (webropol.com)
Kuvituskuva ja teksti: Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -opas. Sinulle, joka tarvitset tietoa ja apua yrityksen talouden parantamiseksi tai neuvoja yritystoiminnan lopettamiseen. Suomi.fi.

Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -opas

Tiedätkö, miten tunnistat yrityksesi taloudellisen tilanteen ja valitset parhaan ratkaisun? Tutustu oppaaseen:

Opas sopii sinulle, jos

 • haluat yrityksesi menestyvän paremmin
 • haluat parantaa yrityksesi taloutta ja kannattavuutta
 • tarvitset ohjeita yritystoiminnan lopettamiseen.

Opas toimii myös työkaluna yritys- ja velkaneuvojille sekä yrittäjiä erilaisia elämäntilanteissa auttaville toimijoille.

Yrittäjän tietopankki

 • Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen on asiakassuhteen perusta. Alla olevan työkalun avulla muun muassa ymmärrät laadun merkityksen osana arvonluontia, voit analysoida asiakassegmenttejä ja kilpailijatietoja sekä tehdä myyntisuunnitelman.

 • Budjetointi auttaa sinua hahmottamaan, mihin kaikkeen yrityksesi rahoja kuluu ja miten hyvin ne riittävät budjettikauden aikana. Samalla budjetti toimii yrityksesi rahamääräisenä toimintasuunnitelmana. Budjetin kokoamiseen on erilaisia tapoja, joista yleisimmät ovat kiinteä ja rullaava budjetti. Valitse budjetointitavoista yrityksellesi sopivin.

 • Business Model Canvas on liiketoiminnan suunnittelun työkalu. Se on visuaalinen ja yksinkertainen työväline liiketoimintasuunnitelman tiivistämiseen.

 • Yrittäjän voinnin vahvistamiseen on tarjolla apua. Säännöllisen levon, liikunnan ja vertaistuen lisäksi voit järjestää itsellesi työterveyshuollon, hyödyntää tuettuja lomia ja muita palveluita.
  Saat tukea jaksamiseen esimerkiksi työterveyshuollosta ja oman kotikuntasi terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista. Palveluja kannattaa hyödyntää heti, kun alkaa tuntua, ettei omalle hyvinvoinnille ole enää aikaa. Kun haluat keskustella ulkopuolisen kanssa, ota yhteyttä Yrittäjän kriisikeskukseen.

 • Kannattavuus on yrityksesi elinehto. Rakenna yritystäsi kannattavaksi jo perustamisesta lähtien tarkalla taloussuunnittelulla ja oikealla hinnoittelulla. Seuraa kannattavuuden kehittymistä säännöllisesti ja ryhdy tarvittaessa parantamaan sitä.

 • Kassavirtalaskelma kertoo yrityksesi maksuvalmiuden. Laskelman avulla osaat varautua rahoitusvajeisiin, joita voi syntyä esimerkiksi yritystoimintasi alussa, kun kuluja aiheutuu jo ennen tuottoja. Kassavirtalaskelma toimii myös myynnin apuna. Se kertoo, kuinka paljon yrityksesi on myytävä tuotteitaan, jotta se saa katettua kulunsa.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi. Yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa ja niiden ehkäisyssä auttaa myös Yrittäjän talousapu: soita arkisin klo 9–16.15 numeroon 0295 024 880.

 • Kirjanpito on pakollista kaikille yritystoimintaa harjoittaville. Se on yrityksesi toimintaan liittyvien tulojen ja menojen kirjaamista. Siitä selviävät yrityksesi tulos sekä varat ja velat. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä, ja siinä kannattaa hyödyntää ammattitaitoista tilitoimistoa.

 • Jatkuvasti tappiollista yritystoimintaa ei kannata pitkittää. Hallittu konkurssi on parempi vaihtoehto kuin hallitsematon. Konkurssissa maksukyvytön ja kannattamaton yrityksesi lopetetaan tuomioistuinkäsittelyn päätteeksi. Konkurssimenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin konkurssihakemuksen perusteella. Hakemuksen voi jättää joko yrityksesi tai joku sen velkojista. Konkurssissa yrityksesi ei saa enää itse hallita omaisuuttaan. Sen sijaan tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan. Hän muuttaa yrityksesi koko omaisuuden rahaksi ja jakaa rahat velkojille.

  Konkurssi on uuden alku, josta voi oppia ja jatkaa elämää sekä mahdollisesti yrittää uudelleen!

 • Yrityksen yhtiömuoto vaikuttaa siihen, millainen prosessi yrityksen lopettaminen on. Lopettamisen tavasta riippumatta:

  • Tee lopettamisilmoitus yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)
  • Huolehdi verojen ja muiden maksujen ilmoittamisesta ja maksamisesta koko lopetusvuoden ajan
  • Hoida kirjanpito toiminnan päättymispäivämäärään saakka
  • Irtisano yrityksen vakuutukset ja muut sopimukset
  • Kuoleta tai siirrä yrityskiinnitykset
  • Säilytä kirjanpitoaineisto 6–10 vuotta
  • Keskustele kirjanpitäjäsi kanssa, kannattaako yrityksen varallisuudesta luopua.

  Ennen lopettamista tai konkurssihakemuksen jättämistä kannattaa selvittää, onko tilanne vielä korjattavissa. Yritystoiminnan voi myös keskeyttää, jos se on vain hetkellisesti kannattamatonta. Ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun ja arvioidaan tilanne yhdessä. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu on auki arkisin klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880.

 • Ve­lan tai las­kun mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä voi saa­da luot­to­tie­toi­hin mak­su­häi­riö­mer­kin­nän. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, ota mahdollisimman pian yhteyttä velkojiin ja sovi maksujärjestelyistä. Huolehdi että tulot riittävät menoihin, jotta velkaantuminen pysähtyy. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyheni 1.12.2022.
  Tieto maksusta ei mene rekisterinpitäjälle automaattisesti, vaan maksetusta velasta tulee itse pyytää REF-merkintää. REF-merkintä luottotiedoissa tarkoittaa, että velka on maksettu.

 • Liiketoimintasuunnitelma kertoo, miten yrityksesi lähtee toteuttamaan liikeideaansa käytännössä. Se kuvaa muun muassa yrityksesi tuotteet ja asiakkaat sekä alan markkinatilanne. Se sisältää usein myös rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Päivitä liiketoimintasuunnitelmaa säännöllisesti ja hyödynnä sitä jatkuvasti yritystoimintasi kehittämisessä. Hakiessasi rahoitusta rahoittajat usein vaativat ajan tasalla olevan liiketoimintasuunnitelman laskelmineen.

 • Hae apua ajoissa: jos yrityksesi maksuvaikeudet jatkuvat pitkään, seurauksena voi olla maksukyvyttömyys. Kun puutut maksuvaikeuksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pääset aloittamaan yrityksesi tervehdyttämisen hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa vältät maksukyvyttömyyden kokonaan. Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on jatkuvasti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden eräpäivään mennessä. Tällöin maksuvaikeudet eivät ole pelkästään tilapäisiä.

  Ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun puh. 0295 024 880 (pvm/mpm) ma–pe klo 9–16.15 tai jätä yhteydenottopyyntö, katsotaan yhdessä tilanteesi ja tehdään tilannekartoitus ja pohditaan, mitkä ovat vaihtoehdot.

 • Maksuvaikeudet ovat usein vaikeasti ennustettavia. Niitä voi ilmetä, vaikka yrityksesi liiketoiminta olisikin kannattavaa. Maksuvaikeuksien syitä voivat olla esimerkiksi merkittävä asiakkaasi ei pysty maksamaan laskujaan yrityksellesi ajallaan, tilausten määrän väheneminen, yritystoimintasi nopea laajentuminen tai sairastumisesi, jos yrityksesi on kovin riippuvainen sinusta.

 • Kevyin vaihtoehto yrityksesi velkojen järjestelyyn on olla suoraan yhteydessä velkojiin ja laatia jokaisen kanssa suunnitelma velkojen maksamisesta. Se soveltuu käytettäväksi silloin, kun yrityksesi maksuongelmat ovat tilapäisiä ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta.

 • Yrityksen pääomarakenne koostuu omasta ja vieraasta pääomasta. Kassabudjetin avulla voit suunnitella, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät. Ulkopuolista rahoitusta ovat muun muassa pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voit hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen edellyttää, että olet sijoittanut omaa pääomaa yritykseesi. Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa myös hakemalla avustuksia ja tukia. Ensin pitää kuitenkin tehdä suunnitelma rahoituksen hakemiseksi.

  Voit kysyä neuvoa rahoitusasioihin esimerkiksi Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

 • Jos yrityksesi maksuvaikeudet pitkittyvät, seurauksena voi olla rahoituskriisi. Tällöin yrityksesi ei pysty maksamaan laskujaan, verojaan ja muita maksujaan ajallaan. Rahoituskriisin selvin merkki onkin, että yrityksesi tulot eivät riitä menoihin ja rahavarat vähenevät. Yrityksesi ei välttämättä koskaan joudu rahoituskriisiin. Kriisin voi välttää, jos pidät koko ajan huolen talouden tasapainosta, olet valppaana ja reagoit muutoksiin nopeasti.

 • Yksilötasolla resilienssi viittaa henkilön kapasiteettiin selviytyä vaikeuksista ja palautua haastavista tilanteista. Yrityksen resilienssillä on suora yhteys henkilöstön toimintaan. Yritystasolla resilienssi tarkoittaa kykyä pysyä toimintakykyisenä ja palautua nopeasti (markkina)häiriöistä. Alla olevan työkalun avulla avulla voit arvioida käytössä olevia tekijöitä, jotka vahvistavat resilienssiäsi ja tehdä pitkän aikavälin suunnitelman. Liiketoiminnan jatkuvuus -työkalulla voit työstää resilienssisuunnitelmaa eteenpäin.

 • Yrityksen talousluvut kertovat miten yritys hyödyntää resurssejaan luodakseen kysyntää tuotteille ja palveluille. Liiketoiminnan taloustiedot kuvaavat kattavasti yrityksen toimintaa ja liiketoiminnan tuottoja: yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä. Taloustiedot myös kertovat yrityksen varoista ja veloista. Alla olevan työkalun avulla tunnistat tulonlähteet, kustannukset ja voit tehdä analyyseja ja toimintasuunnitelman.

  Talouden peruslaskelmia ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Tuloslaskelma kertoo yrityksesi tuloksen, tase ilmaisee varallisuustilanteen ja kassavirtalaskelma paljastaa, onko maksuihin tarpeeksi rahaa. Voit seurata yrityksesi maksuvalmiutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta käyttämällä erilaisia mittareita ja tunnuslukuja.

 • Yrityksesi voi välttää talousvaikeudet pitämällä huolta kannattavuudestaan, tunnistamalla vaaran merkit ajoissa ja varautumalla eri tilanteisiin.

  • Oikean tilitoimiston valinta ja tilitoimiston palveluiden ja asiantuntemuksen hyödyntäminen säännöllisesti on erittäin tärkeää
  • Huolehdi yrityksesi kannattavuudesta ja tunnista vaaran merkit ajoissa
  • Pidä erityistä huolta veroista ja lakisääteisistä maksuista ja varaudu etukäteen yritystoiminnan poikkeaviin tilanteisiin.

  Muista, että vastuu yrityksesi taloudesta on sinulla ja mahdollisilla yrityskumppaneillasi eikä esimerkiksi tilitoimistolla.

 • Tase kuvaa yrityksesi varat ja velat tiettynä, yksittäisenä päivänä. Päivä voi olla esimerkiksi tilikauden tai kuukauden viimeinen päivä. Taseessa on kaksi puolta, jotka ovat aina yhtä suuret. Vastaavaa-puoli ilmoittaa yrityksesi varallisuuden. Vastaavaa ovat esimerkiksi yrityksesi rahat, varasto ja kalusto. Vastattavaa-puoli taas paljastaa, millä yrityksesi varallisuus on rahoitettu. Vastattavaa ovat muun muassa yritykseesi sijoittamasi omat rahat, pankkilainat ja verovelat. Taseen loppusumma ilmoittaa yritykseesi sitoutuneen pääoman määrän eli yrityksesi varallisuustilanteen.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi.

 • Tilinpäätös on tilikauden päätteeksi tehtävä laskelma, joka kertoo yrityksesi tuloksen ja varallisuustilanteen. Se perustuu yrityksesi tilikauden kirjanpitoon. Erikokoisilla yrityksillä on erilaiset tilinpäätössäädökset. Tilinpäätöksen pakollisuuteen ja siihen vaadittaviin tietoihin vaikuttavat yrityksesi koko, yhtiömuoto ja toimiala. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia.

 • Yrityksen johdon tulee luoda suotuisa toimintaympäristö henkilöstölle sekä mahdollistaa työssä tarvittavat resurssit. Alla olevan työkalun avulla ymmärrät resurssien merkityksen, osaat arvioida ja tarvittavat resurssit, tunnistat kumppanuuksien hyödyt ja voit tehdä toimintasuunnitelman.

 • Tuloslaskelmasta näet, kuinka paljon yrityksesi liikevaihto on ollut, mihin rahoja on kulunut ja paljonko voittoa tai tappiota yrityksesi on tuottanut. Tuloslaskelma kertoo jakson tapahtumista yrityksesi toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Kannattavuutta voit tutkia esimerkiksi tilikauden tulosta ilmaisevasta kohdasta.
  Seuraa yrityksesi kannattavuutta säännöllisesti talouden peruslaskelmilla. Pidät huolta, että vähennyskelpoiset menot ovat aina ajan tasalla kirjanpidossa. Tällöin tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma antavat hyvän kokonaiskuvan yrityksesi varallisuudesta ja maksuvalmiudesta.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi. Yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa ja niiden ehkäisyssä auttaa myös Yrittäjän talousapu: soita arkisin klo 9–16.15 numeroon 0295 024 880.

 • Konkurssi itsessään ei estä perustamasta uutta yritystä, jos olet hoitanut yrityksesi lakisääteiset velvoitteet. Niitä ovat muun muassa verojen maksaminen ja kirjanpidon asianmukainen järjestäminen. Jos olet joutunut liiketoimintakieltoon, et voi heti perustaa uutta yritystä. Jotta uusi yrityksesi lähtee alusta alkaen oikeaan suuntaan, suunnittele liiketoimintasi huolella ja ammattilaisten tukemana. Ota yhteyttä esimerkiksi paikallisiin yrityspalveluihin tai Yrityskummeihin.

 • Vakavaraisuus viittaa yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman suhteeseen. Yritys on sitä vakavaraisempi mitä enemmän yrityksellä on rahaa ja omaisuutta (oma pääoma) suhteessa poismaksettaviin lainoihin (vieras pääoma). Vakavaraisuuden avulla arvioidaan yrityksen kykyä selviytyä velvollisuuksistaan pitkällä aikavälillä ja se voi vaikuttaa esimerkiksi lisärahoituksen saantiin.

 • Velkojen järjestely on keino saada yrityksesi talous kuntoon. Sopiva järjestelytapa muodostuu yhtiömuodon ja vaikeuksien laajuuden perusteella. Kaikille yhtiömuodoille sopivia tapoja ovat maksusuunnitelman laatiminen, yrityssaneeraus ja nopeutettu saneerausmenettely. Yksityishenkilön velkajärjestely taas sopii vain yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

  Yrityksesi voi päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja. Velkajärjestelyssä laaditaan maksuohjelma sekä yrityksesi että yksityistaloutesi veloille. Järjestelyyn haetaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta. Yrittäjän talousavussa voidaan arvioida mahdollisuudet velkajärjestelyyn.

 • Yrityksesi tulee toimittaa Verohallinnolle tietyt ilmoitukset ja maksut oma-aloitteisesti verokausittain, yleensä kuukausittain. Yrityksesi tuloksesta maksetaan tuloveroa ja arvonlisäverovelvollisesta liiketoiminnasta arvonlisäveroa. Yritystä perustaessa rekisteröi yrityksesi yleensä ainakin kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos liikevaihtosi tulee ylittämään 15 000 euroa, rekisteröidy myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Palkoista toimitetaan ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut. Tiettyjen tuotteiden valmistuksesta ja maahantuonnista maksetaan valmisteveroa.

  Anna ilmoitukset ja maksa verot määräajassa. Määräajat ovat yleensä kuukausittain. Voit ilmoittaa ja maksaa yrityksesi veroja OmaVerossa.

 • YEL-vakuutuksella vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke. Et voi korvata YEL-vakuutusta muilla, vapaaehtoisilla, vakuutuksilla. YEL-vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen.

 • Yrityssaneerauksessa yritykselle laaditaan velkojien kanssa saneerausohjelma, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa kannattavuutta. Saneerauksen tulee olla myös velkojille konkurssia parempi vaihtoehto. Saneeraukseen kannattaa hakeutua hyvissä ajoin, koska konkurssihakemuksen ollessa vireillä on useimmiten jo liian myöhäistä. Soita Yrittäjän talousapuun, kun haluat selvittää yrityksesi mahdollisuuden hakeutua yrityssaneeraukseen.

 

Yrityssaneerausohjelman laatiminen

Kuinka saneerausohjelma laaditaan?

Saneerausohjelma on velallisen yritystoiminnan tervehdyttämisen kokonaisratkaisu. Alla oleva tarkistuslista helpottaa saneerausohjelmaehdotuksen laadintaa. Tarkistuslista on uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä annetun direktiivin mukainen. Tarkistuslista koskee sekä varhaista että perusmuotoista saneerausmenettelyä. Varhaisessa saneerausmenettelyssä laadittavaa saneerausohjelmaa koskee lisävaatimus, josta lisätietoa alempana.

Kuka laatii saneerausohjelman?

Ohjelman laatii yleensä selvittäjä, mutta ohjelman voi laatia myös muun muassa velallisyritys itse ja tietyin edellytyksin velallisyrityksen omistajat tai velkojat.

Mitä saneerausohjelma sisältää?

Saneerausohjelma pitää sisällään:

 • tiedon saneerauksen kohteena olevasta velallisesta ja selvittäjästä, jos menettelyssä on määrätty selvittäjä
 • selvitysosan
 • toimenpideosan
 • velkojien ryhmäjakoa ja äänivaltaa koskevat tiedot

Ohjelman alussa on myös suositeltavaa kertoa tiivistetysti:

 • ehdotetut saneeraustoimenpiteet
 • toimenpiteiden ennakoidut tulosvaikutukset
 • ohjelman kesto

Tarkistuslista saneerausohjelman laatimiseen

 • Saneerausohjelman tulee sisältää selvitys:

  • velallisen varoista, veloista ja muista sitoumuksista sekä velkojen vakuuksista
  • menettelyn alkamisen jälkeisestä toiminnasta ja sen tuloksesta
  • menettelyn alkamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista velallisen organisaatiossa tai muissa toimintaedellytyksissä
  • menettelyn alkamisen jälkeen otetuista luotoista, niiden vakuuksista ja tehdyistä sitoumuksista
  • velkojien ja velallisen välisistä läheisyyssuhteista
  • velallisen toimintaan kohdistuneiden tarkastusten tuloksista, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia tai muita yritystoimintaan liittyviä rangaistavia tekoja koskevista toimenpiteistä tai epäilyistä sekä takaisinsaantiperusteita koskevista toimenpiteistä, havainnoista tai epäilyistä
  • siitä, millaisiksi velallisen taloudellisen tilanteen ja toimintaedellytysten sekä velkojien aseman voidaan olettaa muodostuvan ilman ohjelmaa ja ohjelman avulla
  • siitä, onko velallinen täyttänyt tietojenanto- ja myötävaikutusvelvollisuutensa
  • yhteistoimintamenettelyistä henkilöstöä koskevien järjestelyjen toteuttamiseksi
  • muista velallista tai velallisen harjoittamaa toimintaa koskevista asioista, joilla on merkitystä saneerausohjelman ja sen toteutumisedellytysten arvioinnin kannalta, kuten velallisen valmiudesta jatkaa toimintaa saneerausohjelmassa edellytetyllä tavalla ja ohjelman mukaisin muutoksin sekä ryhtyä muihin ohjelman toimenpiteisiin.
 • Saneerausohjelmassa tulee yksilöidä velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitetut toimenpiteet ja järjestelyt, velallisen ja velkojien asemaa koskevat toimenpiteet ja järjestelyt sekä näiden perustelut.

  Ohjelman tulee sisältää:

  Velallisen toiminta ja yhtiömuoto

  Ohjelmassa mainitaan:

  • onko velallisen toimintaa tarkoitus jatkaa ja missä laajuudessa
  • tähän mahdollisesti liittyvät yritysmuodon, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, yhtiösopimuksen tai yrityksen organisaation muutokset.

  Velallisen varat

  Ohjelmassa määrätään:

  • velallisen varoja koskevista toimenpiteistä ja järjestelyistä, kuten varojen säilyttämisestä velallisella, niiden rahaksi muuttamisesta tai luovuttamisesta, rahaksimuutto- tai luovutustavasta
  • saaduista tai odotettavissa olevista tuotoista.​​​​​​​

  Henkilöstöä koskevat järjestelyt

  Ohjelmassa määrätään henkilöstöä koskevista järjestelyistä. Järjestelyt toteutetaan työlainsäädäntöä noudattaen.

  Saneerausvelkoja koskevat järjestelyt

  Ohjelman tulee sisältää velkojen osalta maksuohjelma, josta ilmenee:

  • velkajärjestelyn sisältö ja maksuaikataulu kunkin velan osalta eriteltynä
  • tavallisten (vakuudettomien) velkojen osalta arvio siitä, millaiseksi jako-osuus olisi muodostunut konkurssissa
  • tiedot saneerausmenettelyn aikana toteutetuista kuittauksista.

  Vahvistettuun saneerausohjelmaan sisältyvä maksuohjelma on sellaisenaan täytäntöönpanoperuste. Maksuohjelman on tämän vuoksi oltava niin yksiselitteinen, että se kelpaa täytäntöönpanoperusteeksi.

  Lisäsuoritusvelvollisuus

  Saneerausohjelmassa määrätään lisäsuoritusvelvollisuudesta. Jos lisäsuoritusten maksamista edellytetään, ohjelmassa on määriteltävä lisäsuoritusten maksamisen peruste. Määräysten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta maksuvelvollisuuden perusteet ovat selviä ja velallinen kykenee niitä noudattamaan. Ohjelmassa voidaan vaihtoehtoisesti todeta, ettei lisäsuoritusvelvollisuutta ole.

  Läheisille maksettavat suoritukset

  Saneerausohjelmassa määrätään velalliselle, velallisyhtiön yhtiömiehelle tai osakkeenomistajalle tai näiden läheiselle työsuoritusten perusteella suoritettavasta vastikkeesta tai muusta korvauksesta tai niiden perusteista.

  Ohjelman rahoitus

  Ohjelmassa on mainittava, edellyttääkö saneerausohjelma uutta rahoitusta ja minkälaisia rahoitusjärjestelyjä on suunniteltu. Lisäksi varhaisessa saneerausmenettelyssä saneerausohjelmaan on sisällytettävä selvitys syistä, joiden vuoksi ohjelmaan sisältyvä rahoitus on tarpeellista.

  Ohjelman seuranta

  Saneerausohjelman seurantaa varten voidaan määrätä yksi tai useampi valvoja. Valvojan tarpeellisuus on harkittava tapauskohtaisesti. Valvojan määrääminen voi olla tarpeellista esimerkiksi, jos saneerausohjelma sisältää useita, pitkälle ajanjaksolle sijoittuvia tai erityisen merkittäviä saneeraustoimenpiteitä.

  Valvojan määrääminen ei välttämättä ole tarpeen silloin, jos ohjelman saneeraustoimenpiteet keskittyvät velkajärjestelyihin. Tällöin ohjelman toteutumisen seuranta ja raportointi voidaan antaa jonkin riippumattoman tahon tehtäväksi. Esimerkiksi voidaan sopia, että velallisen tilintarkastaja ottaa hoitaakseen saneerausohjelman seurantaan liittyviä tehtäviä.

  Valvojan toimikausi, tehtävät ja selontekovelvollisuus on ilmoitettava ohjelmaehdotuksessa.

  Jollei valvojaa määrätä, selontekovelvollisuus ohjelman toteuttamisesta kuuluu velalliselle. Velallisen mahdolliset selontekotehtävät on mainittava ohjelmassa.

  Kolmannen maksuvelvollisuus

  Jos joku on takaussitoumuksen perusteella tai kanssavelallisena vastuussa tietystä velasta, ohjel-massa tulee määrätä myös kyseisen henkilön maksuvelvollisuudesta velkojalle. Jos velan vakuutena on esinevakuusoikeus kolmannen henkilön omaisuuteen, ohjelmasta tulee ilmetä velkajärjestelyn vaikutus kyseisen henkilön vastuuseen.

  Realisaatiosaneeraus

  Jos ohjelman mukaan velallisyritys, sen liiketoiminta tai varallisuus taikka osa näistä luovutetaan toiminnallisena kokonaisuutena (niin sanottu realisaatiosaneeraus), ohjelmasta tulee ilmetä luovutustapa, luovutusehdot ja luovutuksensaaja, mikäli tämä on tiedossa.

 • Saneerausohjelmasta tulee ilmetä velkojien jako ryhmiin, jollei ohjelmaa vahvisteta kaikkien velkojien suostumuksella. Ohjelmasta tulee selvitä myös kunkin velkojan ja velkojaryhmän äänimäärä.

  Velkojat on jaettava ryhmiin seuraavasti:

  1. vakuusvelkojat
  2. velkojat, joilla on vakuutena yrityskiinnitys
  3. muut kuin vakuusvelkojat
   • näistä oman ryhmänsä muodostavat velkojat, joiden saatavat voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä (julkisvelkojat)
  4. viimesijaisten saatavien velkojat omiin ryhmiinsä saatavien keskinäisen järjestyksen mukaan.

  Lisäksi saneerausohjelmasta tulee ilmetä, keiltä velkojista puuttuu äänivalta. Äänivallattomia voivat olla esimerkiksi velkojat, jotka ohjelmaehdotuksen mukaan saavat täyden suorituksen saatavastaan viimeistään kuukauden kuluessa ohjelman vahvistamisesta. Äänivallattomia voivat olla myös velkojat, joiden oikeusasema ei ohjelman vuoksi muutu sekä viimesijaisten saatavien velkojat tietyissä tilanteissa.

 • Muille saneeraustoimenpiteille kuin velkajärjestelyille on tyypillistä, että ne edellyttävät velallisyrityksen toimielinten tai omistajien toimenpiteitä tai kaikkien näiden myötävaikutusta. Usein näiden saneeraustoimenpiteiden edellytykset määräytyvät muun lainsäädännön mukaan (esimerkiksi yhtiö-, työ- tai sopimusoikeudellisten säännösten mukaan).

  Jotta saneerausohjelma muodostaisi toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden, myös näiden saneeraustoimenpiteiden tulee käydä ilmi saneerausohjelmasta. Saneerausohjelmassa voidaan määrätä erilaisia ehtoja, joiden täyttyminen on edellytys ohjelman vahvistamiselle. Ohjelmassa voidaan myös määrätä perusteita velkajärjestelyjen raukeamiselle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

Päivitetty: 27.10.2023