Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-yksityistieavustukset-ingressi

Yksityistieavustukset 

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Valtionavustuskelpoisuuden ehdot ovat seuraavat:

  • tielle on perustettu tiekunta ja
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Kiireellinen korjaustarve

Jos yksityistiellä huomataan akuutti korjaustarve, kuten rummun sortuminen,  ja tien korjaukseen halutaan valtionavustusta, tiekunnan edustajan tulee ottaa heti yhteyttä ELY-keskukseen Liikenteen asiakaspalvelun kautta: [email protected] tai 0295 020 603 (ark. klo 9-15). Avustusta ei voida myöntää jälkikäteen.

Ajankohtaista

8.4.2024

Heikon määrärahatilanteen takia avustushakemusten käsittely kestää tällä hetkellä normaalia pidempään, eikä kaikkia hankkeita ole mahdollista avustaa. Lisätietoa avustettavien hankkeiden priorisoinnista voi lukea Traficomin ilmoituksesta:

Kantavuusmittausten vaatimusta yksityisteiden valtionavustuskäsittelyssä täsmennetään

1.6.2023 alkaen yksityisteiden valtionavustuksia koskevissa tien parantamissuunnitelmissa tulee toteuttaa kantavuusmittaus, kun:

  • Kantavuuden parantamista esitetään tehtäväksi yli 500 metrin matkalla ja kantavuuden parantamisen kustannukset ylittävät 20 000 euroa.
  • Tien kantavuuspuutteita on muuten vaikea arvioida esim. vaurio- tai toimenpidehistorian ja maastoinventointien pohjalta (syynä esim. pohjamaan vaihtelu, eri aikakausina rakennetut jaksot).

Muutos koskee 1.6.2023 tai sen jälkeen alkavia avustushakemuksia.

Lisätietoja Traficomin tiedotteessa: Kantavuusmittausten vaatimusta yksityisteiden valtionavustuskäsittelyssä täsmennetään (pdf, ely-keskus.fi)

Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta:

Euroopan unionin talouspakotteiden huomioiminen

Tiekuntien tulee huomioida, että valtionavustusta saavassa tiekunnassa olevat henkilöt tai tiekunnan käyttämät urakoitsijat tai muut palveluntarjoajat eivät voi olla Euroopan Unionin pakotelistalla. Valtion avustamissa hankkeissa ei saa käyttää EU:n pakotteiden alaisia materiaaleja, tuotteita tai organisaatioita. Tiekunnalla on velvollisuus ilmoittaa ELY-keskukselle, jos tiekunnalle, sen käyttämälle urakoitsijalle asetetaan pakotteita tai jos valtionavustukseen tai hankintaan liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.

Traficomin tiedote on luettavissa tämän linkin kautta:

Lisätietoa pakoteasioista voi lukea ulkoministeriön sivuilta:

Yksityisteiden parantamisavustusta haetaansähköisesti

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa.  Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Tiekunnan kokous voi valtuuttaa yksityishenkilön asioimaan tiekunna puolesta sähköisessä asiointipalvelussa. Lisäohjeistusta saat asiointipalvelusta.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja hakija voi seurata käsittelyn ja maksatuksen etenemistä asiointipalvelun kautta.

(Valitse Palvelut>Liikenteen palvelut>Avustukset yksityisteiden parantamiseen)

Siltojen suunnittelijan pätevyysvaatimuksiin täsmennyksiä

  • Tuorein ohjeistus löytyy Traficomin sivuilta osiosta "Ajankohtaista: Tiedote yksityisteiden valtionavustuskäsittelyyn siltahankkeiden FISE-pätevyysvaatimusten osalta".

Alueellista tietoa


Päivitetty: 08.04.2024