Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Kotoutumisentukena.fi - ingressi

Kotoutumisentukena.fi

Matalan kynnyksen kotoutumista tukeva toiminta kootusti yhdessä osoitteessa

Kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten kielikerhoja, kohtaamispaikkoja ja vertaisryhmiä. Toiminnan ohella palvelussa voi ilmoittaa ja hakea työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Palvelu on kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisö, joka tukee tiedonkulkua ja koordinaatiota toimijoiden välillä sekä helpottaa asiakasohjaustyötä.

Valtakunnallinen palvelu on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä kaikille muille, jotka ohjaavat ja neuvovat maahan muuttaneita. Palvelun kielet ovat suomi ja ruotsi.

Kaikki palvelusta löytyvä matalan kynnyksen toiminta on vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, eikä osallistumiseen vaadita lähetettä tai viranomaispäätöstä. Palvelu myös kokoaa erityisryhmille, kuten paperittomille, väkivaltaa kohdanneille tai seksuaalivähemmistöille suunnattua matalan kynnyksen tukea ja toimintaa. Palvelun avulla toimintaa voi hakea kohdennetusti esimerkiksi kohderyhmän, kielen tai sijainnin perusteella. Kaikki toimintaa ilmoittavat organisaatiot ovat palvelun ylläpitäjän hyväksymiä ja ilmoitukset tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Alan toimijoiden yhdessä suunnittelema ja kehittämä verkkopalvelu tuo näkyviin alueellisen matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuuden viranomaistyön rinnalla. Se sitoo kolmannen sektorin sekä muut matalan kynnyksen palvelut vahvemmin osaksi kotoutumisen edistämisen kokonaisuutta. Tukea kotoutumiseen voidaan tarjota entistä monipuolisemmin, kohdennetummin ja systemaattisemmin.

Palvelu myös mahdollistaa ajantasaisen ja luotettavan viestinnän toimijalta toiselle ja ruohonjuuritasolta päätöksentekijöille sekä suunnitelmallisen yhteiskehittämisen monialaisen kentän erityisosaamista hyödyntäen tuomalla näkyviin kotoutumista tukevien palveluiden alueelliset päällekkäisyydet ja puutteet. Verkkopalvelun tarkoituksena onkin luoda uusia mahdollisuuksia eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Palvelua ylläpitää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Logo: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Sähköposti:

kotoutumisentukena@ely-keskus.fi

Päivitetty: 11.05.2022