Alaikäiset ilman huoltajaa saapuneet

Suomeen saapuu lapsia ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina ja perheenyhdistämisten kautta. Oleskeluluvan saatuaan lapset muuttavat useimmiten asumaan perheryhmäkoteihin tai tukiasumisyksiköihin. Teemme ELY-keskuksissa yhteistyötä kuntien kanssa, jotta lapsilla on kodinomainen yksikkö, jossa asua. Korvaamme kunnille lasten asumisen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Hyvinvointialueet järjestävät lasten asumisen 1.1.2023 alkaen. Kunta edelleen päättää alaikäisten vastaanotosta myöntämällä heille kuntapaikat kuultuaan ensin hyvinvointialuetta.

ELY-keskustemme maahanmuuttoyhdyshenkilöt antavat lisätietoja kustannusten korvaamisesta.

ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöt (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Ilman huoltajaa saapunut lapsi saa itselleen edustajan heti maahantulon alkuvaiheessa. Edustaja käyttää lapsen asioissa huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa ja huolehtii lapsen edun toteutumisesta. Edustajuudesta löydät lisätietoa Osaava edustaja -verkkokoulutuksesta. Vastaamme yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa edustajien toiminnan ohjaamisesta ja kustannusten korvaamisesta.

Osaava edustaja -verkkokoulutus (kotoutuminen.fi)

Oleskeluluvan saaneiden lasten edustajat hakevat korvauksia ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus).

Hae maksatusta - Elinkeinot ja kotouttaminen (keha-keskus.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024