Työlupalinjaus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022). Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuus eri ammatti- ja toimialoilla vaihtelee alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden rakenteen ja tilanteen mukaan. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusalueilla huomioiden kunkin alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa annetaan tiivis kuvaus työmarkkinatilanteesta ja arvioidaan työvoiman saatavuutta. Työlupalinjaus päivitetään alueellisen ELY-keskuksen toimesta puolivuosittain.

In English: Work permit policy

Rekrytoinnit kolmansista maista ilman työvoiman saatavuusselvitystä

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Mikäli haetaan työntekijän oleskelulupaa, työnantajan on julkaistava ensin ilmoitus avoimesta työpaikasta tyomarkkinatori.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta TE-toimisto voi selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta.

Mikäli ammattiala sisältyy ELY-keskuksen voimassa olevaan työlupalinjaukseen, ei paikkaa lähtökohtaisesti tarvitse laittaa kahdeksi (2) viikoksi avoimeksi työmarkkinatori.fi-sivustolle, vaan ELY-keskus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ovat jo tehneet arvion siitä, että listatuilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut. Alueellisen työlupalinjaukseen on siten koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.

Alueelliset työlupalinjaukset ja saatavuusharkinta koskevat työntekijän oleskelulupaa, eivätkä koske esimerkiksi erityisasiantuntijan tai kausityöntekijänä haettavaa oleskelulupaa.

Rekrytoitaessa työntekijää, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee henkilö pääasiassa työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Työntekijän oleskelulupahakemuksia keskitetysti käsittelevä TE-toimiston työlupapalvelut tarvitsevat työvoiman saatavuuden arvioinnin tueksi ajantasaiset alueelliset linjaukset ELY-keskuksilta niiltä alueilta, joilla työnteko tapahtuu.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimiston työlupapalvelut tekevät työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Työvoiman saatavuutta arvioidessaan TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen työnhakijat.

Osaavaa työvoimaa ulkomailta - miten prosessi etenee?

Esittelemme rekrytointi- ja työlupaprosessin alle kahdessa minuutissa seuraavan videon kautta:

Osaavaa työvoimaa ulkomailta (youtube.com)

Tutustu myös


Alueellista tietoa


Päivitetty: 08.05.2024