Kalateollisuuden jätevesistä lannoitetta sähkökemiallisella menetelmällä 

Sirkku Rönkä ja Mikael Åbacka seisovat vierekkäin. Taustalla näkyy merta Kaskisten satamassa ja ruskaista metsää.
Flocon Technologies Oy:n toimitusjohtaja Sirkku Rönkä ja hallituksen puheenjohtaja Mikael Åbacka Kaskisten satamassa.

Espoolainen Flocon Technologies Oy ottaa erilaisista jätevesistä hyödyn irti. Yritys erottelee kehittämällään sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä jätevesistä epäpuhtaudet tai ravinteet. Parhaillaan Flocon kehittää uutta käsittelyprosessia kalateollisuuden jätevesille.

”Floconin sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä saadaan jäte- tai prosessivedestä eroteltua kiintoaineet, epäpuhtaudet ja ravinteet flokkiin ja siten puhdistettua vesi kierrätettäväksi asti. Menetelmässä ei synny lainkaan lietettä. Itsestään kuivuva flokki voidaan esimerkiksi pelletöidä tai sekoittaa eri jakeisiin ja näin hyödyntää lannoitteena”, kertoo Flocon Technologies Oy:n toimitusjohtaja Sirkku Rönkä.

”Yksi mahdollinen sovellus teknologialle on myös kiertovesiviljely eli RAS-viljely. Maailmalla tarvittaisiin tämän tyyppistä tuotantoa, jossa kala viljeltäisiin lähellä asiakkaita”, jatkaa Floconin hallituksen puheenjohtaja Mikael Åbacka.

Tuloksia esitellään kalanperkaamoille, lihantuotannolle ja ravinnevalmistajille

Ravinteiden erottelu kalateollisuuden jätevesistä sähkökemiallisella Flocon-menetelmällä -hankkeen tavoitteena on kehittää prosessi, jonka avulla biomassa voidaan hyödyntää paikallisesti lannoitetuotantoon sen sijaan, että se kuljetettaisiin jätevetenä muualle. Tutkimus- ja kehittämishanke toteutetaan 1.6.2023–31.8.2024.

Hanketta varten on valmistettu prototyyppi, jolla tehdään koeajoja kalanperkuun pesuvesille Kaskisissa Hamnskärs Laxin tiloissa. Koelaitteiston energiankulutus on noin 2 kilowattituntia per kuutiometri verivettä.

Tällä hetkellä kalojen perkuun pesuvedet johdetaan kunnallispuhdistamoille, jotka eivät aina sijaitse kalanperkaamojen läheisyydessä. Hankkeen myötä logistiikka helpottuu, kun jätevesi puhdistetaan paikallisesti ja erotellut ravinteet kuljetetaan kiinteässä muodossa käytettäväksi lannoitteena.

”Testit ovat osoittaneet, että vesi saadaan puhdistettua sille tasolle, että se voidaan puhdistusprosessin jälkeen laskea luontoon. Vesi jopa hygienisoituu, koska sähkökenttä tappaa bakteerit”, Sirkku Rönkä kertoo.

”Pystymme tekemään myös sellaisen prosessin, jossa ammoniumtyppi jää vesifaasiin ja kaikki fosfori erotellaan flokkiin. Vesi voidaan levittää pellolle esimerkiksi sellaisilla alueilla, joilla fosforimäärät ylittyvät”, Mikael Åbacka kertoo.

Flocon aikoo esitellä hankkeen tuloksia kalanperkaamoille ja lihantuotannolle. Lisäksi flokin lannoitelaatua analysoidaan yhteistyössä lannoitevalmistajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Kuvassa vasemmalla läpinäkyvä muovikuppi, jossa punaista nestettä ja sen edessä paperilapulla teksti "Puhdistamaton verivesi." Vieressä oikealla läpinäkyvä muovikuppi, jonka edessä lukee "Puhdistettu". Viimeisenä rivissä tummanruskea nokare flokkia.
Kalojen perkuun pesuveden puhdistusprosessi havainnollistettuna. Kiintoaineet ja ravinteet sitoutuvat oikealla näkyvään flokkiin, joka kuivuu itsestään ilmassa olevan hapen vaikutuksesta. Puhdistettu vesi voidaan viemäröidä tai kierrättää.

Teknologiaa on testattu myös sianlantaan

Hanke hyödyntää aikaisempaa yrityksen tutkimus- ja kehitystyötä. Flocon toteutti ensimmäisen ravinnekierrätyshankkeensa vuosina 2018–2019, jolloin teknologiaa hyödynnettiin ravinteiden erotteluun sian lietelannasta.

Rönkä ja Åbacka kertovat, että sianlannasta saatiin fosfori erinomaisesti talteen, typpi vain 30–50-prosenttisesti. Esikäsittelyä tehostamalla myös typpi on mahdollista poistaa jatkossa tehokkaammin.

”Ensimmäisessä hankkeessa myös huomasimme, että on hyödyllistä puhdistaa eri jätevesijakeet erikseen, jotta saadaan puhtaampi lannoite”, Sirkku Rönkä toteaa.

Kokeiluohjelman tuki on mahdollistanut yritykselle tuotekehitystyön

Rönkä ja Åbacka toteavat, että hankkeen turvin päästiin kirjoituspöydältä käytäntöön. Heidän mukaansa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tuki on mahdollistanut pienelle yritykselle tuotekehitystyön.

”Muuten emme voisi tehdä kuin asiakkaan tilaamia projekteja. Emme ole vielä löytäneet kalanperkuun jätevesien puhdistukselle maksavia asiakkaita – meidän pitää ensin osoittaa, että prosessi toimii. Kehitimme myös reaktoriamme eteenpäin, jotta voimme tarjota toimivampaa ratkaisua", he toteavat.

Ravinteiden erottelu kalateollisuuden jätevesistä sähkökemiallisella Flocon-menetelmällä (FLOCKALA) -hankkeen kokonaisbudjetti on 67 000 euroa, johon on myönnetty tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 70 prosenttia eli 46 900 euroa.

Flocon sai ensimmäisen kerran tukea kokeiluohjelmasta vuosille 2018–2020, jolloin yritys toimi nimellä Axolot Solutions Finland Oy. Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä -hankkeen kokonaisbudjetti oli 175 547 euroa, johon tukea myönnettiin 45 prosenttia eli 78 996 euroa.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin alla olevalla videolla tai YouTubessa.

Päivitetty: 26.04.2024