Video on julkaistu 22.9.2021

Sarjavalmisteinen maatilakokoluokan ravinnekierrätyslaitoskonsepti (Samara)

Kaksi biokaasulaitosta
Kuvituskuva.

Samara-hanke sai rahoitusta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta pienten ja keskisuurten biokaasulaitosten kannattavuuden tutkimiseen ja pilotointiin. Tavoitteena oli saada maataloudessa syntyvien biomassojen ravinteet kiertämään takaisin maatalouden hyväksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

"Samara-hankkeessa pyritään löytämään keinoja, miten saataisiin sarjavalmisteisuuden avulla edullistettua biokaasulaitoksia asiakasnäkökulmasta, jotta ne olisivat suuremman kohderyhmän tavoitettavissa", kertoo Janne Ekholm Sauter Biogas Finlandista.

Hanke tuotti systemaattisen ja käytännönläheisen tiedon maatalouden virtojen ja maataloudesta karanneiden ravinnevirtojen (erityisesti fosfori) saattamiselle takaisin peltoviljelykäyttöön. Hankkeen aikana toteutettiin ensimmäinen sarjavalmisteinen maatilakokoluokan ravinnekierrätyslaitos. Hankkeessa toteutettiin myös ravinteena hyödynnettävän hiilidioksidin talteenotto osana ravinnekierrätyslaitoskonseptia.

Hanketta hallinnoi LAB ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajia olivat Sauter Biogas Finland Ky, Ophi Technologies Oy ja Viitos-Metalli Oy. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2021–31.8.2022.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 400 000 euroa, johon tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta myönnettiin 65 prosenttia eli 260 000 euroa.

Katso video alta tai tästä linkistä (youtube.com).

Päivitetty: 25.09.2023