Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on katsonut keskeisiksi uusiksi investointikokonaisuuksiksi 6 parannettavaa tieosuutta (kartalla). Näistä kohteista osa odottaa rahoituspäätöstä, osa taas edellyttää vielä esisuunnitelmien ja tiesuunnitelmien tekemistä.

  1. Kantatie 67 ja valtatie 19 kehittäminen välillä Kurikka - Kauhava
  2. Maantie 724 Vaasan yhdystie parantaminen
  3. Valtatie 8 parantaminen välillä Kokkolan satamatie - valtatie 28
  4. Valtatien 3 kehittäminen Mustasaari - Pirkanmaan raja
  5. Valtatien 18 kehittäminen välillä Seinäjoki - Jyväskylä
  6. Kantatie 63 parantaminen välillä Ina - Kaustinen

Kartta, johon merkattu rahoituspäätöstä odottavia kohteita.

Vt 3 Tampere–Vaasa

Karttakuva kohteesta.Tampere–Vaasa-yhteysvälillä tulee parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Yhteysvälihankkeen suunnitelmavalmius on hyvä ja ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 65 milj. euroa.

Hankekortti vt 3 Tampere–Vaasa (pdf, vayla.fi)

 

Kt 67 Ilmajoki–Seinäjoki

Karttakuva kohteesta.

 

Vilkasliikenteinen ja onnettomuusaltis tiejakso on tarve parantaa nelikaistaiseksi ja lisäksi rakentaa eritasoliittymiä ja muita turvajärjestelyjä.

Päätös valittavasta vaihtoehdosta on tehty YVA-vaiheen perusteella syksyllä 2022.

Yleissuunnitelma valitun vaihtoehdon osalta valmistuu loppuvuodesta 2023.

Hankekortti kt 67 Ilmajoki–Seinäjoki (pdf, vayla.fi)

Vt 8 / st 724 Vaasan yhdystie – Alskatintie

Karttakuva kohteesta.

Kaksikaistainen tiejakso ruuhkautuu ja päätien liikennettä ohjautuu katuverkolle. Tiejakso tulee parantaa nelikaistaiseksi ja rakentaa kolme eritasoliittymää.

Parantamistoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat noin 100 milj. euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on n. 38 %.

Ensimmäinen vaihe, Onkilahti-Palosaari, on rakennettu.

Hanke on jaettu neljään osaan.

Hankekortti vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystie (pdf, vayla.fi)

Vt 19 Seinäjoki–Lapua

Karttakuva kohteesta.

Seinäjoki–Lapua-välillä tulee parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on saanut 25 M€ rahoituksen, jolla rakennetaan Lapuan ja Nurmon 2+2 ohituskaistat sekä Atrian eritasoliittymä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.

Hankkeen toisen vaiheen tiesuunnittelu on aloitettu Kivisaaren ja Atrian eritasoliittymien välisestä osuudesta. Tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2023.

Tiesuunnittelu osuudelta Hipinmäki-Muurimäki on käynnistynyt.

Hankekortti vt 19 Seinäjoki–Lapua (pdf, vayla.fi)

Vt 8 Vaasa–Oulu

Karttakuva kohteesta.

Vaasa–Oulu yhteysvälillä on tarve parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta ongelmallisimmilla kohdilla.

Uudet tiesuunnitelmat ovat tekeillä: Kokkolan kohdan parantaminen, ohituskaistapareja Vaasa-Kokkola välille ja valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen kehittäminen Kalajoella

Ytterjepon eritasoliittymän tiesuunnittelu aloitetaan 2023.

Syksyllä 2022 on käynnistetty yhteysväliselvitys, jossa yhteysvälin tarpeet ja tavoitteet määritetään.

Lapinkangas-Haaransilta välin kehittämisselvitys on käynnistetty syksyllä 2022.

Hankekortti vt 8 Vaasa–Oulu (pdf, vayla.fi)
Hankekortti vt 8 Vaasa–Kokkola (pdf, vayla.fi)
Hankekortti vt 8 Kokkolan keskustan kohta (pdf, vayla.fi)
Hankekortti vt 8 Vassor–Kärklax (pdf, vayla.fi)

Kt 67 Ina–Kaustinen

Karttakuva kohteesta.

Ina-Kaustinen yhteysvälillä on tarve parantaa tieosuuden vaaka- ja pystygeometriaa sekä leventää tietä, jolloin myös tien kantavuus paranee.

Kt 67 välillä Evijärvi-Ina (13,8) km on levennetty vuosina 2017 ja 2018 liikenteen vaatimuksia vastaavaksi.

Kt 67, Ina-Kaustinen pääsuuntaselvitys valmistui vuonna 2021.

Hankkeen yleissuunnittelu käynnistyy vuonna 2023.

Hankkeen jatkosuunnittelulle ei ole vielä aikataulua tai rahoitusta.

Hankekortti kt 67 Ina–Kaustinen (pdf, vayla.fi)

Vt 18 Laihia–Seinäjoki

Karttakuva kohteesta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 18 liikenteen palvelutasoa vaiheittain. Tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden oleellinen parantaminen.

Tiesuunnittelu on käynnistynyt talvella 2023 Halkosaaren kohdalle toteutettavasta eritasoliittymästä, ohituskaistaosuudesta ja tien leventämisestä.

Alustava kustannusarvio koko hankkeen osalta on noin 72 M€.

Hankekortti vt 18 Laihia–Seinäjoki (pdf, vayla.fi)

 

Karttamerkintöjen selitykset:

Punainen = keskikaiteellinen ohituskaista, vihreä = hanke, sininen = nelikaistainen osuus, ympyrä = eritasoliittymän rakentaminen, neliö = eritasoliittymän parantaminen.

 

 

 

Päivitetty: 26.05.2023