Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa

Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa

Ajankohtaista

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 - Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa
Tulevaisuuspäivä 16.12.2021 klo 13.00-16.00 Teamsissä. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille alueen vesihuoltotoimijoille ja viranomaisille sekä muille yhteistyötahoille.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyössä katse kohti toimenpiteitä (tiedote 11.11.2021, sttinfo.fi)

​​​​​Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (tiedote 14.4.2021, sttinfo.fi)

 

Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa

Itäisen ja eteläisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia mahdollisimman hyvin hoidetun vesihuollon saavuttamiseksi.

Hankkeessa laaditaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maakuntien alueelle kaudelle 2021–2025 yhteinen vesihuoltostrategia ja toimenpidesuunnitelma. Strategian pidemmän aikavälin visio ulottuu vuoteen 2050. Lisäksi uuden strategian pohjalta laaditaan jokaiselle maakunnalle tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat.

Hanketta koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä alueen muiden ELY-keskusten kanssa (Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Uusimaa).

Vesihuoltostrategia on koko alueen vesihuoltotoimijoiden yhteinen strategia, vaikka hankkeen koordinointivastuu onkin alueen ELY-keskuksilla. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä vesihuollon sidosryhmien kanssa ottaen huomioon valtakunnallisen vesihuoltouudistustyön mukanaan tuomat suositukset ja toimenpiteet.

Tarina siitä mistä lähdimme, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa (video)

 

 

  • Visio ja strategia

  •  Toimeenpidesuunnitelmat

  • Mittarit