Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050


Etelä-Savon ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen
puh. 0295 024 830
kai.voutilainen@ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Piia Kepanen
puh. 0295 024 171
piia.kepanen@ely-keskus.fi

Päivitetty: 22.04.2022