Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Kohti strategisesti johdettua liikennejärjestelmän kehittämistä

Kuluva vuosi on käynnistynyt liikenteen näkökulmasta odottavissa oloissa. Covid-19  -epidemia vaikuttaa liikkumiseen ja kuljettamiseen voimakkaasti. Keski-Suomen pääteillä ajoneuvoliikenteen määrä laski vuonna 2020 liki 10 % edelliseen vuoteen nähden. Muutos mukailee koko maan tilannetta. Elinkeinoelämän tilannetta heijasteleva raskaan liikenteen määrän muutos oli Keski-Suomessa koko maan keskiarvoa suurempi, mikä kuvaa alueemme tieverkon merkitystä koko maan kannalta. Joukkoliikenteen matkustajamäärien jyrkkä lasku, siitä seurannut vuorojen vähentäminen ja joukkoliikenneyritysten talousvaikeudet muodostivat kehän, josta ulospääsy vaatii määrätietoisia toimia.

Vielä osin on arvoitus miten epidemia muuttaa liikennettä ja millä aikajänteellä erilaisissa ympäristöissä. Samanaikainen pyrkimys fossiilittomaan liikenteeseen, ilmeinen epidemiasta seuraava talouden elvytystarve ja harvaan asutun maan laajan liikenneverkon jatkuva ylläpidon tarve luovat kysyntää liikennejärjestelmän pitkäjänteisemmälle suunnittelulle.

Hallitusohjelmassa sovittu ja parlamentaarisessa ohjauksessa valmisteltu valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarjoaa pitkään kaivatun strategisen selkänojan kaikille alan toimijoille. Kevään aikana eduskunnan käsittelyyn selontekona tuleva suunnitelma on merkittävä tulevien vuosien suunnannäyttäjä, joka toteutuessaan tuo liikennejärjestelmän kehittämiseen odotettua vakautta ja ennakoitavuutta. Tienpidon näkökulmasta oleellisia asioita ovat mm. perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen, kestävien liikkumismuotojen esittäminen ja investointien kohdentaminen keskeiselle tieverkolle.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu liikenneverkon nykytilaa, puutteita ja kehittämistarpeita kuvaava liikenneverkon strateginen tilannekuva. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitusraamia ja tilannekuvaa vertaamalla on helppo havaita, että väyläverkolla on moninkertainen määrä kehittämistarpeita suunnitelmakaudella käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden.

Väylävirasto valmistelee kevään aikana liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä periaatteita noudattavan koko väyläverkon investointeja käsittelevän investointiohjelman. Ohjelma toimii jatkossa pohjana hallinnonalan talousarvioesityksille. Päätökset hankkeiden toteuttamisesta tekee eduskunta talousarvion käsittelyn yhteydessä totuttuun tapaan. Keski-Suomen tieverkon osalta strateginen tilannekuva tunnistaa oivallisesti kohteet, joihin liittyvät palvelutasopuutteet on tunnistettu jo pitkään. Pääosassa näistä kohteista suunnitelmat ovat pitkällä.

Ylijohtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus
Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tiedotus.keski-suomi@ely-keskus.fi.

TLS-sivujen sisältö: