Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon näkymiä uuden vuosikymmen käynnistyessä

Viime vuosikymmen alkupuolella lanseerattu korjausvelan käsite ei ole jäänyt epäselväksi päättäjille, tienpitäjille eikä totta vie tienkäyttäjillekään. Viimeistään kuluva talvikausi on konkreettisesti osoittanut, että huolimatta edellisen hallituskauden panostuksista, lisäpanostuksia tienpitoon tarvitaan edelleen. Lähivuosille tehty 300 miljoonan euron perusväylänpitoon tehty lisäpanostus tulee tarpeeseen. Konkreettisesti se näkyy mm. tulevana kesänä suurempana päällystystöiden määränä kuin vuonna 2019. Vaikka päällysteiden kuntoa koskevan julkisen keskustelun määrä onkin vähintään kohtuullinen indikaattori tieverkon kuntoa arvioitaessa, on oleellista ymmärtää, että yhä useammin syy huonokuntoisuuteen on pintaa syvemmällä ja korjaaminen vaatii pelkkää päällystämistä järeämpiä ja kalliimpia toimia.

Vaikka jääkin nähtäväksi, onko kuluva talvi poikkeuksellinen vai tuleva normaali, tienpitäjänä meidän on varauduttava kohtaamaan nyt koetunlaisia talviolosuhteita jatkossakin. Keski-Suomessa työhön on tartuttu mm. kehittämällä päällystettyjen teiden ennakoivaa kunnossapitoa Karstulan alueella toteutettavan PEHKO-hankkeen myötä. Jo kymmenenvuotisen hankkeen puolivälissä on mitattavasti todennettavissa, että huomion kiinnittäminen tierakenteiden kuivatukseen aiempaa enemmän on oikea tie kohti taloudellisempaa ja asiakasystävällisempää tienpitoa. Myös uuden tekniikan hyödyntäminen on avainasemassa kohdistettaessa niukkoja resursseja tehokkaasti.

Valmisteilla oleva valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee linjaamaan liikennejärjestelmän kehittämistä pitkäjänteisesti. On tärkeää, että suunnitelma antaa Keski-Suomellekin tärkeän pääväylien kehittämisen lisäksi vankan tuen olemassa olevan tieverkon kunnossapidolle.

Arkipäivämme askareet tienpitäjänä muodostuvat pitkälti tieverkon kunnossapidosta sen eri muodoissa. Silti oleellista on ymmärtää meneillään olevat merkittävät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset liikkumiseen ja sen myötä väylänpitoon. Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen eri toimenpitein ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn lisääminen ovat lyhyelläkin aikavälillä tärkeitä toimenpiteitä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Ylijohtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus
Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tiedotus.keski-suomi@ely-keskus.fi.

TLS-sivujen sisältö: