Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Keski-Suomi

Vuosi 2024 näyttäytyy Keski-Suomen tienpidossa positiivisena, mutta pidemmällä aikavälillä haasteita riittää. Haastavassa taloustilanteessa työnsä aloittanut Petteri Orpon hallitus päätti hallitusohjelmassaan ja ensimmäisessä talousarvioissaan osoittaa maanteiden korjausvelan poistoon 520 miljoonaa euroa, mistä tänä vuonna 250 miljoonaa euroa. Merkittävänä pidettävä lisäpanostuskaan ei muuta pidemmän aikavälin näkymää siitä, että ilman pysyvää rahoitustason nostoa tieverkon kunto heikkenee.

Edellä mainitun rahoituksen turvin tulevana päällystyskautena koko maassa tavoitteena on päällystää 4000 kilometriä maanteitä. Tällä määrällä maanteiden korjausvelan kasvu pysähtyy, mutta velka ei vähene. Kuluvana vuonna Keski-Suomessa toteutettavin päällystyskohteiden yhteispituuden arvioidaan olevan noin 200 km, mikä on kaksinkertainen määrä kesään 2023 verrattuna. Tämä määrä mahdollistaa päällystystöiden tekemisen myös muualla kuin vilkasliikenteisimmillä teillä.

Saamme usein vastata kysymykseen, miksi priorisoimme päätieverkon kuntoa alemman tieverkon kustannuksella? Kysymys on hyvä ja oikeutettu. Kysymys on siitä, että töiden siirtäminen liikenteen raskaasti kuormittavilta pääteiltä vähäliikenteisemmälle tieverkolle johtaisi tilanteeseen, jos myös pääteiden vielä kohtuullisen hyvä kunto heikkenisi voimakkaasti. Hyvin nopeasti oltaisiin tilanteessa, jossa koko korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus jouduttaisiin kohdentamaan päätieverkolle.

Pääteiden kehittäminen jatkuu Keski-Suomessa myös kuluvana vuonna. Valtatiellä 4 Äänekosken ja Viitasaaren välisellä tieosuudella käynnissä oleva rakennustyö jatkuu. Hallitusohjelmassa päätetyt hankkeet valtatiellä 9 Lievestuoreella ja valtatiellä 4 Jyväskylän eteläpuolella Oravasaaressa ja Leivonmäen pohjoispuolella käynnistyvät vuonna 2025.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma on laadittu tietopaketiksi siitä, mitä Keski-Suomen tieverkolla tapahtuu tulevana kesänä. Otamme mielellämme palautetta vastaan!

Jyväskylässä, 5.4.2024

 


Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa päivitetään.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].

Kartta Keski-Suomen maanteiden hankkeista vuodelle 2024 (pdf)
Karttaan merkittyjen kesän tietyökohteiden osalta muutokset ovat vielä mahdollisia.

TLS-sivujen sisältö (päivitetty 5.4.2024):

Päivitetty: 04.04.2024