Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-ingressi

Tilaisuuksien tilapäiset ilmoitukset maantien varrella

Ajankohtaista

Tutustu vaalimainontaan liittyviin ohjeisiin nettisivulla:

Tilapäinen ilmoittelu tilaisuuksista maantien varrella

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan tilapäisen ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä, mutta ilmoituksen asettajan pitää noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antaman määräyksen lukua 3.

Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tilaisuutta. Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä ilmoitus- tai lupamenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Ilmoituksen koko ja ulkoasu

 • Maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen leveys tai korkeus saa olla enintään 120 cm ja enimmäiskoko 1 neliömetri
 • Ilmoitus ei saa sisältää Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
 • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Ilmoituksen sijoittaminen

 • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.
 • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.

Ilmoitusta ei saa sijoittaa

1) moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen;
2) pääkaupunkiseudulla: a) kehäteille (Kehä I, II ja III); b) Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3); c) Hakamäentielle (maantie 100);
3) alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä;
4) liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja ramppien sisällä olevat alueet;
5) ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin;
6) siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista;
7) 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h;
8) meluesteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle;
​​​​​​​9) erityistä tarkkaavaisuutta vaativaan paikkaan tai tieosuudelle:

a) tunneliin tai alle 200 metrin etäisyydelle tunnelin suuaukosta taikka yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta;
​​​​​​​b) alle 200 metrin etäisyydelle riista-aidan aukosta tai päätepisteestä taikka paliskuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdasta;
c) alle 200 metrin etäisyydelle moottoritien tai moottoriliikennetien taikka ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdasta;
​​​​​​​d) varalaskupaikoille;
e) liikennemerkillä merkitylle ohituskieltoalueille;
f) alle 100 metrin etäisyydelle paikasta, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta;
g) tien poikkileikkauksen muutoskohtiin.

 

1) Kaksi yksinkertaista opastetta, joissa nuoli osoittaa suuntaa kohti tapahtumapaikkaa (Kyläyhdistyksen tupailta/Juhannustanssit). 2) Enkelinmuotoinen opaste hääpaikalle.

Kuva: Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

​​​​​​​Kaupallisten tapahtumien viitoittaminen

Tilapäinen opastusmerkki (G42) on tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jolla voidaan viitoittaa kestoltaan rajatut, yleensä parin päivän ja pisimmillään joitain viikkoja kestävät kaupalliset yleisötapahtumat, joita ei voida viitoittaa muilla opastusmerkeillä.  Edellä mainittuja tapahtumia voivat olla esimerkiksi tilapäinen myyntitoiminta (marjojen myynti, kesäkahvila), kiertävä sirkus, kesäteatteri, messut .

Lue lisää:

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt:


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

 

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).