Avaa chat-ikkuna

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen arjessa ja matkailussa

Matkaketjut ja liityntäpysäköinti
Pyörämatkailun edistäminen ja EuroVelo
Mikroliikkuminen
Talvipyöräily

Lapsi pyöräilemässä pyöräilyväylällä kesäisenä päivänä.

Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää ja ihmisten arkea on viime vuosina noussut yhä keskeisempään asemaan. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä tuetaan sitä, että ihmiset voisivat valita kestävät liikkumismuodot entistä useammin osana arkea.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen keskiössä on myös liikenneturvallisuus. Tieliikenteessä liikenneturvallisuustyötä on jo pitkään ohjannut nollavisio. Visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. ELY-keskukset tekevätkin liikenneturvallisuustyötä myös kävelyn ja pyöräilyn osalta.

ELY-keskukset kehittävät ja rahoittavat valtion maantieverkon liityntäpysäköintikohteita ja edistävät täten sujuvien matkaketjujen toteutumista. ELY-keskukset edistävät tämän lisäksi myös pyörämatkailun ja talvipyöräilyn mahdollisuuksia. Toiminnassa otetaan huomioon myös uudet ilmiöt, kuten mikroliikkuminen uusine liikkumismuotoineen.

Matkaketjut ja liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinnin liikennemerkki.

ELY-keskukset edistävät matkaketjujen toimivuutta parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille ja ELY-keskuksilla on keskeinen rooli valtion maantieverkon solmupysäkkien liityntäpysäköintitarpeiden määrittämisessä. Matkaketjulla tarkoitetaan eri liikennemuotojen yhdistämistä sujuvaksi kokonaisuudeksi. Liityntäpysäköinnin kehittäminen on yksi osa matkaketjujen toimivuutta. Pysäköintialueet voivat palvella myös kimppakyytiläisiä.

ELY-keskukset kehittävät ja rahoittavat valtion maantieverkon liityntäpysäköintikohteita yhdessä kuntien kanssa. Väylävirasto vastaa asemien liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja rahoittamisesta yhdessä kuntien kanssa.

Pyörämatkailun edistäminen ja EuroVelo

Pyörämatkailun edistäminen on yksi Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä. Pyörämatkailun suosio on ollut viime vuosina nousussa. Kestävän matkailumuodon kehittäminen tuokin alueelleen taloushyötyjä ja vetovoimaisuutta. Lisäksi myös paikallisten on helppo tutustua alueensa kohteisiin ja palveluihin pyörän selässä. ELY-keskukset ovat rahoittaneet esimerkiksi erilaisia pyörämatkailuhankkeita. Pyörämatkailua tuetaan ELY-keskuksissa myös uusilla kulkuyhteyksillä sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien uusilla viitoituksilla ja opasteilla. 

EuroVelo on Euroopan pyöräilyliiton edistämä hanke, jonka avulla kehitetään Euroopan laajuista pyöräilyreittiverkostoa. ELY-keskukset ovat olleet mukana parantamassa kansainvälisen pyöräilyn EuroVelo-reittien määrittämistä Suomessa ja reitin maastoon merkitsemistä tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Traficom on myöntänyt valtionavustusta kunnille EuroVelo 10-reitin maastoon merkitsemiseksi tieliikennelain mukaisilla opasteilla katuverkon kohteissa. Voit lukea EuroVelosta lisää Palauteväylästä.

Mikroliikkuminen

Parkissa oleva potkulauta ja jalka sähköpotkulaudan päällä.

Tieliikenneturvallisuuden haasteita lisäävät liikkumisen uudet muodot. Esimerkiksi sähköpotkulautojen suosio on lisääntynyt voimakkaasti. Kansallisena tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisessa liikenneturvallisuusstrategiassa esitettyjä toimenpiteitä muun muassa mikroliikkumisen riskien ja haittojen vähentämiseksi.

Maanteitä koskevissa selvityksissä ja suunnitelmissa huomioidaan laajasti koko liikennejärjestelmän ja liikkumisen tarpeet. ELY-keskukset tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi osallistumalla kaupunkien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Mikroliikkumisen mahdollisuuksia ja haasteita käsitellään aktiivisesti näissä yhteyksissä. Kaupungeilla on vastuu katuverkon liikenteeseen kohdistuvien toimien osalta.

Talvipyöräily

Pyöräily on mukava liikkumismuoto myös talvisin. Matkantekoon kannattaa varata hiukan enemmän aikaa, sillä ajotyyli on hyvä mukauttaa talvikeleihin sopivaksi. Tienpinnat voivat olla ajoittain liukkaita tai epätasaisia, minkä vuoksi maltti on valttia. Talvella pyöräillessä on hyvä ennakoida tilanteita ja välttää äkkinäisiä ajoliikkeitä. Lisäksi suuntamerkin näyttäminen koskee myös pyöräilijää ja korostuu talvisin.

Rauhallisen ajotavan lisäksi asianmukaiset varusteet ja oman näkyvyyden varmistaminen takaavat hyvän talvipyöräilykokemuksen. Valot ja heijastimet takaavat näkyvyyden, nastarenkaat lisäävät turvallisuutta ja pyörän hallittavuutta. Koska kaatumisriski on talvella suurempi, pyöräilykypärän käytön merkitys korostuu talvella entisestään.

ELY-keskuksessa tehdään ympärivuotisen kävelyn ja pyöräilyn eteen töitä joka päivä. Jalankulku- ja pyöräilyväylien pääreittien tavoitteena on palvella liikkujia mahdollisimman hyvin myös lumen ja jään aikaan. Jalankulku- ja pyöräilyväylien hoidon taso määräytyy hoitoluokkien mukaan. Olipa kyseessä ELY-keskuksen tai kaupungin hoitama väylä, tavoitteena on yhdenmukainen hoidon laatu koko reitillä. Talvikunnossapitoa ennakoidaan myös uudelleenpäällystyksillä, sillä hyväkuntoinen päällyste helpottaa myös väylän talvikunnossapitoa.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 25.01.2024