Navigointivalikko

liikenne-luvat-suoja ja näkemäalueelle rakentaminen-ingressi

Maantien suoja-alueelle rakentaminen 

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

 • seutu- ja yhdysteillä 20 m
 • valta- ja kantateillä 30 m
 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakentamisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Käsittelymaksut

 • myönteinen päätös asunto- ja loma-asuntokiinteistöiltä 200 euroa
 • myönteinen päätös yritys- ja kauppakiinteistöiltä 400 euroa
 • kielteisestä päätöksestä 50 euron käsittelymaksu.

Lupahakemus

Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki aiemmin tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoiset hakutavat

Hakeminen onnistuu myös sähköisellä lomakkeella. Hakemus otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa.

Tarvittaessa voit myös tulostaa paperilomakkeet ja toimittaa ne sähköpostin liitteenä kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi tai postitse Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut toimenpiteet, perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja- alueen ulkopuolelle, kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx) ja hakijan yhteystiedot.

Hakemukseen tulee aina liittää seuraavat liitteet, joissa esitettävät tiedot tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.

 • kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
 • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
 • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Kuvituskuva

Kuva: Eri alueiden rajaus asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).