Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-suoja ja näkemäalueelle rakentaminen-ingressi

Maantien suoja-alueelle rakentaminen 

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakentamisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

 • seutu- ja yhdysteillä 20 m
 • valta- ja kantateillä 30 m
 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maksut

 • Asunto- ja lomakiinteistöön liittyvä myönteinen päätös 220 euroa
 • Yritystoimintaan liittyvä myönteinen päätös 440 euroa
 • Kielteinen päätös 55 euroa
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Lupahakemus

Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki aiemmin tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksesta tulee aina ilmetä:

 • kaikki suoja-alueelle suunniteltu rakentaminen
 • selvitys, miksi suunniteltua rakentamista ei voida sijoittaa suoja-alueen ulkopuolelle
 • kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx)
 • hakijan yhteystiedot
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Hakemukseen tulee aina liittää seuraavat liitteet, joissa esitettävät tiedot tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.

 • kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta, joka tulee pyytää ennen poikkeuslupahakemuksen jättämistä
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys) Osoituksen saat kunnasta
 • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
 • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Ellei hakemuksen liitteenä ole kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja/liitteitä, ne pyydetään toimittamaan. Hakemuksen käsittely jatkuu, kun tiedot/liitteet on toimitettu.

Infograafi: maantien tiealue, suoja-alue ja näkemäalue asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella. Infograafin sisältö on avattu tekstimuodossa seuraavassa kappaleessa (Määritelmiä).

Kuva: Eri alueiden rajaus asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella

Kuvan tekstit:

Tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä.

Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi.

Maantien näkemäalue: Maantien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksityinen tie taikka maantien poikki kulkee rautatie on rakennusten pitäminen kielletty suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi (näkemäalue).

​​​​​Maantien liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet.  Maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 20.02.2024