Navigointivalikko

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-hakemusten käsittely-ingressi

Hakemusten käsittely

Hakemusten käsittelyaika

Luvat myönnetään yleensä neljässä arkipäivässä. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.  Ajankohtaista tietoa lupien käsittelyajoista löytyy tämän sivun vasemmasta reunasta Ajankohtaista-linkistä.

Hinattavan laitteen rekisteröinti ja kytkentätodistus

Vuonna 2011 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettu hinattava laite pitää olla rekisteröity. Ennen vuotta 2011 käyttöön otettu hinattava laite pitää rekisteröidä viimeistään 31.12.2014.

Ennen vuotta 2011 käyttöön otetulla hinattavalla laitteella (jota ei ole vielä rekisteröintikatsastettu) pitää olla katsastustoimipaikan myöntämä hinattavan laitteen kytkentätodistus, kun kyseessä on yli 20 tonnia painava hinattava laite tai yli 22 metriä pitkä hinattava kuljetus. Kopio kytkentätodistuksesta tulee toimittaa hakemuksen liitteenä.

Ajoneuvoyhdistelmän erilliskytkentä

Vetoauton ja perävaunun välinen erilliskytkentä tulee olla katsastustoimipaikan hyväksymä ja rekisteriotteeseen merkitty, jos ajoneuvoyhdistelmä kuormattuna tai tyhjänä ylittää normaaliliikenteessä sallitun akseli-, teli- tai kokonaismassa-arvon tai jos ajoneuvoyhdistelmä kuormaamattomana ylittää jonkin normaaliliikenteessä sallitun mitta-arvon. Rekisteriotteeseen tulee olla kirjattuna yhdistelmän erilliskytkentä vähintään hakemuksessa oleville massoille. Mikäli kytkentätiedot ovat eri liitteessä, tulee kytkentäliitteestä lähettää kopio lupahakemuksen liitteenä.

Muualla kuin Suomessa rekisteröityjen ajoneuvoyhdistelmien osalta (myös, jos yhdistelmän osa on ulkomaisessa rekisterissä) tulee lupahakemukseen liittää todistuskopio suomalaisen katsastustoimipaikan suorittamasta kytkentäkatsastuksesta.

Lupaehdot

Erikoiskuljetusten lupaehdot ovat kaikille samat. Lupaehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Lupaehdot voi tulostaa näiltä internet-sivuilta, ja ne on pidettävä kuljetuksen mukana. 

Luvassa voi olla myös erikoisehtoja, kuten ilmoitusehto, poliisiehto tai sillanvalvonta. 

Lupien muutokset ja peruutukset

Käyttämättömään ja laskuttamattomaan lupaan voidaan kerran tehdä vähäisiä muutoksia.

Kuljetuksen peruuntuessa lupamaksua ei hyvitetä tai palauteta. Peruuntuneen kuljetuksen lupaan sisältynyt sillan ylityksen valvontamaksu voidaan kuitenkin hyvittää asiakkaalle vähentämällä siitä ensin käsittelymaksun.

Kieliversiot

Lupa voidaan kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Sähköposti: erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi