Navigointivalikko

liikenne-luvat-Sähkön, telen, kaukolämmön ja maakaasun sijoittaminen-ingressi

Kaapelit, johdot ja putket tiealueella

Sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittaminen

Milloin tarvitsen luvan?

Tarvitset luvan ELY-keskukselta aina, kun olet sijoittamassa maantien tiealueelle uusia kaapeleita, johtoja tai putkia. Tarvitset luvan myös aina kun huollat ja korjaat tiealueella olevia kaapeleita, johtoja tai putkia tai muutoin työskentelet tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa, ilmoitus tai työlupa. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tievalaistusta varten asennettavat kaapelit muodostavat poikkeuksen. Niiden sijoittamisesta tiealueelle sovitaan alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa.

Sopivan lupatyypin valinta

Joissain tapauksissa suunnittelijalla on mahdollisuus valita useasta eri lupamenettelystä. Kohteeseen soveltuvat vaihtoehdot voi tarkastaa lupa-apurista. Lupa-apuri aukeaa uudessa välilehdessä kuvaa klikkaamalla tai alla olevasta linkistä.

Milloin haen sijoitusluvan?

Hae uuden sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai maakaasulinjan sijoittamiseen tiealueelle sijoituslupaa. Uusien sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sijoittamiseen voit käyttää tietyissä tapauksissa vaihtoehtoisesti myös ilmoitusmenettelyä. Tarkempia tietoja sijoitusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Milloin voin tehdä ilmoituksen?

Jos olet sijoittamassa sähkö- tai telekaapeleita tai ilmajohtoja, voit tehdä sijoituslupahakemuksen sijaan ilmoituksen tietyissä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42a § mainituissa tilanteissa. Epävarmoissa tapauksissa on suositeltavaa, että haet sijoituslupaa. Tarkempia tietoja ilmoituksen tekemisestä löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Milloin haen työlupaa?

Hae työlupaa, jos aiot työskennellä tiealueella. Tarvitset työluvan myös, jos tiealueen ulkopuolella tapahtuva työskentely edellyttää liikenteenohjausta ja liikenteen varoittamista liikennemerkein. Esimerkiksi kertaluontoiset työt, kuten kaapeleiden ja johtojen huolto- ja korjaustyöt edellyttävät työlupaa. Tarkempia tietoja työluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

 


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

  •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).