Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Luvat-Suunnittelijan_työkalupakki

Suunnittelijan työkalupakki

 

Milloin suunnitteluvaiheen esiselvitykset vaaditaan?

Suunnitteluvaiheen esiselvityksiä vaaditaan seuraavissa tapauksissa:

 • Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle (sijoituslupa- ja ilmoitusmenettely)
 • Sähkö- ja telejohtojen sijoittaminen tiealueelle tai tiealueen ulkopuolelle (sijoituslupa- ja ilmoitusmenettely)
 • Kaukolämpöjohtojen sijoittaminen tiealueelle
 • Maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle

Esiselvityksillä varmistetaan, että kaapelit, johdot ja putket pystytään asentamaan tiealueelle tehokkaasti, turvallisesti ja tietä vaurioittamatta. Ilmoitusmenettelyssä lähtötietojen selvittäminen on edellytys ilmoituksen voimaantulolle, sillä niillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn.

Mitä esiselvityksiä vaaditaan?

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen tai ilmoituksen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje esittelee alla listatut kohdat malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislista vaadittavista esiselvityksistä on ohjeen sivulla 5.

Mistä selvitän olemassa olevat kaapelit ja johdot?

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saat tietoa Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM:n Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saat tietoa Johtotieto Oy:stä. ELY-keskuksen tievalaistuskaapeleiden näytön voit pyytää Liikenteen asiakaspalvelukeskuksesta, joka välittää pyynnön eteenpäin.

Valtakunnalliset johtotietopalvelut:

 

Mistä selvitän pohjavedensuojaukset?

Maanteiden varsilla olevat pohjavedensuojaukset voit selvittää Väyläviraston Pohjavesisuojaus -kartasta. Koko maan kattavaan karttaan on merkitty rakennettujen pohjavedensuojausten sijainti ja suojauksen tyyppi.

HUOM! Et voi tehdä ilmoitusta, mikäli työkohteessa on pohjavedensuojaus. Mikäli suunnitellussa työkohteessa on pohjavedensuojaus, suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä mahdolliseen yhteyshenkilöön tai alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamoon tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi. Alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelta saatu lausunto tulee liittää sijoituslupahakemukseen. Alla olevasta linkistä löydät ELY-keskusten kaikkien Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot.

Pohjavedensuojauksen kohdalla kaapeleita, johtoja tai putkia ei saa koskaan asentaa pohjavedensuojauksen kohdalle tai sen päälle, vaan oikea sijoituspaikka on suojauksen ulkopuolella.

 

Mikäli tiealueella työskenneltäessä havaitaan karttaan merkitsemätön pohjavedensuojaus, tulee työt keskeyttää ja ottaa yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

 

Mistä selvitän tulevat tiehankkeet?

 

Tulevat tiehankkeet voit selvittää sekä Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. HUOM! Selvitä tulevat hankkeet molemmista edellä mainituista paikoista. Vanhat ELY-kohtaiset hankelistat ja -kartat ovat poistuneet käytöstä. Verkkotietopisteen kautta voit lähettää viestin suoraan hankkeen yhteyshenkilölle hankkeen tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi.

Mikäli suunnitellussa työkohteessa on tulevia tiehankkeita, suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä mahdolliseen yhteyshenkilöön tai alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamoon tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi. Alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelta saatu lausunto tulee liittää sijoituslupahakemukseen. Lisätietoja osasta hankkeista löytyy Väyläviraston verkkosivuilta.

Alla olevasta linkistä avautuu uusi välilehti, josta löydät ELY-keskusten kaikkien Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot.

Mistä selvitän sillat ja mitä siltakiinnityksissä on tarpeen huomioida?

 

Maantiellä olevat siltojen sijainnit sekä niiden nimet ja siltatunnukset saat selville Väyläviraston karttapalvelusta.

Selvitä maastossa kaikki reitillä olevat sillat. Mikäli kaapelit on tarkoitus kiinnittää siltaan tai asentaa rumpusillan (Ø yli 2,0 metriä) yli, tee jokaisesta sillasta erillinen siltakiinnityssuunnitelma. Huomioi, että rumpusillat tulee lähtökohtaisesti kiertää ulkokautta. Kaapelit on mahdollista asentaa rumpusillan päälle siinä tapauksessa, että kaapelit on mahdollista asentaa sillan kohdalla vähintään 1,0 metrin vaakaetäisyydelle sillan kaiteen ulkopuolelle ja kaapelin asennuskohdalla rummun päällä on vähintään 1,2 metrin paksuinen maakerros. Mikäli sillassa on jo olemassa oleva suojakouru tai suojaputkia, tulee uudet (tele)kaapelit asentaa niihin. Tarvittaessa olemassa oleva kouru tulee vaihtaa isompaan.

Kun olet selvittänyt reitillä olevat sillat, ole yhteydessä alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen silta-asiantuntijaan. Heiltä saat ohjeistusta sekä tiedon siitä, onko siltaan asennettu rakennusvaiheessa suojaputkia ja voidaanko niitä käyttää. Silta-asiantuntijoiden yhteystiedot saat selville Liikenteen asiakaspalvelukeskuksesta. Asiakaspalvelukeskuksen yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

Tarkempia tietoja siltakiinnityksistä ja siltakiinnityssuunnitelman sisällöstä löydät Väyläviraston SILKO-ohjeesta.

Kun olet saanut kaikki siltakiinnityssuunnitelmat valmiiksi, lähetä ne alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen silta-asiantuntijalle hyväksyttäväksi. Liitä hyväksytyt siltakiinnityssuunnitelmat ja silta-asiantuntijan lausunto hakemuksen liitteiksi. Merkitse suunnitelmakarttoihin jokainen reitillä oleva silta ja rumpusilta sekä kaapeleiden asennustapa niiden kohdalla (siltakiinnitys, kierretään, porataan/tunkataan vesistön ali jne.).

Mikä on maantien suoja-alue ja kuinka leveä se on?

 

Maantien suoja-alue on tiealuetta huomattavasti laajempi alue, joka ulottuu pääsääntöisesti

 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskilinjasta
 • valta- ja kantateillä 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta
 • seutu- ja yhdysteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta

Tarvitset tiedon suoja-alueen leveydestä esimerkiksi silloin, jos olet suunnittelemassa muuntamorakennusta tai muuta yli 1 m3 suuruista rakennelmaa maantien läheisyyteen.

 

Huomioithan että muuntamot ja muut rakennelmat tulee sijoittaa lain mukaan suoja-alueen ulkopuolelle. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakent amisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

 

Alla olevassa kuvassa esitetään maantien tiealueen/liikennealueen, suoja-alueen sekä näkemäalueen rajaukset asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella.

Miten selvitän tieosoitteen kännykän tai tabletin avulla maastossa?

Yllä esitellyt Väyläviraston sovellukset tarjoavat tieosoitepohjaista tiestötietoa. Maastossa työskenneltäessä pelkkä tieosoitetieto voi riittää.

Maastossa voit selvittää sijaintisi tieosoitteen Android-puhelimissa ja tableteissa toimivalla Paalu-sovelluksella. Sovelluksessa esitetään tieosoitteen yhteydessä käyttöhetken tarkkuus metreissä. Mobiilisovellusta käytettäessä tulee huomioida, että lupapäätökset tehdään karttojen perusteella tyypillisesti työpöytäsovelluksia käyttäen. Näin ollen lupapäätöksen ja Paalu-sovelluksen tieosoitteissa voi olla pieniä eroja.

 

Ilmainen sovellus on ladattavissa Play-kaupasta:


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 30.01.2024