Navigointivalikko

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Luvat-Suunnittelijan_työkalupakki

Suunnittelijan työkalupakki

 

Milloin suunnitteluvaiheen esiselvitykset vaaditaan?

Suunnitteluvaiheen esiselvityksiä vaaditaan seuraavissa tapauksissa:

 • Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle (sijoituslupa- ja ilmoitusmenettely)
 • Sähkö- ja telejohtojen sijoittaminen tiealueelle tai tiealueen ulkopuolelle (sijoituslupa- ja ilmoitusmenettely)
 • Kaukolämpöjohtojen sijoittaminen tiealueelle
 • Maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle

Esiselvityksillä varmistetaan, että kaapelit, johdot ja putket pystytään asentamaan tiealueelle tehokkaasti, turvallisesti ja tietä vaurioittamatta. Ilmoitusmenettelyssä lähtötietojen selvittäminen on edellytys ilmoituksen voimaantulolle, sillä niillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn.

Mitä esiselvityksiä vaaditaan?

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen tai ilmoituksen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje esittelee alla listatut kohdat malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislista vaadittavista esiselvityksistä on ohjeen sivulla 5.

 

Kaikki esiselvitykset eivät kuitenkaan aina ole tarpeen. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset on ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

 

Mistä selvitän olemassa olevat kaapelit ja johdot?

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saat tietoa Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM:n Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saat tietoa Johtotieto Oy:stä.

Valtakunnalliset johtotietopalvelut:

 

Mistä selvitän pohjavedensuojaukset?

Maanteiden varsilla olevat pohjavedensuojaukset voit selvittää Väyläviraston Pohjavesisuojaus -kartasta. Koko maan kattavaan karttaan on merkitty rakennettujen pohjavedensuojausten sijainti ja suojauksen tyyppi.

HUOM! Et voi tehdä ilmoitusta, mikäli työkohteessa on pohjavedensuojaus. Mikäli suunnitellussa työkohteessa on pohjavedensuojaus, suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä mahdolliseen yhteyshenkilöön tai paikallisen ELY-keskuksen kirjaamoon tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi. Paikalliselta ELY-keskukselta saatu lausunto tulee liittää sijoituslupahakemukseen.

 

Pohjavedensuojauksen kohdalla kaapeleita, johtoja tai putkia ei saa koskaan asentaa pohjavedensuojauksen kohdalle tai sen päälle, vaan oikea sijoituspaikka on suojauksen ulkopuolella.

 

Mikäli tiealueella työskenneltäessä havaitaan karttaan merkitsemätön pohjavedensuojaus, tulee työt keskeyttää ja ottaa yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

 

Alla olevasta linkistä avautuu uusi välilehti, josta löydät kaikkien ELY-keskusten Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot.

 

Mistä selvitän tulevat tiehankkeet?

 

Tulevat tiehankkeet voit selvittää sekä Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. HUOM! Selvitä tulevat hankkeet molemmista edellä mainituista paikoista. Vanhat ELY-kohtaiset hankelistat ja -kartat ovat poistuneet käytöstä. Verkkotietopisteen kautta voit lähettää viestin suoraan hankkeen yhteyshenkilölle hankkeen tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi.

Mikäli suunnitellussa työkohteessa on tulevia tiehankkeita, suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä mahdolliseen yhteyshenkilöön tai paikallisen ELY-keskuksen kirjaamoon tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi. Paikalliselta ELY-keskukselta saatu lausunto tulee liittää sijoituslupahakemukseen. Lisätietoja osasta hankkeista löytyy myös Väyläviraston verkkosivuilta.

Alla olevasta linkistä avautuu uusi välilehti, josta löydät kaikkien ELY-keskusten Liikenne -vastuualueiden kirjaamojen yhteystiedot.

 

Mikä on maantien suoja-alue ja mistä selvitän sen leveyden?

 

Maantien suoja-alue on tiealuetta huomattavasti laajempi alue, joka ulottuu pääsääntöisesti

 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskilinjasta
 • valta- ja kantateillä 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta
 • seutu- ja yhdysteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta

Tarvitset tiedon suoja-alueen leveydestä esimerkiksi silloin, jos olet suunnittelemassa muuntamorakennusta tai muuta yli 1 m3 suuruista rakennelmaa maantien läheisyyteen.

 

Huomioithan että muuntamot ja muut rakennelmat tulee sijoittaa lain mukaan suoja-alueen ulkopuolelle. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakent amisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

 

 

Alla olevassa kuvassa esitetään maantien tiealueen/liikennealueen, suoja-alueen sekä näkemäalueen rajaukset asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella.

Maantien suoja-alueen leveyden voit selvittää tierekisteristä. Tierekisterin käyttöön tarvitset Extranet-tunnukset, jotka voit hakea Väylävirastolta. Tarkemmat ohjeet tunnusten hakemiseen löydät alempaa tältä sivulta.

 

Mitä tietoja löydän Väyläviraston Tiestötiedot -sovelluksesta?

Sijoituslupahakemusten ja ilmoitusten esiselvitys- ja perustietojen selvittämistä varten Väylävirasto on tehnyt avoimen tiestötietosovelluksen. Sovellus esittää yleisimmin tarvittavat tierekisterissä olevat tiedot kuten tieosoitteen, hoitourakan (esim. Pudasjärvi-Taivalkoski, ei urakoitsijayritys), nopeusrajoituksen, tien liikennemäärän sekä ajoradan/päällysteen leveyden karttapohjaisesti. Sovelluksen käyttöä on esitelty lyhyesti alla olevassa ohjeessa.

Mitä hyödyllisiä sovelluksia Väyläviraston Extranetissä on?

Tierekisteri sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä. Kaapelireitin suunnitteluvaiheessa tierekisteristä löytyviä hyödyllisiä tietoja ovat mm. tien suoja-alueen leveys, tien liikennemäärät ja nopeusrajoitukset, kävely- ja pyöräilyväylät, sillat sekä alueurakka.

 

Tiemappi tarjoaa mm. monipuoliset haku- ja muunnostoiminnot (tienumerot, katuosoitteet ja koordinaatit). Kaikki hakutoiminnot toimivat kaksisuuntaisesti, joko kirjoittamalla hakuehdot lomakkeelle tai osoittamalla haluttu kohde karttaikkunasta. Kaapelireitin suunnitteluvaiheessa tiemapista löytyviä hyödyllisiä tietoja ovat mm. katuosoitteen muuntaminen tieosoitteeksi ja päinvastoin. Tiemapissa on valittavissa joko taustakartta tai ilmakuva, jonka päälle saadaan näkyviin mm. maanmittauslaitoksen kiinteistöjaotus ja tieverkko.

 

Kuinka saan Extranet -tunnukset Väyläviraston palveluihin?

Johtojen, kaapeleiden ja putkien sijoituslupia hakeville ja suunnitteleville henkilöille voidaan myöntää enintään neljä vuotta kerrallaan voimassa olevat tunnukset Väyläviraston Extranet-palveluun Tierekisteri- ja Tiemappi-sovelluksiin.

 

Täytä jo valmiiksi esitäytettyyn Extranet-sopimukseen yrityksesi tiedot ja käyttöoikeuden saajat. Extranet-sopimus tehdään yrityksittäin tai toimipisteittäin, eli kaikki yrityksessä tai isomman yrityksen yhdessä toimipisteessä tunnuksia tarvitsevien henkilöiden tiedot koostetaan samaan sopimukseen. Älä siis hae tunnuksia jokaiselle henkilölle omalla sopimuksella, vaan kerää yhteen sopimukseen usean henkilön tiedot. Sopimukseen sisältyy henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua Extranet-portaaliin. Lähetä täytetty sopimuspohja osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi.

Miten selvitän tieosoitteen kännykän tai tabletin avulla maastossa?

Yllä esitellyt Väyläviraston sovellukset tarjoavat tieosoitepohjaista tiestötietoa. Maastossa työskenneltäessä pelkkä tieosoitetieto voi riittää.

Maastossa voit selvittää sijaintisi tieosoitteen Android-puhelimissa ja tableteissa toimivalla Paalu-sovelluksella. Sovelluksessa esitetään tieosoitteen yhteydessä käyttöhetken tarkkuus metreissä. Mobiilisovellusta käytettäessä tulee huomioida, että lupapäätökset tehdään karttojen perusteella tyypillisesti Tiemappia käyttäen. Näin ollen lupapäätöksen ja Paalu-sovelluksen tieosoitteissa voi olla pieniä eroja.

 

Ilmainen sovellus on ladattavissa Play-kaupasta:


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).