Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne_Sijoituslupa_sähkö,_tele,_kaukolämpö_ja_maakaasu-ingressi

Sijoituslupa sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

Sijoituslupien käsittelyaika

27.3.2023

Mikäli lähetät hakemuksen nyt, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

Mikäli hakemuksesi sisältään vain uuden yksittäisen sähkö- ja teleliittymän tai esim. enintään 3 alitusta tai ylitystä, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Ajankohtaista tietoa

14.3.2023: Liikenteenohjauksen mallikuvat ovat uudistuneet

Liikenteenohjauksen mallikuvista on julkaistu uudet versiot johtuen muun muassa taannoisesta Tieliikennelain uudistuksesta, ja ne otetaan käyttöön 1.4. ja siitä eteenpäin saapuneissa hakemuksissa. Kaikki liikennemerkit on päivitetty uuden Tieliikennelain mukaisiksi. Lisäksi mallikuviin on tehty joitain muutoksia ja tarkennuksia esimerkiksi vaadittuihin tieleveyksiin ja liikennemerkkeihin. Muutokset koskevat erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylillä tehtäviä töitä, joilla vaadittu tieleveys on kasvanut 2,5 metriin. Tutustu uusiin mallikuviin internet-sivuillamme.

30.12.2022 Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön helmikuussa 2023, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

1.1.2022 Lisäkirje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeeseen julkaistu

Väylävirasto on julkaissut lisäkirjeen, jonka sisältöä noudatetaan, kun kuunnitellaan 5G-piensolutukiasemia maantien läheisyyteen tai kaapeleiden sijoittamista uusiin kallioleikkauksiin.

31.8.2020 Poikkeuslupa suoja-alueelle sijoitettavalle muuntamolle

Mikäli haet poikkeuslupaa puistomuuntamolle sijoituslupahakemuksen yhteydessä, toimita hakemuksen mukana kaikki poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet, myös naapurin kuulemislausunto paikallisen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

13.11.2019 Muutoksia maantien suoja-alueen leveyteen

Mikäli Tierekisterissä tietolajissa 305 (Suoja-alue) ei ole mainintaa suoja-alueen leveydestä, on suoja-alueen leveys seuraava:

 • Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alueen leveys on 50 metriä lähimmän ajoradan keskilinjasta.
 • Valta- ja kantateillä suoja-alueen leveys on 30 metriä ajoradan keskilinjasta.
 • Seutu- ja yhdysteillä suoja-alueen leveys on 20 metriä ajoradan keskilinjasta.

Milloin tarvitsen luvan?

Tarvitset sijoitusluvan aina kun olet sijoittamassa sähkö- ja telekaapeleita ja -ilmajohtoja sekä kaukolämpöjohtoja tai maakaasuputkia tiealueelle. Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavalle ilmajohdolle tarvitset sijoitusluvan silloin, kun ilmajohdon johtoalue ulottuu tiealueelle.

Lupapäätös sisältää:

 1. luvan sijoittaa kaapeleita, johtoja ja putkia sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle.
 2. luvan työskennellä tiealueella.
 3. tarvittaessa luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen.

Lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Poikkeuksen muodostaa tievalaistuksen rakentaminen (pylväät ja kaapelointi/ilmajohto), joiden sijoittamisesta tiealueelle verkonhaltija sopii alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa. Vapaamuotoinen hakemus ja liitteet lähetetään sen ELY-keskuksen Liikenne-vastuualueen kirjaamoon, jonka alueella valaistava tie sijaitsee. Valaistuksen rakentamiseen tulee hakea myös erillinen työlupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Valaistussuunnitelman käsittelyn yhteydessä voidaan sopia myös valaisinkeskuksen syöttökaapelin sijoittamisesta. Pelkälle syöttökaapelille sijoitusluvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Mitä sijoituslupa maksaa?

 Sijoitusluvan hinta määräytyy tien pituussuuntaisen asennuksen pituuden sekä alitusten/ylitysten määrän mukaan.

Hakemusten käsittelyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että yksi hakemus kattaa yhden yhtenäisen työkohteen tai enintään 50 000 metrin osuuden siitä ja/tai enintään 100 alitusta tai ylitystä. Mikäli hakemus on tätä laajempi, jaa hakemus useaan osaan ennen hakemuksen lähettämistä.

Sijoituslupahakemuksen sisältö ja hinta

Sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 500 m matkalla ja/tai enintään 3 alitusta tai ylitystä. Sisältää yhden maastokatselmuksen: 410 €
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 5 000 m matkalla ja/tai enintään 20 alitusta tai ylitystä. Sisältää kolme maastokatselmusta: 1 300 €
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 50 000 m ja/tai entintään 100 alitusta tai ylitystä. Sisältää neljä maastokatselmusta: 2 400 €

Hakemuksen reitin pituuden ylittäessä 50 000 m tai sisältäessä yli 100 alitusta tai ylitystä, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 

Luvan saajalta peritään puolet normaalista lupamaksusta, jos hanke toteutetaan yhteisrakentamisena ja kunkin luvan saajan hakemuksessa mainitaan, että kyse on yhteisrakentamisesta. Luvan saajalta peritään puolet normaalista lupamaksusta myös siinä tapauksessa, että kaapelit sijoitetaan yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen. Aiemmin luvan saaneelle ei korvata osaa lupamaksusta, jos toinen hakija myöhemmässä vaiheessa hakee lupaa samalle reitille tai olemassa olevaan putkitukseen ja ilmoittaa yhteisrakentamisesta. Lupamaksua ei peritä, jos viestintä-, sähkö-,maakaasu- tai kaukolämpöhanke liittyy Väyläviraston tai ELY-keskuksen tiehankkeeseen.

 • Kielteinen päätös 50 €
 • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Maastokatselmukset

 •  Erillinen maastokatselmus työmaalla: 200 €

Millä lomakkeella haen sijoituslupaa?

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnukset.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki aikaisemmin tekemäsi hakemukset.

Pääset tutustumaan sähköisen asiointipalvelun käyttöä koskeviin ohjevideoihin alla olevista linkeistä. Ohjevideoilla sähköisen asiointipalvelun käyttöä ja ominaisuuksia käydään läpi huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin pdf-muotoisessa käyttöohjeessa.

Video 1: Kirjautuminen palveluun ja etusivun toiminnot (kesto 3:20)

Video 2: Uusi hakemus, yleistiedot ja kartan toiminnot (kesto 5:58)

Video 3: Reitin lisääminen (kesto 10:33)

Video 4: Reittipisteen lisääminen (kesto 7:36)

Video 5: Esimerkkejä kartoista (kesto 3:50)

Video 6: Esiselvitykset vaihe 1 (kesto 7:12)

Video 7: Esiselvitykset vaihe 2 (kesto 8:22)

Video 8: Liikenteenohjaus, yhteystiedot ja liitteet (kesto 9:29)

Jotta Sähköisen asiointipalvelun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa teille käyttäjille, haluamme kuulla kokemuksianne sähköisestä asiointipalvelusta ja näkemyksiänne siitä, miten palvelua tulisi kehittää. Voit siis vaikuttaa palvelun sisältöön ja toimintaan antamalla palautetta. Mikäli sinulla on sähköisen asiointipalvelun kehittämiseen liittyviä ideoita tai mielestäsi palvelussa on korjausta vaativia puutteita, voit lähettää viestiä osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi

Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemuslomake liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, postilla osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä hakemuslomake sähköisessä asiointijärjestelmässä huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki alla olevassa luettelossa mainitut liitteet pdf-muodossa.

Liitä hakemukseen:

 • Esiselvitysten tarkistuslista (sähköisessä asiointipalvelussa sisältyy lomakkeeseen)
 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Suunnitelmakartta/-kartat johdon/kaapelin/putken sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen  (suunnitelmakartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Maaperäkartta
 • Perustelut, mikäli kaapelit on tarkoitus sijoittaa Liikenneviraston määräyksen tai ohjeen vastaisesti
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma (sähköisessä asiointipalvelussa sisältyy lomakkeeseen)
 • Työsuunnitelmat ja -menetelmät sekä valokuvat erikoiskohteista (tieto reitillä olevista pohjavedensuojauksista,  paalutuksista, rummuista jne.)
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Siltakiinnityssuunnitelma ja silta-asiantuntijan lausunto (jos kaapeli, johto tai putki on tarkoitus kiinnittää siltaan)
 • Esikatselmusmuistio, jos esikatselmus on pidetty
 • Mahdolliset poikkeuslupahakemuksen liitteet

Edellä mainittujen liitteiden lisäksi voit liittää hakemukseen myös muita liitteitä, jos katsot että ne helpottavat hakemuksen käsittelyä. Merkitse aina olemassa olevat maanalaiset kaapelit, johdot ja putket suunnitelmakarttoihin.

Esiselvitykset ennen hakemuksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen. Sähköisessä asiointipalvelussa esiselvitysten tarkistuslista sisältyy lomakkeeseen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohjeesta löydät tarvittavat esiselvitykset malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislistan vaadittavista esiselvityksistä löydät ohjeen sivulta 5.

Kaikki esiselvitykset eivät aina ole tarpeellisia. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset löydät ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Linkit pohjavedensuojauskarttaan ja tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, selvitä suojauksen tai tiehankkeen vaikutukset reittiin alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kun olet tehnyt tarvittavat esiselvitykset, sen jälkeen voit tarvittaessa kutsua tarvittaessa koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saat Liikenteen asiakaspalvelusta, mikäli et niitä jo entuudestaan tiedä. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos kaapeleita, johtoja tai putkia voida sijoittaa Liikenneviraston määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot, kaapelit tai putket sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Poikkeuslupahakemus muuntamolle

Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on lain mukaan kielletty. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeuslupaa haetaan.

Poikkeuslupaa suositellaan haettavaksi erikseen, mutta sitä voi hakea myös sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet.

Tarkempia tietoja maantien suoja-alueesta ja siitä, mistä voit selvittää suoja-alueen leveyden, löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Liittymälupahakemus muuntamolle

Mikäli muuntamoa varten on tarpeen rakentaa uusi tieliittymä tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoitus muuttuu, hae aina erillinen lupa uudelle tieliittymälle tai käyttötarkoituksen muutoslupa olemassa olevalle liittymälle. Jokaisesta liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu. Tarkempia tietoja liittymäluvasta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Milloin tarvitaan toteuttamissopimus?

Mikäli hakemus sisältää sijoittamista kaivamalla maantien suuntaisesti kevyen liikenteen väylän rakenteisiin, tulee hakijan selvittää ennen hakemuksen jättämistä alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelta, tekeekö alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualue toteuttamissopimuksen, joka tulee sijoitusluvan liitteeksi. Kyselyn voit lähettää alueellisen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kirjaamoon, joiden yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä.

Kuinka kauan lupapäätös on voimassa?

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupa tulee hakea uudestaan niiltä osin, kun työtä ei ehditty tekemään valmiiksi. Loppukatselmuksen pitämisen jälkeen tapahtuvat muutokset reittiin vaativat aina kokonaan uuden sijoitusluvan hakemisen.

HUOM! Ethän lähetä tiedusteluja lupakäsittelijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, sillä silloin asian käsittelyyn voi tulla pitkä viive loman tai muiden poissaolojen takia.

Muutokset jo lähetettyyn sijoituslupahakemukseen

Mikäli olet jo lähettänyt sijoituslupahakemuksen, voit toimittaa lisätietoja sähköpostilla osoitteeseen

 • johdot@ely-keskus.fi.

Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen diaarinumero (PIRELY/xx/202x) tai luvan hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero(t). Huomioi, että sähköpostin koko saa olla enintään 10 Mt.

Muutokset jo myönnettyyn sijoituslupaan

Mikäli sijoituslupa on jo myönnetty, siihen voi tehdä lupapäätöksessä mainittuja vähäisiä muutoksia ottamalla yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen edustajaan. Mikäli kyseessä on vähäistä suurempi muutos, silloin muutoksen osalta tulee tehdä kokonaan uusi sijoituslupahakemus.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta voit selvittää myös esim. alueellisen silta-asiantuntijan tai hoitourakan yhteyshenkilön.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Chat -palvelu arkisin klo 9 - 15

0295 020 600 ma - pe klo 9 - 15 (pvm/mpm)

 Sijoituslupamenettelyssä sovellettavat lait, määräykset ja ohjeet

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 2005/503

Liikenneviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 23.10.2018

Liikenneviraston ohje LIVI/529/06.02.00/2016 korvaa sopimusmenettelyä koskevat kohdat ja sopimusmallit ohjeissa

 • Maakaasujohdot ja maantiet 17.12.2009
 • Kaukolämpöjohdot ja maantiet 17.12.2020

Muilta osin edellä mainitut ohjeet pysyvät voimassa.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Twitter

Liikenteen asiakaspalvelun puhelinpalvelu on 12.1.-28.4. poikkeuksellisesti avoinna klo 9-14. Voit jättää palautetta, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia normaalisti Palauteväylän kautta. Käsittelemme saapuneita viestejä arkisin klo 8-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 27.03.2023