Navigointivalikko

liikenne-yksityistieavustukset-erityiskohteiden avustaminen-ingressi

Erityiskohteiden avustaminen

Yksityisteiden erityiskohteisiin, joita ovat lauttapaikat, vuosittain purettavat sillat sekä talvitiet, valtionavustusta myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa ensisijaisesti pysyvää asutusta palvelevalle yksityistielle.

Avustusta voi hakea valtionavustuskelpoiselle erityiskohteelle, joita ovat

 • yksityisteiden lauttapaikat
 • vuosittain purettavat sillat
 • talvitiet.

Avustuksen suuruus

Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.

Erityiskohteen avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lauttapaikkojen ylläpitoon ja vuosittain purettavien siltojen avustuksista voidaan maksaa ennakkona enintään 80 prosenttia edellisvuoden kustannuksiin perustuvasta avustussummasta.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, johon tulee liittää selvitys kuluista. Hakemukset tulee toimittaa:

KEHA-keskus
Keskinen maksatusalue/Yksityistiet
PL 136
33101 Tampere

Hakemus on jätettävä viimeistään kustannusvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, johon tulee liittää selvitys kuluista. Hakemukseen on liitettävä tiekunnan

 • Tiekunnan tilinpäätöstiedot/selvitys lauttapaikan tuloista ja menoista (lauttapaikka)
 • Kopiot hakemuksen perusteeksi esitettävistä kirjanpidon tositteista. Jos hakemuksen mukana toimitetaan koko kirjanpito, merkitään ne tositteet, jotka esitetään hyväksyttäväksi, elleivät ne muuten käy selvästi ilmi.
 • Kirjanpidon raportit (päiväkirja, pääkirja)
 • Tiekunnan tilinpäätöstiedot (tiekunnan ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat ja tilintarkastuskertomus)
 • Peruskartta, johon on merkitty tien sijainti ja pituus, kohteen sijainti ja pysyvä asutus.
 • Lautan liikennöintiaikataulu ja selvitys henkilökunnan määrästä
 • Kustannusten selvityslomake (talvitiet ja vuosittain purettavat sillat)
 • Viimeisin tieyksikkölaskelma, josta selviää tieyksiköt (tiemaksut) ja käyttömaksut sekä niiden määräämisperusteet.
 • todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen

Avustuksen maksatus

Lomakkeet ovat saatavilla seuraavilla verkkosivuilla:

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella:

KEHA-keskus
keskinen maksatusalue/Yksityistiet
PL 136
33101 Tampere

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa liikenteen asiakaspalvelusta (ma–pe klo 9–16)

 • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 • 0295 020 603 (pvm/mpm)

Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

 • 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
oikopolut