Navigointivalikko

Liikenneturvallisuus - liikenneturvallisuussuunnitelmat - ingressi

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Liikenneturvallisuussuunnitelmat linjaavat maakuntien liikenneturvallisuustyötä.

Alueellisen liikenneturvallisuustyön ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtäväksi. Alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat täsmentävät ja konkretisoivat valtakunnallisia toimenpiteitä ottaen huomioon maakunnallisen toimintaympäristön, nykytilanteen ongelmat ja aluekohtaiset painopistealueet.

Kuntakohtaiset turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, uudet toimintatavat ja riittävät resurssit. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kaikki liikkujaryhmät huomioiden sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen.

Maakunnallisia liikenneturvallisuussuunnitelmia:

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Itä-Suomi

Kaakkois-Suomi

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pirkanmaa

Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Varsinais-Suomi ja Satakunta

 


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuussuunnitelmat - Lappi

Suunnitelma Lapin tie- ja maastoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi on laadittu yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Liikenneturvan, Peräpohjolan poliisilaitoksen, Lapin poliisilaitoksen, Liikkuvan poliisin Rovaniemen yksikön, Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Nämä muodostavat keskinäiseen sopimukseen perustuvan Lapin liikenneturvallisuusryhmän.

Muut selvitykset ja esitteet