Avaa chat-ikkuna

Vaalimainonta maantien varrella

Vaalimainoksen voi tilapäisenä ilmoituksena sijoittaa maantien tiealueelle tai asemakaava-alueella maantien liikennealueelle ilman luvan hakemista tai ilmoitusmenettelyä mutta vaalimainoksen sijoittajan pitää noudattaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta antaman määräyksen lukua 3 Tilapäiset ilmoitukset.

Vaalimainokset saa sijoittaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista vaalitilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun vaalit on pidetty.

Vaalimainoksen koko ja ulkoasu

 • Maantien tiealueelle sijoitettavan vaalimainoksen leveys tai korkeus saa olla enintään 120 cm ja enimmäiskoko 1 neliömetri
 • Vaalimainos ei saa sisältää Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Vaalimainos ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.

Vaalimainoksen sijoittaminen tiealueelle

 • Vaalimainos tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Vaalimainoksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.
 • Vaalimainos on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.

Vaalimainosta ei saa tilapäisenä ilmoituksena sijoittaa

 1. moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen;
 2. pääkaupunkiseudulla:
  a) kehäteille (Kehä I, II ja III);
  b) Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3);
  c) Hakamäentielle (maantie 100);
 3. alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä;
 4. liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja ramppien sisällä olevat alueet;
 5. ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin;
 6. siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista;
 7. 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h;
 8. meluesteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle;
 9. erityistä tarkkaavaisuutta vaativaan paikkaan tai tieosuudelle:

a) tunneliin tai alle 200 metrin etäisyydelle tunnelin suuaukosta taikka yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta;
b) alle 200 metrin etäisyydelle riista-aidan aukosta tai päätepisteestä taikka paliskuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdasta;
c) alle 200 metrin etäisyydelle moottoritien tai moottoriliikennetien taikka ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdasta;
d) varalaskupaikoille;
e) liikennemerkillä merkitylle ohituskieltoalueille;
f) alle 100 metrin etäisyydelle paikasta, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta;
g) tien poikkileikkauksen muutoskohtiin.

Kuva 1: Vaalimainosta ei saa sijoittaa meluaitaan, liikenteenohjauslaitteisiin tai muuten siten, että se haittaa liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä.

Graafinen kuva, jossa esitetään kuvatekstissä kerrottu asia.

 

Kuva 2: Vaalimainosta ei saa laittaa alle 30 m lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai alle 50 m lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h.

Graafinen kuva, jossa esitetään kuvatekstissä kerrottu asia.

​​​​​


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Muualla verkossa

Päivitetty: 19.12.2023