Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tien tilapäinen sulkeminen-ingressi

Tien tilapäinen sulkeminen 

Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on siihen haettava lupa ELY-keskukselta. Esimerkiksi ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Tien sulkemislupa tarvitaan myös Puolustusvoimien harjoituksia varten. 

Täytäthän hakemuksen mahdollisimman tarkasti. Ohjeellinen käsittelyaika voi toteutua vain, jos hakemus on tehty oikein. Jos hakemukseen pyydetään täydennystä, voit toimittaa hakemukseen lisätietoja 7 vuorokauden ajan. Jos lisätietojen toimittaminen kestää pidempään, hakemuksen käsittelyajan laskeminen alkaa alusta.

Varmista, että olet ajoissa liikkeellä! Myöhässä toimitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Mikäli tie pitää sulkea tiealueella tehtävän työn vuoksi, tulee hakea työlupaa.

Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.  

Lupa maantien sulkemiseen haetaan alueelliselta ELY-keskukselta, jossa on Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue.  

Huom! Asemakaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus. Tiekunta myöntää luvan yksityistien sulkemiseen.  

 

Maksut ja käsittelyajat 

Lupamaksu ja käsittelyaika riippuvat tapahtuman luonteesta ja laajuudesta. Luvan käsittelijä määrittelee sen, mihin luokkaan lupahakemus kuuluu. Kielteisen päätöksen käsittelymaksu on 55 €.

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisämaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Pienet tapahtumat: lupamaksu 100 €, käsittelyaika noin kuusi viikkoa 

 • Kanta- seutu- tai yhdystien sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa yksi maantie, tai osa siitä, suljetaan 
 • Pistemäinen tapahtuma kanta- seutu tai yhdysteiden risteysalueella.

Keskisuuret tapahtumat: lupamaksu 300 €, käsittelyaika noin kolme kuukautta 

 • Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa kaksi tai useampia maantietä, tai osia niistä, suljetaan ja suljettava tiepituus on alle 10 km  (pois lukien pistemäiset tapahtumat)
 • Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, kun suljettava tiepituus alle on 100 km 

Tapahtuman hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla.  

Suuret tapahtumat: lupamaksu 500€, käsittelyaika noin neljä kuukautta 

 • Valtatien, valtateiden tai niiden osien sulkemista edellyttävät tapahtumat 
 • Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa vähintään kaksi maantietä tai osia niistä suljetaan ja suljettava tiepituus on vähintään 10 km 
 • Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, joissa suljettava tiepituus on vähintään 100 km 

Tapahtuman hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla, sillä yleisölle on tarjottava mahdollisuus jättää mielipiteitä asiassa. Tämän vuoksi prosessia ei ole mahdollista nopeuttaa, koska kansalaisten jättämät mielipiteet joudutaan käsittelemään ennen päätöksen tekemistä. 

Luvan hakeminen 

Ennen hakemuksen lähettämistä keskisuuren tai suuren tapahtuman järjestäjän tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin ELY-keskukseen. Tässä yhteydessä käsitellään järjestäjän kaavaileman tapahtuman tarvitsemien teiden sulkemiseen ja talvirallitapahtumien siirtymätaipaleisiin liittyvät asiat

 • muutostarpeet järjestäjän suunnittelemaan reittiin
 • asiakirjat, jotka järjestäjä laatii lupaprosessia varten
 • järjestäjän toimittamien asiakirjojen julkisuus

Voit jättää yhteydenottopyynnön Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600 (ark. klo 9-15) tai liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Jos tarvitset luvan ammattimaista yleishyödyllistä testitoimintaa varten, voit olla yhteydessä Liikenteen asiakaspalveluun lisäohjeiden saamiseksi.

Hae lupaa sähköisessä asioinnissa

Käytä luvan hakemiseen ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin tahansa ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu. Lisämaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa.

Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitteineen tapahtuman alueen ELY-keskuksen kirjaamoon kirjepostina tai sähköpostilla (max. 10 Mt/viesti). Katso sivun alaosasta yhteystiedot sekä lista ELY-keskuksista, joissa on Liikenne-vastuualue.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: 

 • tapahtuman nimiajankohta ja paikkakunta 
 • maantiet, joita sulkeminen koskee tierekisteriosoitteineen. Maanteiden tierekisteriosoitteet voi selvittää tienumerokartasta
 • suljettavien maantieosuuksien pituus ja tiekohtaiset sulkuajat 
 • kartta, jossa näkyy suljettavat tieosuudet 
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot 
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus 
 • liikenteenohjauksen yleissuunnitelma sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot. Liikennejärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään Tieturva 2-koulutusta.
 • kuntoonpanosopimus

Esimerkkejä: 

Lupapäätös ja muut tarvittavat luvat 

Lupapäätös toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lupapäätöksessä  annetaan tarkemmat ohjeet sekä kerrotaan hakijan velvollisuudet.  

Lupapäätös sisältää luvan asettaa tien sulkemisen tarvittavat liikenteenohjauslaitteet. Jos tapahtuma edellyttää myös muita liikennemerkkijärjestelyitä, on niitä varten haettava erikseen lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lue lisää tapahtuman liikennejärjestelyistä: 

Useamman kunnan alueella järjestettävän tapahtuman meluilmoituksen käsittelee ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualue. Meluilmoitus ELY-keskukselle on tehtävä erikseen. Lue lisätietoa Muualla verkossa -laatikossa olevasta linkistä.

Mahdolliset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi. Hakijan on myös haettava muut tapahtumaan tarvittavat luvat muilta viranomaisilta (esim. yleisötilaisuuden järjestämiseen.)

Kuntoonpanosopimus 

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy täältä:

Luvan hakeminen talvirallikilpailun yhteydessä talvirallirenkailla ajettaville siirtymäosuuksille

Siirtymälupa tarvitaan silloin, kun suljettavat tieosuudet sijoittuvat vain yksityisteille tai kunnalliselle katuverkolle ja maanteitä käytetään pelkästään siirtymäosuuksina.

Rallikilpailun yhteydessä pelkästään siirtymäosuuksilla ajettaville valtion teille Traficomin myöntämän "Poikkeuksen myöntäminen ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä tiellä koskevista vaatimuksista" -päätöksen lisäksi on laadittava hakemus ELY-keskukselle. 

Ennen hakemuksen laatimista järjestäjän on perehdyttävä ELY-keskuksen asettamiin ehtoihin talvirallirenkaiden käytölle siirtymäosuuksilla. Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Puolustusvoimien harjoitukset 

Puolustusvoimien on hankittava alueelliselta ELY-keskukselta päätös tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta, jos Puolustusvoimilla on tarve tilapäisesti estää tai rajoittaa yleisen liikenteen pääsyä jollekin tieverkon osalle. Tarvittaessa laaditaan myös kuntoonpanosopimus, jos tien käyttö kuluttaa tietä.  

Tehtävä on siirtynyt poliisilta ELY-keskuksille uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 alkaen. Muilta osin noudatetaan Väyläviraston ohjetta:

ELY-keskusten liikennevastuualueen toimialueet: 

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat 
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat 
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta 
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta 
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta 
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat 
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat 
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat 
 • ELY-keskusten alueet kartalla
   
 • ELY-keskusten yhteystiedot 

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm) Huom! 1.7.–26.7 klo 9–14
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 01.07.2024