Navigointivalikko
Maantielauttaliikenne - ingressi

Maantielauttaliikenne

Maantielauttaliikennettä on 40 lauttapaikalla. Suomen Lauttaliikenne Oy (Finferries) vastaa maantielauttaliikenteen hoidosta muilla lauttapaikoilla paitsi Arvinsalmessa (Liperi) ja Bergössä (Maalahti), joissa lauttaliikenteen hoitaa Väyläviraston omistamilla losseilla Kymen Saaristoliikenne Oy.

Maantielautat kulkevat pääsääntöisesti ilman aikataulua. Aikataulut löytyvät palveluntuottajien sivuilta sekä lauttapaikkakohtaisesti Fintrafficin Liikennetilannepalvelusta. Myös maantielauttaliikenteen häiriöistä ilmoitetaan Fintrafficin Liikennetilannepalvelussa. Lisäksi palvelussa voi tarkastella maantielauttojen liikennöintiä ja alusten sijaintia.

Lautta-aikataulut ovat Saaristotiellä laaja kokonaisuus, jossa huomioidaan useita eri näkökulmia ja jatkoyhteyksiä. Lautta-aikataulujen keskinäisen yhteensovituksen lisäksi lauttojen aikatauluissa huomioidaan mm. linja-autoliikenteen aikataulut sekä työmatkapendelöinnin vaatimukset. Lautta-aikataulut ovat laadittu mahdollisimman sujuviksi huomioiden voimassa olevat Saaristotien nopeusrajoitukset.

Saaristossa liikkuessa on hyvä ottaa huomioon maantielauttojen rajallinen kapasiteetti ja ruuhkat. Viime vuosina on kuitenkin saatu useita uusia lauttoja liikenteellisesti vilkkaille lauttaväleille. Uudet lautat ovat kapasiteetiltaan aiempaa suurempia ja parantavat liikenteen välityskykyä huomattavasti. Lisäksi uusien lauttojen kansijärjestely sekä lauttarantojen uudet liikennejärjestelyt mahdollistavat ajoneuvojen nopeamman purun ja lastauksen, mikä osaltaan vähentää ruuhkautumista.

Maantielautat ovat osa maantieverkkoa, joten ne ovat kaikille maksuttomia. Saariston Rengastiellä Houtskarin puolella maantie päättyy Mossalaan ja vastaavasti Iniön puolella Daleniin. Näin ollen Houtskarin ja Iniön välillä ei ole maantielauttayhteyttä, vaan se hoidetaan avustettuna yhteysalusliikenteenä kesäkaudella.

Kohti ympäristöystävällistä maantielauttaliikennettä

Kuten muussakin maantieliikenteessä, myös lauttaliikenteessä sähkö- ja hybridiratkaisut yleistynevät tulevaisuudessa. Lauttaliikenteessä tienpitäjän pitkän aikavälin tavoitteena onkin parantaa liikenteen energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä valtakunnallisesti vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuosien 2010–2015 keskiarvotasosta.

Tavoitetta edistetään muun muassa uudella teknologialla ja energiaratkaisuilla. Vuodesta 2017 käytössä ollut hybridilautta Elektra on osoittautunut energiatehokkaaksi alukseksi. Elektra esimerkiksi liikennöi lähes pelkästään sähköenergialla, mikä merkitsee merkittävää säästöä energiakuluissa verrattuna perinteiseen diesellauttaan. Elektran käyttämästä energiasta 98 prosenttia on vihreää, nollapäästöistä sähköä. Säästö hiilijalanjälkenä on noin 80 prosenttia verrattuna öljyn käyttöön energian lähteenä.

Elektran rinnalla on aloittanut toinen vastaavan kokoluokan hybridilautta Altera, joka on jopa 30 prosenttia edeltäjäänsä energiatehokkaampi. Lisäksi uusi hybridilossi aloitti liikennöinnin Nauvo-Korppoo-lauttapaikalla helmikuussa 2023. Päästötavoitteet on huomioitu myös Järvi-Suomen 12 lauttapaikan lossiliikennepalveluiden kilpailutuksessa.

Uudet lautat ja lossit ovat kapasiteetiltaan aiempaa suurempia. Tämä parantaa liikenteen välityskykyä huomattavasti. Muutosten ansiosta lauttapaikkojen kapasiteetit ja niiden myötä ympäristöystävällisyys paranevat. 

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 13.12.2023