Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-muita opastusmerkkejä-ingressi

Muita opastusmerkkejä 

Paikalliskohteen ja erityiskohteen viitoitus

Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, musta teksti KESKUSTA.

Paikalliskohteet ovat yleensä taajaman sisäisiä kohteita kuten keskustoja, kaupunginosia, aluekeskuksia. Erityiskohteita ovat esimerkiksi terminaalit sekä tärkeät runsaasti liikennettä synnyttävät teollisuuslaitokset.

Erityiskohteen viitoittamisen perusteita ovat kohteen synnyttämä liikennemäärä, terminaaliliikenteen osuus tien liikennemäärästä ja liikenteen luonne. Viitoitukseen vaikuttaa myös kohteen liikenneverkollinen sijainti. Viitoituksen tarve on suurempi, jos erityiskohteeseen kulkeva liikenne ohjautuu verkollisesta syystä helposti väärälle reitille tai jos kohteeseen suuntautuva liikenne on syytä ohjata pois tietyltä reitiltä.

Erityiskohdeviitoituksen tarve kasvaa kun:

 • kohteen liikenne on valtakunnallista tai seudullista
 • kohteeseen suuntautuu työmatkaliikenteen lisäksi paljon muuta säännöllistä liikennettä
 • kohteeseen suuntautuu paljon raskasta liikennettä
 • lähietäisyydellä on toinen merkittävä saman toimialan kohde (erottelutarve)
 • paikannimiviitoitus johtaa harhaan.

Kunta tai yritys voi esittää viitoituskelpoisen paikallis- tai erityiskohdetta osoittavan opastusmerkin sijoittamista maantielle tai maantiellä jo olevan merkin sisällön muuttamista paikalliselle ELY-keskukselle. Jos esitys tukee tai edistää viitoitusperiaatteiden toteutumista, voi ELY-keskus hyväksyä esityksen toteutettavaksi. Tällöin kunta tai yritys vastaa merkkien hankinta- ja toteuttamiskustannuksista sekä luovuttaa merkkien täysimääräisen omistus- ja hallintaoikeuden tienpitäjälle. Tienpitäjän ulkopuolelta tuleva rahoitus ei vaikuta merkin viitoituskelpoisuuteen, mutta se voi vaikuttaa merkin toteuttamisajankohtaan.

Yksityisen tien viitta

mustapohjainen opasteviitta, valkoinen teksti HAARAJOKI 6.

Yksityinen tie voidaan viitoittaa mustapohjaisella tienviitalla, jolle lupaa haetaan samalla lomakkeella kuin mustapohjaiselle osoiteviitalle. Mainitse lomakkeessa, että kyseessä on yksityisen tien viitta.

Käsittelymaksut

 • Myönteinen päätös yksityisen tien viitasta 180 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50

Hakeminen

Hakeminen onnistuu parhaiten sähköisellä lomakkeella:

Tarvittaessa voi tulostaa paperilomakkeet ja toimittaa ne postitse.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).