Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-muita opastusmerkkejä-ingressi

Muita opastusmerkkejä 

Ajankohtaista tietoa

 

Paikalliskohteen ja erityiskohteen viitoitus

Valkopohjainen paikalliskohteen viitta, musta teksti KESKUSTA.

Paikalliskohteet ovat yleensä taajaman sisäisiä kohteita kuten keskustoja, kaupunginosia, aluekeskuksia. Erityiskohteita ovat esimerkiksi terminaalit sekä tärkeät runsaasti liikennettä synnyttävät teollisuuslaitokset.

Erityiskohteen viitoittamisen perusteita ovat kohteen synnyttämä liikennemäärä, terminaaliliikenteen osuus tien liikennemäärästä ja liikenteen luonne. Viitoitukseen vaikuttaa myös kohteen liikenneverkollinen sijainti. Viitoituksen tarve on suurempi, jos erityiskohteeseen kulkeva liikenne ohjautuu verkollisesta syystä helposti väärälle reitille tai jos kohteeseen suuntautuva liikenne on syytä ohjata pois tietyltä reitiltä.

Erityiskohdeviitoituksen tarve kasvaa kun:

 • kohteen liikenne on valtakunnallista tai seudullista
 • kohteeseen suuntautuu työmatkaliikenteen lisäksi paljon muuta säännöllistä liikennettä
 • kohteeseen suuntautuu paljon raskasta liikennettä
 • lähietäisyydellä on toinen merkittävä saman toimialan kohde (erottelutarve)
 • paikannimiviitoitus johtaa harhaan.

Paikallis- tai erityiskohteen viitoituksesta ei jätetä hakemusta, vaan siitä tehdään esitys paikalliselle ELY-keskukselle.

Kunta tai yritys voi tehdä esityksen koskien paikallis- tai erityiskohdetta osoittavan opastusmerkin sijoittamista maantielle tai maantiellä jo olevan merkin sisällön muuttamisesta paikalliselle ELY-keskukselle. ELY-keskus voi hyväksyä esityksen toteutettavaksi, jos esitys tukee tai edistää viitoitusperiaatteiden toteutumista. Tällöin kunta tai yritys vastaa merkkien hankinta- ja toteuttamiskustannuksista sekä luovuttaa merkkien täysimääräisen omistus- ja hallintaoikeuden tienpitäjälle. Tienpitäjän ulkopuolelta tuleva rahoitus ei vaikuta merkin viitoituskelpoisuuteen, mutta se voi vaikuttaa merkin toteuttamisajankohtaan. Merkkien asentamista varten haetaan erikseen työlupa Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitetyistä lupapalveluista.

Vapaamuotoinen esitys toimitetaan kyseessä olevan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Yksityisen tien viitta

mustapohjainen opasteviitta, valkoinen teksti HAARAJOKI 6.

Yksityinen tie voidaan viitoittaa mustapohjaisella tienviitalla, jolle lupaa haetaan samalla lomakkeella kuin mustapohjaiselle osoiteviitalle. Mainitse lomakkeessa, että kyseessä on yksityisen tien viitta.

Maksut

 • Myönteinen päätös yksityisen tien viitasta 200 euroa
 • Kielteinen päätös 55 euroa
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Yksityisen tien viitan hakeminen

Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemuslomake liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 29.12.2023