Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille-ingressi

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille 

Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskukset voivat myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa. Elintärkeiksi luokitellut kuljetukset eivät tarvitse poikkeuslupaa.

Luvan hakeminen

Täytä hakemuslomake ja lähetä se sähköpostilla sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella painorajoitettu tie on.

Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Luvan hinta on 110 euroa. Lupia ei myönnetä puhelimitse.

Esimerkkejä kuljetuksista, joilta vaaditaan poikkeuslupa:

 • puutavara
 • maa-ainekset
 • polttoaineet (paitsi kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
 • teolliset lannoitteet
 • rakennustarvikkeet
 • metsä- ja rakennustyökoneet
 • erikoiskuljetukset

Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta ja vain poikkeustapauksissa käytetään 4 t:n rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia.

Elintärkeäksi katsottavia kuljetuksia ovat mm:

 • hälytysajoneuvo
 • tienpitoajoneuvo
 • linja-auto reittiliikenteessä
 • työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
 • maidonkuljetus
 • energiahuollon säännölliset ja voimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta välttämättömät turvekuljetukset ja vastaavat
 • teuraseläinten kuljetus
 • kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ym. kuljetus
 • eläinrehun, kuiviketurpeen ja polttoaineen kuljetus silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin
 • talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
 • tilakohtainen lietelannan ajo
 • päivittäistavarakuljetus kauppaan
 • myymäläauto.

Painorajoitusten asettamistarvetta ennustetaan vuodenvaihteen tienoilla. Ennustetta tarkennetaan maaliskuun alussa, kun valmistuu ennuste kevään kelirikon vaikeudesta. Kevään sääolosuhteita seurataan aktiivisesti ja kelirikon etenemisestä ja painorajoitustarpeesta tiedotetaan säännöllisesti.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.02.2024