Avaa chat-ikkuna

Luvan hakeminen talvirallikilpailun yhteydessä talvirallirenkailla ajettaville siirtymäosuuksille

Siirtymälupa tarvitaan silloin, kun suljettavat tieosuudet sijoittuvat vain yksityisteille tai kunnalliselle katuverkolle ja maanteitä käytetään pelkästään siirtymäosuuksina.

Rallikilpailun yhteydessä pelkästään siirtymäosuuksilla ajettaville valtion teille Traficomin myöntämän "Poikkeuksen myöntäminen ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä tiellä koskevista vaatimuksista" -päätöksen lisäksi on laadittava hakemus ELY-keskukselle. 

Ennen hakemuksen laatimista järjestäjän on perehdyttävä ELY-keskuksen asettamiin ehtoihin talvirallirenkaiden käytölle siirtymäosuuksilla.

Hakemuksen laatiminen

Lähetä alla mainitut tiedot sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitteineen alueesi ELY-keskuksen kirjaamoon kirjepostina tai sähköpostilla (max. 10 Mt/viesti). Huomioithan, että salassa pidettävää aineistoa ei tule lähettää ELY-keskukselle. Listaus hakemuksia vastaanottavista ELY-keskuksista alempana.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot  
 • tapahtuman nimi, ajankohta ja paikkakunta
 • selvitys siirtymäosuuksina käytettävistä valtion tieosuuksista (tieosuudet kartalla tai tierekisteriosoitevälit)
 • hakemuksen liitteenä tulee olla Traficomin päätös poikkeusluvan myöntämisestä ajoneuvon rakennetta ja varusteita sekä käyttöä tiellä koskevista vaatimuksista
 • Kilpailu tulee olla AKK Motorsport ry:n tai Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö ry:n tai Suomen Autourheiluliitto Oy:n kilpailukalenterissa.

Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa 2 kuukautta ennen rallikilpailun ajankohtaa.

ELY-keskukset toimialueineen, joissa hakemuksia käsitellään:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat    
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta     
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta     
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta     
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat     
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat    
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat     
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat

Kirjaamon yhteystiedot löydät ELY-keskuksen verkkosivulta:

ELY-keskuksen asettamat ehdot talvirallirenkaiden käytölle siirtymäosuuksilla

 • Talvirallirenkailla ei saa ajaa moottoritiellä tai moottoriliikenneteillä.
 • Siirtymät talvirallirenkailla suositellaan maanteille, joilla nopeusrajoitus on korkeintaan 80 km/h.
 • Siirtymäosuuksille tulee varata riittävästi aikaa niin, että ne on mahdollista ajaa kiireettä.
 • Talvirallirenkaiden käyttöä ei hyväksytä sellaisilla polanteesta vapailla päällystetyillä osuuksilla, joiden päällysteen kunto on valmiiksi niin huono, että rallinastojen arvioidaan aiheuttavan huomattavia lisävaurioita.
 • Maantiesillat:
  • Mikäli talvirallirenkailla joudutaan ajamaan maantiesiltojen massasaumalaitteiden yli, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta massasaumalaitteiden kohdilla.
  • Siirtymäosuudella ylitettävien massasaumalaitteiden kunto tulee katselmoida ja valokuvata ennen ko. siirtymäajon alkamista sekä heti siirtymäajon päättymisen jälkeen.
 • Suojaamattomat puukantiset maantiesillat:
  • Mikäli puukantista siltaa ei peitä riittävän paksu polannekerros, joka estää nastojen osumisen sillan puukanteen, tarvitaan ELY-keskuksen asiantuntijan arvio sillan puukantisen pinnan peittämistarpeesta. Yhteydenotto tapahtuu Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Sillan peittämiskustannuksista vastaa hakija.  
  • Talvirallirenkailla varustettujen ajoneuvojen nopeus tulee laskea 30 km/h sillan ylityksen ajaksi.
  • Silta tulee tarkastaa ja valokuvata huolellisesti ennen ko. siirtymäajon alkamista sekä heti siirtymäajon päättymisen jälkeen (valokuvat tulee ottaa samoista kohdista).
 • Hakijan on laadittava maantien hoidon alueurakoitsijan kanssa siirtymätaipaleiden kuntokartoituksesta raportti ennen rallitapahtuman alkamista sekä päättymisen jälkeen (maantien hoidon urakoitsijan yhteystiedot ilmoitetaan päätöksessä). Raportit tulee toimittaa ELY-keskuksen kirjaamoon kirjepostina tai sähköpostitse 2 viikon kuluessa rallin päätyttyä.  
 • Hakijan on suoritettava korvaukset maantieosuuksille ja silloille aiheutuneiden vaurioiden korjauksista ELY-keskuksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot Liikenteen asiakaspalvelusta

Lisätietoja aiheesta antaa tarvittaessa Liikenteen asiakaspalvelu. Yhteystiedot alla.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 15.12.2023