Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi

Mainonta maantien varrella 

Tienvarsimainos

Ennen maantienkäyttäjälle suunnatun mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös, jos mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 

Ilmoituksen käsittelyaika on enintään 30 päivää. Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta maksaa 320 euroa ja kielteinen päätös 50 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta.

Ilmoituksen jättäminen onnistuu parhaiten sähköisessä asiointipalvelussa. Jokaisesta mainoksesta pitää tehdä oma ilmoitus. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoinen asiointitapa (ei vaadi tunnistautumista)

Mainoksesta ja mainoslaitteen sijoittamisesta  

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää tienvarsimainnasta ja –ilmoittelusta annetun määräyksen asettamat vaatimukset.

Mainoksen sijoittamisessa tulee myös ottaa huomioon, että rakentamista maantien suoja-alueella on rajoitettu. Laite tai rakennelma, johon mainos sijoitetaan, tulee ensisijaisesti sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle.

Ilmoitukseen tarvittavat liitteet

1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantien ajoradan keskilinjasta tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden;

2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus); jos  kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja vaihtumistapa;

3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen;  ja

4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten

5) paikalliselta ELY-keskukselta haettu naapurinkuulemislausunto, jos mainoslaitteen sijoituspaikka on maantien suoja-alueella

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe 14.6.-15.8.2021 klo 9.00-14.00, (pvm/mpm)
  • Chat-palvelu avoinna arkisin 14.6.-15.8.2021 klo 12.00-15.00.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).